Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2008:275) om ändring i förordningen (1991:1339) om betalningsföreläggande och handräckning

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2008:275) om ändring i förordningen (1991:1339) om betalningsföreläggande och handräckning

» Läs förordningen (1991:1339) om betalningsföreläggande och handräckning (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2008:275.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i förordningen (1991:1339) om betalningsföreläggande och handräckning

Förordning (1991:1339) om betalningsföreläggande och handräckning
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 1992‑01‑01
Ändring, SFS 1993:196
Rubrik: Förordning (1993:196) om ändring i förordningen (1991:1339) om betalningsföreläggande och handräckning
Omfattning: ändr. 15, 16 §§
Ikraft: 1993‑07‑01
Ändring, SFS 1995:640
Rubrik: Förordning (1995:640) om ändring i förordningen (1991:1339) om betalningsföreläggande och handräckning
Omfattning: ändr. 12, 16 §§
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1997:376
Rubrik: Förordning (1997:376) om ändring i förordningen (1991:1339) om betalningsföreläggande och handräckning
Omfattning: ändr, 4, 9, 10 §§
Ikraft: 1997‑07‑01
Ändring, SFS 2001:392
Rubrik: Förordning (2001:392) om ändring i förordningen (1991:1339) om betalningsföreläggande och handräckning
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2001‑07‑01
Ändring, SFS 2003:954
Rubrik: Förordning (2003:954) om ändring i förordningen (1991:1339) om betalningsföreläggande och handräckning
Omfattning: ändr. 6, 8, 12, 13, 14, 16 §§
Ikraft: 2004‑01‑01
Ändring, SFS 2004:595
Rubrik: Förordning (2004:595) om ändring i förordningen (1991:1339) om betalningsföreläggande och handräckning
Omfattning: ny 8 a §
Ikraft: 2004‑10‑01
Ändring, SFS 2006:770
Rubrik: Förordning (2006:770) om ändring i förordningen (1991:1339) om betalningsföreläggande och handräckning
Omfattning: upph. 8, 9, 10, 11, 13 §§, rubr. närmast före 9 §; ändr. 2, 3, 6, 8 a, 14, 16 §§
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2006:1170
Rubrik: Förordning (2006:1170) om ändring i förordningen (1991:1339) om betalningsföreläggande och handräckning
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2006‑12‑01
Ändring, SFS 2008:275
Rubrik: Förordning (2008:275) om ändring i förordningen (1991:1339) om betalningsföreläggande och handräckning
Omfattning: ny 17 §, rubr. närmast före 17 §
Ikraft: 2008‑06‑15
Ändring, SFS 2011:160
Rubrik: Förordning (2011:160) om ändring i förordningen (1991:1339) om betalningsföreläggande och handräckning
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2011‑04‑01
Ändring, SFS 2017:470
Rubrik: Förordning (2017:470) om ändring i förordningen (1991:1339) om betalningsföreläggande och handräckning
Omfattning: ändr. 5 §; nya 8, 9 §§
Ikraft: 2017‑07‑01
Ändring, SFS 2018:503
Rubrik: Förordning (2018:503) om ändring i förordningen (1991:1339) om betalningsföreläggande och handräckning
Omfattning: ändr. 6, 7 §§
Ikraft: 2018‑07‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman