Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2008:265) om ändring i ellagen (1997:857)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2008:265) om ändring i ellagen (1997:857)

» Läs ellagen (1997:857) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2008:265 :
prop. 2007/08:60 Fjärrvärmelag m.m. (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2007/08:NU11 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2007/08:184 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till ellagen (1997:857) och ändringar i lagen

Ellag (1997:857)
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet RSE
Ikraft: 1998‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1996/97:136, bet. 1997/98:NU3 Ny ellag, rskr. 1997/98:27
Ändring, SFS 1998:665
Rubrik: Lag (1998:665) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: 12 kap 4 §, 13 kap 1, 5 §§
Ikraft: 1998‑07‑01
Ändring, SFS 1998:854
Rubrik: Lag (1998:854) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 2 kap 8, 11 §§; nya 2 kap 8 a, 11 a §§
Ikraft: 1999‑01‑01 överg.best.
CELEX-nr: 385L0337 [ pdf ] 397L0011 [ pdf ]
Ändring, SFS 1998:1651
Rubrik: Lag (1998:1651) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 2 kap 10, 18 §§, 3 kap 3 §, 4 kap 2, 3, 9, 11 §§, 8 kap 4 §, 13 kap 5 §; nya 12 kap 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 §§, rubr. närmast före 12 kap 7 §
Ikraft: 1999‑01‑01 överg.best.
CELEX-nr: 396L0092 [ pdf ]
Ändring, SFS 1999:770
Rubrik: Lag (1999:770) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: upph. 3 kap 12, 13 §§, 5 kap, 8 kap 4, 5, 6 §§; nuvarande 1 kap 6 § betecknas 1 kap 7 §: ändr. 1 kap 4 §, 3 kap 10, 11, 14 §§, 4 kap 10 §, 12 kap 1 §, 13 kap 5 §, rubr. närmast före 3 kap 10, 11 §§; nya 1 kap 6 §, 8 kap 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 §§
Ikraft: 1999‑11‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2000:602
Rubrik: Lag (2000:602) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 7 kap 2 §, 9 kap 2 §, 10 kap 1 §
Ikraft: 2000‑08‑01
Förarbeten: prop. 1999/2000:72 Ny naturgaslag (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:NU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:259
Ändring, SFS 2001:1298
Rubrik: Lag (2001:1298) om ändring i lagen (1999:770) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. p 4 i ikrafttr.- och övergångsbest. till 1999:970
Ikraft: 2002‑01‑01
Ändring, SFS 2002:121
Rubrik: Lag (2002:121) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: upph. 6 kap; ändr. 3 kap 3, 6, 7, 9, 11, 14, 15 §§, 4 kap 1, 10 §§, 12 kap 1, 2 §§, 13 kap 1, 5 §§; nya 3 kap 10 a, 11 a §§, 12 kap 3 a §
Ikraft: 2002‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2002:122
Rubrik: Lag (2002:122) om ändring i lagen (1999:770) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 5 p i övergångsbest. till 1999:770
Ikraft: 2002‑07‑01
Ändring, SFS 2002:653
Rubrik: Lag (2002:653) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 2 kap 4 §, 4 kap 5, 8 §§, 8 kap 8 §; ny 8 kap 4 a §
Ikraft: 2002‑08‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2003:117
Rubrik: Lag (2003:117) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: upph. 3 kap 10 a, 11 a §§; ändr. 3 kap 14 §, 4 kap 9 §, 13 kap 5 §, 6 p övergångsbest. till 2002:121
Ikraft: 2005‑05‑01
Ändring, SFS 2004:876
Rubrik: Lag (2004:876) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 2 kap 13, 16, 18 §§
Ikraft: 2005‑01‑01
Förarbeten: prop. 2003/04:135 Särskild förvaltning av elnät (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2004/05:NU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2004/05:26
Ändring, SFS 2005:404
Rubrik: Lag (2005:404) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: nuvarande 3 kap 1 §, 8 kap 4 a § betecknas 3 kap 1 a §, 8 kap 4 c §; ändr. 1 kap 1 §, 3 kap 2, 4, 5, 6, 7, 10 §§, 4 kap 1 §, 7 kap 2 §, 8 kap 1 §, 12 kap 1 §, 13 kap 5 §, rubr. till 8 kap, rubr. närmast före 3 kap 2 §, 8 kap 1 §, 12 kap 1 §, rubr. närmast före 3 kap 1 § sätts närmast före 3 kap 1 a §; nya 1 kap 4 a, 4 b §§, 3 kap 1, 1 b, 16, 17 §§, 8 kap 4 a, 4 b, 12, 13 §§, 12 kap 1 a §, rubr. närmast före 3 kap 1, 16, 17 §§, 8 kap 12 §
Ikraft: 2005‑07‑01 överg.best.
CELEX-nr: 32003L0054 [ pdf ],, 32003R1228 [ pdf ]
Ändring, SFS 2005:923
Rubrik: Lag (2005:923) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 12 kap 8 §
Ikraft: 2006‑01‑01
Ändring, SFS 2005:1110
Rubrik: Lag (2005:1110) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 3 kap 1 a, 9 §§, 8 kap 12 §, 13 kap 5 §; nya 3 kap 9 a, 9 b, 9 c, 9 d, 9 e §§, 10 kap 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 §§, rubr. närmast före 3 kap 9 c § och 10 kap 9 §
Ikraft: 2006‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:926
Rubrik: Lag (2006:926) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 8 kap 5, 6, 8 §§, 12 kap 1, 2, 3 a §§, 13 kap 1 §; nya 8 kap 4 d, 11 a, 11 b §§
Ikraft: 2007‑01‑01
Ändring, SFS 2007:217
Rubrik: Lag (2007:217) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 9 kap 2 §, 10 kap 1 §
Ikraft: 2007‑06‑01
Ändring, SFS 2008:265
Rubrik: Lag (2008:265) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: upph. 1 kap 4 a, 4 b §§; 1 kap 1 §, 3 kap 2, 4, 5 §§, 7 kap 2 §, rubr. närmast före 3 kap 2 §
Ikraft: 2008‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:23
Rubrik: Lag (2009:23) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: nya 9 kap. 2 a, 9 §§
Ikraft: 2009‑03‑01
Ändring, SFS 2009:580
Rubrik: Lag (2009:580) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 8 kap. 4, 4 c, 5, 8, 10 §§; nya 8 kap. 4 e, 4 f, 4 g, 8 a §§
Ikraft: 2009‑07‑01
Ändring, SFS 2009:582
Rubrik: Lag (2009:582) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ny 8 kap. 1 a §
Ikraft: 2009‑07‑01
CELEX-nr: 32006L0089 [ pdf ]
Ändring, SFS 2009:653
Rubrik: Lag (2009:653) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 2 kap. 8 a §
Ikraft: 2009‑08‑01
Ändring, SFS 2009:892
Rubrik: Lag (2009:892) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: upph. 4 kap. 4 §; ändr. 2 kap. 12, 16 §§, 4 kap. 1, 3, 5, 8, 9 §§, 12 kap. 2 §, 13 kap. 5 §, rubr. närmast före 4 kap. 3 §, 4 kap. 5 §; nya 1 kap. 4 a, 5 a §§, 4 kap. 9 a §, 5 kap., rubr. närmast före 4 kap. 5, 9, 9 a §§
Ikraft: 2010‑01‑01
Ändring, SFS 2009:1045
Rubrik: Lag (2009:1045) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 3 kap. 1 b §; nya 3 kap. 1 c, 1 d, 1 e §§
Ikraft: 2010‑01‑01
Förarbeten: prop. 2008/09:216 Avgränsning av elnätsverksamhet (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2009/10:NU7 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2009/10:6 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL176/2003 s37
CELEX-nr: 32003L0054 [ pdf ]
Ändring, SFS 2010:164
Rubrik: Lag (2010:164) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 3 kap. 9 c, 9 e §§, 4 kap. 10 §, 12 kap. 3 §; nya 3 kap. 18, 19, 20, 21, 22 §§, rubr. närmast före 3 kap. 18 §
Ikraft: 2010‑04‑01
Ändring, SFS 2010:602
Rubrik: Lag (2010:602) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 8 kap. 12 §; nya 4 kap. 12, 13 §§
Ikraft: 2010‑12‑01
CELEX-nr: 32009L0028 [ pdf ]
Ändring, SFS 2010:893
Rubrik: Lag (2010:893) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 2 kap. 8 a §
Ikraft: 2010‑09‑01
Ändring, SFS 2010:935
Rubrik: Lag (2010:935) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 2 kap. 21 §
Ikraft: 2011‑05‑02
Ändring, SFS 2010:1269
Rubrik: Lag (2010:1269) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 10 kap. 12 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2010:1968
Rubrik: Lag (2010:1968) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 8 kap. 4 a §
Ikraft: 2011‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:476
Rubrik: Lag (2011:476) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 8 kap. 2 §
Ikraft: 2011‑07‑01
Ändring, SFS 2011:712
Rubrik: Lag (2011:712) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: upph. 5 kap. 18 §, rubr. närmast före 5 kap. 18 §; ändr. 1 kap. 5 a §, 2 kap. 10 §, 3 kap. 1 a, 17 §§, 5 kap. 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 §§, 8 kap. 6, 9 §§, 12 kap. 1, 1 a, 3 §§; nya 1 kap. 5 b §, 3 kap. 1 f, 1 g, 1 h, 1 i, 1 j, 1 k, 17 a, 23 §§, 11 kap. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 §§, 12 kap. 1 b, 14 §§, rubr. närmast före 3 kap. 23 §, 5 kap. 19 §, 11 kap. 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 §§, 12 kap. 14 §
Ikraft: 2011‑10‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2010/11:70 Tredje inre marknadspaketet för el och naturgas (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2010/11:NU21 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2010/11:275 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL211/2009 s55, EUTL211/2009 s15
CELEX-nr: 32009L0072 [ pdf ], 32009R0714 [ pdf ]
Ändring, SFS 2011:1386
Rubrik: Lag (2011:1386) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 12 kap. 13 §
Ikraft: 2012‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2012:335
Rubrik: Lag (2012:335) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 13 kap. 5 §; nya 3 kap. 17 b §, 4 kap. 1 a §, 12 kap. 15 §, rubr. närmast före 12 kap. 15 §
Ikraft: 2012‑07‑01 överg.best.
CELEX-nr: 32009L0072 [ pdf ]
Ändring, SFS 2012:510
Rubrik: Lag (2012:510) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 3 kap. 11 §
Ikraft: 2012‑10‑01
Ändring, SFS 2013:207
Rubrik: Lag (2013:207) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 2 kap. 1, 2, 4, 5, 13, 14, 15, 16, 17, 18 §§, 3 kap. 3 §, 5 kap. 26 §, 13 kap. 5 §, rubr. närmast före 2 kap. 16 §; nya 2 kap. 1 a, 1 b, 4 a, 8 b, 15 a, 15 b, 15 c, 15 d, 15 e, 15 f, 15 g, 15 h, 15 i, 15 j, 15 k, 16 a, 16 b, 16 c, 3 kap. 3 a §, 13 kap. 6, 7, 8, 9 §§, rubr närmast före 2 kap. 15 b, 15 j, 16 a, 17, 18, 19 §§
Ikraft: 2013‑06‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:884
Rubrik: Lag (2013:884) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 10 kap. 10 §
Ikraft: 2014‑01‑01
Ändring, SFS 2014:270
Rubrik: Lag (2014:270) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 3 kap. 16 §, 4 kap. 1 §, 11 kap. 15, 18 §§, rubr. närmast före 3 kap. 16 §; nya 3 kap. 7 a, 7 b, 10 a, 16 a §§, 5 kap. 7 a §, 8 kap. 3 a, 11 c, 14, 15, 16 §§, 11 kap. 21 §, rubr. närmast före 3 kap. 16 a §, 8 kap.14 §, 11 kap. 21 §
Ikraft: 2014‑06‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:282
Rubrik: Lag (2014:282) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 5 kap. 8, 9 §§
Ikraft: 2014‑07‑01
Ändring, SFS 2014:391
Rubrik: Lag (2014:391) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: nya 4 kap. 9 b §, 5 kap. 24 a §
Ikraft: 2014‑08‑01
Ändring, SFS 2014:576
Rubrik: Lag (2014:576) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 7 kap. 1, 2 §§
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2014:1467
Rubrik: Lag (2014:1467) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ny 8 kap. 5 a §
Ikraft: 2015‑01‑01
Förarbeten: prop. 2014/15:1 Budgetproposition för 2015 (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 2014/15:FiU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 2014/15:29
Ändring, SFS 2015:259
Rubrik: Lag (2015:259) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 3 kap. 3, 3 a, 10 a §§, 5 kap. 22 §, 13 kap. 7 §; ny 4 kap. 4 §
Ikraft: 2015‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:598
Rubrik: Lag (2015:598) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 8 kap. 4, 4 a, 4 b, 4 c §§, 11, 11 a, 11 c §§
Ikraft: 2016‑01‑01
Ändring, SFS 2016:114
Rubrik: Lag (2016:114) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 12 kap. 8 §
Ikraft: 2016‑07‑01
Ändring, SFS 2016:733
Rubrik: Lag (2016:733) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: upph. 9 kap., 10 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 §§, 12 kap. 4 §, rubr. 10 kap. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 §§; ändr. 1 kap. 1 §, 12 kap. 1, 3, 5 §§, 13 kap. 1 §, rubr. till 10 kap., rubr. närmast före 12 kap. 4 §; ny 11 kap. 12 a §
Ikraft: 2017‑07‑01
Ändring, SFS 2016:914
Rubrik: Lag (2016:914) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 8 kap. 11 b §, 11 kap. 13 §
Ikraft: 2016‑11‑18
Ändring, SFS 2017:18
Rubrik: Lag (2017:18) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: upph. 8 kap. 8 a §; ändr. 8, 16 §§, 12 kap. 1 §; nya 8 kap. 8 a, 8 b, 8 c, 8 d, 8 e, 17, 18 §§
Ikraft: 2017‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:19
Rubrik: Lag (2017:19) om ändring i lagen (2016:733) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 12 kap. 1 § i 2016:733
Ändring, SFS 2017:196
Rubrik: Lag (2017:196) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 3 kap. 10, 10 a, 11 §§; ny 3 kap. 10 b §
Ikraft: 2017‑07‑01
Ändring, SFS 2017:740
Rubrik: Lag (2017:740) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 7 kap. 1, 2 §§
Ikraft: 2018‑01‑01
Ändring, SFS 2017:1033
Rubrik: Lag (2017:1033) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: upph. 2 kap. 8 b §; ändr. 2 kap. 8 a, 15 g §§
Ikraft: 2018‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:435
Rubrik: Lag (2018:435) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: nuvarande 8 kap. 1 a § betecknas 8 kap. 3 b §; ändr. 8 kap. 1 §; nya 8 kap. 3 c, 3 d, 3 e §§, rubr. närmast före den nya 8 kap. 3 b §
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2018:720
Rubrik: Lag (2018:720) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 12 kap. 8 §
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2018:1418
Rubrik: Lag (2018:1418) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 2 kap. 8 a, 15 g §§
Ikraft: 2019‑01‑01
Ändring, SFS 2018:1448
Rubrik: Lag (2018:1448) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: upph. 5 kap., 11 kap. 6 §, 12 kap. 3 a §, 13 kap. 8 §; ändr. 1 kap. 4 a, 5 b §§, 2 kap. 10, 12, 16 §§, 3 kap. 1 a, 1 f, 1 g, 1 i, 1 j, 1 k §§, 4 kap. 1, 2, 8, 9, 11, 12 §§, 8 kap. 3 b §, 11 kap. 3, 4, 5 §§, 13 kap. 5, 6, 7 §§, rubr. närmast före 12 kap. 16 §; nytt 5 kap., nya 4 kap. 4 a, 4 b, 11 a, 11 b, 11 c §§, 12 kap. 16 §, rubr. närmast före 12 kap. 16 §
Ikraft: 2019‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:902
Rubrik: Lag (2019:902) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 2 kap. 11 a §, 4 kap. 8 §
Ikraft: 2020‑01‑01
Ändring, SFS 2020:73
Rubrik: Lag (2020:73) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ny p 6 ikrafttr.- och övergångsbest. i 2018:1448
Ikraft: 2020‑04‑01
Ändring, SFS 2021:312
Rubrik: Lag (2021:312) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ny 5 kap. 29 a §
Ikraft: 2021‑06‑01
Ändring, SFS 2021:741
Rubrik: Lag (2021:741) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: upph. 2 kap.; nuvarande 13 kap. 9 § betecknas 13 kap. 8 §, ändr. 3 kap. 3 §, 5 kap. 36 §, 13 kap. 1, 5, 6 §§, den nya 13 kap. 8 § rubr. närmast före 13 kap. 5 §; nya 2 kap., 13 kap. 9 §, rubr. närmast före 13 kap. 6, 7, 8, 9 §§,
Ikraft: 2021‑08‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2022:596
Rubrik: Lag (2022:596) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: upph. 1, 3, 4 kap., 11 kap. 21 §; rubr. närmast före 11 kap. 21 §; ändr. 2 kap. 54 §, 5 kap. 13, 14, 15, 19, 30 §§, 8 kap. 14 §, 12 kap. 1, 1 a, 1 b, 14 §§, 13 kap. 8 §, rubr. närmast före 5 kap. 15 §, 12 kap. 14 §; nya 1, 3, 4, 6 kap., 5 kap. 12 a, 12 b §§, 12 kap. 17 §, rubr. närmast före 5 kap. 12 a §, 12 kap. 17 §
Ikraft: 2022‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2023:238
Rubrik: Lag (2023:238) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: upph. 8, 11 kap., 4 kap. 40, 41, 42, 43, 44 §§, rubr. närmast före 4 kap. 40, 43 §§; ändr. 1 kap. 2, 4 §§, 3 kap. 6, 7, 11, 41, 42 §§, 6 kap. 3 §, 12 kap. 1, 3 §§, 13 kap. 1, 7 §§; nya 8, 9, 11 kap., 4 kap. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 §§, rubr. närmast före 4 kap. 40, 41, 43, 46 §§
Ikraft: 2023‑06‑01 överg.best.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman