Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2008:262) om ändring i lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2008:262) om ändring i lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen

» Läs lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2008:262 :
prop. 2007/08:46 Efterkonvertering av personbilar för alternativbränslen, m.m. (Miljödepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2007/08:TU4 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2007/08:144 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EGTL42/1970 s1, EUTL161/2007 s60, EGTL124/2002 s1, EUTL363/2006 s81, EGTL256/1987 s1, EGTL76/1970 s1, EUTL206/2003 s29, EUTL275/2005 s1, EUTL152/2006 s11 CELEX-nr: 31970L0156 [ pdf ], 32007L0037 [ pdf ], 32002L0024 [ pdf ], 32006L0096 [ pdf ], 31987R2658 [ pdf ], 31970L0220 [ pdf ], 32003L0076 [ pdf ], 32005L0055 [ pdf ], 32006L0051 [ pdf ]

Förarbeten till lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen och ändringar i lagen

Lag (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: 2002‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2001/02:31 Avgasrening, m.m. (Miljödepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2001/02:MJU6 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr.2001/02:82, EGTL042/1970 s1, EGTL115/1992 s72, EGTL350/1998 s58,
CELEX-nr: 31970L0156 [ pdf ], 31992L0061 [ pdf ], 31998L0070 [ pdf ]
Upphävd: 2011‑05‑01
Ändring, SFS 2004:1079
Rubrik: Lag (2004:1079) om ändring i lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen
Omfattning: ändr. 2, 23, 24, 27 §§, bil. 2, 3
Ikraft: 2005‑01‑01
Förarbeten: prop. 2004/05:9 Kvaliteten på bensin och dieselbränslen (Miljödepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 2004/05:MJU4 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2004/05:42, EUTL76/2003 s10 EGTL42/1970 s1, EUTL321/2003 s15, EGTL124/2002 s1, EUTL211/2003 s24, EGTL256/1987 s1, EGTL76/1970 s1, EGTL291/2002 s20, EGTL36/1988 s33, EGTL107/2001 s10
CELEX-nr: 31970L0156 [ pdf ], 32003L0102 [ pdf ], 32002L0024 [ pdf ], 32003L0077 [ pdf ], 31987R2658 [ pdf ], 31970L0220 [ pdf ], 32002L0080 [ pdf ], 31988L0077 [ pdf ], 32001L0027 [ pdf ]
Ändring, SFS 2006:475
Rubrik: Lag (2006:475) om ändring i lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2006:927
Rubrik: Lag (2006:927) om ändring i lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen
Omfattning: ändr. 2, 23 §§, bil. 2, 3; nya bil. 4, 5
Ikraft: 2006‑08‑01
Förarbeten: prop. 2005/06:181 Miljöklassning av alternativa motorbränslen, m.m. (Miljödepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2005/06:MJU28 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2005/06:345 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18, EGTL42/1970 s1, EUTL310/2005 s10, EGTL124/2002 s1, EUTL106/2005 s17, EGTL256/1987 s1, EGTL76/1970 s1, EUTL206/2003 s29, EUTL275/2005 s1, EUTL313/2005 s1
CELEX-nr: 31998L0034 [ pdf ], 31998L0048 [ pdf ], 31970L0156 [ pdf ], 32005L0064 [ pdf ], 32002L0024 [ pdf ], 32005L0030 [ pdf ], 31987R2658 [ pdf ], 31970L0220 [ pdf ], 32003L0076 [ pdf ], 32005L0055 [ pdf ], 32005L0078 [ pdf ]
Ändring, SFS 2007:219
Rubrik: Lag (2007:219) om ändring i lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen
Omfattning: upph. 13, 14, 26 §§, rubr. närmast före 13 §; ändr. 2 §, bil. 1
Ikraft: 2007‑06‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2006/07:39 Lagändring med anledning av nya EG-direktiv om avgaskrav för motorer i tunga fordon, m.m. (Miljödepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 2006/07:MJU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2006/07:135 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL152/2006 s11, EGTL42/1970 s1, EUTL161/2006 s12, EGTL124/2002 s1, EUTL106/2005 s17, EGTL256/1987 s1, EGTL76/1970 s1, EUTL206/2003 s29, EUTL275/2005 s1, EUTL152/2006 s11, EGTL350/1998 s1
CELEX-nr: 32006L0051 [ pdf ], 31970L0156 [ pdf ], 32006L0040 [ pdf ], 32002L0024 [ pdf ], 32005L0030 [ pdf ], 31987R2658 [ pdf ], 31970L0220 [ pdf ], 32003L0076 [ pdf ], 32005L0055 [ pdf ], 32006L0051 [ pdf ], 31998L0069 [ pdf ]
Ändring, SFS 2008:262
Rubrik: Lag (2008:262) om ändring i lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen
Omfattning: ändr. 2, 5, 7, 20 §§; nya 5 a, 19 a §§
Ikraft: 2008‑07‑01
Förarbeten: prop. 2007/08:46 Efterkonvertering av personbilar för alternativbränslen, m.m. (Miljödepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2007/08:TU4 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2007/08:144 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EGTL42/1970 s1, EUTL161/2007 s60, EGTL124/2002 s1, EUTL363/2006 s81, EGTL256/1987 s1, EGTL76/1970 s1, EUTL206/2003 s29, EUTL275/2005 s1, EUTL152/2006 s11
CELEX-nr: 31970L0156 [ pdf ], 32007L0037 [ pdf ], 32002L0024 [ pdf ], 32006L0096 [ pdf ], 31987R2658 [ pdf ], 31970L0220 [ pdf ], 32003L0076 [ pdf ], 32005L0055 [ pdf ], 32006L0051 [ pdf ]
Ändring, SFS 2009:230
Rubrik: Lag (2009:230) om ändring i lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2009‑04‑29
Förarbeten: prop. 2008/09:53 Godkännande av motorfordon m.m. (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2008/09:TU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2008/09:188 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL42/1970 s1, EUTL263/2007 s1, EGTL124/2002 s1, EUTL363/2006 s81
CELEX-nr: 31970L0156 [ pdf ], 32007L0046 [ pdf ], 32002L0024 [ pdf ], 32006L0096 [ pdf ]
Ändring, SFS 2010:209
Rubrik: Lag (2010:209) om ändring i lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen
Omfattning: ändr. 1, 2, 3 §§; nya 26, 27 a, 27 b §§
Ikraft: 2010‑05‑01
Förarbeten: prop. 2009/10:35 Otillåtna avfallstransporter och manipulerade avgasreningssystem (Miljödepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2009/10:MJU20 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2009/10:200 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL171/2007 s1, EUTL188/2009 s1, EGTL42/1970 s1, EUTL263/2007 s1, EGTL124/2002 s1, EUTL311/2008 s1, EUTL263/2007 s1, EUTL200/2009 s1, EGTL256/1987 s1, EGTL76/1970 s1, EUTL363/2006 s81, EUTL275/2005 s1, EUTL192/2008 s51
CELEX-nr: 32007R0715 [ pdf ], 32009R0595 [ pdf ], 31970L0156 [ pdf ], 32007L0046 [ pdf ], 32002L0024 [ pdf ], 32008R1137 [ pdf ],32007L0046 [ pdf ], 32009R0661 [ pdf ], 31987R2658 [ pdf ], 31970L0220 [ pdf ], 32006L0096 [ pdf ], 32005L0055 [ pdf ], 32008L0074 [ pdf ]
Ändring, SFS 2011:318
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman