Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2008:267) om ändring i förordningen (1982:600) om Sveriges bildkonstnärsfond

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2008:267) om ändring i förordningen (1982:600) om Sveriges bildkonstnärsfond

» Läs förordningen (1982:600) om Sveriges bildkonstnärsfond (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2008:267.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i förordningen (1982:600) om Sveriges bildkonstnärsfond

Förordning (1982:600) om Sveriges bildkonstnärsfond
Departement: Kulturdepartementet
Förarbeten: Jfr prop. 1981/82:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1982/83 [ pdf ] (bil. 12 p. B 5), KrU 1981/82:30, rskr 1981/82:360
Ändring, SFS 1985:529
Rubrik: Förordning (1985:529) om ändring i förordningen (1982:600) om Sveriges bildkonstnärsfond
Omfattning: ändr. 2, 3, 4 §§
Ikraft: 1985‑07‑01
Ändring, SFS 1993:1455
Rubrik: Förordning (1993:1455) om ändring i förordningen (1982:600) om Sveriges bildkonstnärsfond
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1994‑01‑01
Ändring, SFS 1996:1604
Rubrik: Förordning (1996:1604) om ändring i förordningen (1982:600) om Sveriges bildkonstnärsfond
Omfattning: ny 8 §
Ikraft: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 1997:840
Rubrik: Förordning (1997:840) om ändring i förordningen (1982:600) om Sveriges bildkonstnärsfond
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1997‑12‑01
Ändring, SFS 1997:1154
Rubrik: Förordning (1997:1154) om ändring i förordningen (1982:600) om Sveriges bildkonstnärsnämnd
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1998‑01‑01
Ändring, SFS 2008:267
Rubrik: Förordning (2008:267) om ändring i förordningen (1982:600) om Sveriges bildkonstnärsfond
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2008‑07‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman