Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2008:259) om ändring i förordningen (2006:1010) om växtskyddsmedel

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2008:259) om ändring i förordningen (2006:1010) om växtskyddsmedel

» Läs förordningen (2006:1010) om växtskyddsmedel (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2008:259 :
EGTL230/1991 s1, EUTL94/2008 s21 CELEX-nr: 31991L0414 [ pdf ], 32008L0045 [ pdf ]

Ändringar i

Förordning (2006:1010) om växtskyddsmedel som innehåller nematoder, insekter eller spindeldjur
Departement: Miljö- och energidepartementet
Ikraft: 2006‑10‑01 överg.best.
Förarbeten: EGTL230/1991 s1, EUTL130/2006 s.27, EUTL158/2004 s7, EUTL70/2005 s1
CELEX-nr: 31991L0414 [ pdf ], 32006L0045 [ pdf ], 32004R0850 [ pdf ], 32005R0396 [ pdf ]
Upphävd: 2016‑07‑01
Ändring, SFS 2008:259
Rubrik: Förordning (2008:259) om ändring i förordningen (2006:1010) om växtskyddsmedel
Omfattning: ändr. 1, 2, 4, 5, 10, 21, 22, 24, 38, 39, 42, 43 §§; ny 43 a §
Ikraft: 2008‑06‑01
Förarbeten: EGTL230/1991 s1, EUTL94/2008 s21
CELEX-nr: 31991L0414 [ pdf ], 32008L0045 [ pdf ]
Ändring, SFS 2010:6
Rubrik: Förordning (2010:6) om ändring i förordningen (2006:1010) om växtskyddsmedel
Omfattning: ändr. 52 §
Ikraft: 2010‑03‑01
Ändring, SFS 2010:1196
Rubrik: Förordning (2010:1196) om ändring i förordningen (2006:1010) om växtskyddsmedel
Omfattning: ändr. 2, 19, 49, 54 §§
Ikraft: 2010‑12‑21
Förarbeten: EGTL230/1991 s1, EUTL221/2010 s12
CELEX-nr: 31991L414, 32010L0058 [ pdf ]
Ändring, SFS 2011:42
Rubrik: Förordning (2011:42) om ändring i förordningen (2006:1010) om växtskyddsmedel
Omfattning: ändr. 52 §
Ikraft: 2011‑03‑01
Ändring, SFS 2011:824
Rubrik: Förordning (2011:824) om ändring i förordningen (2006:1010) om växtskyddsmedel
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2011‑08‑01
Förarbeten: EUTL218/2008 s30
CELEX-nr: 32008R0765 [ pdf ]
Ändring, SFS 2011:929
Rubrik: Förordning (2011:929) om ändring i förordningen (2006:1010) om växtskyddsmedel
Omfattning: ändr. 1 §; nya 2 a, 2 b, 2 c, 2 d §§, rubr. närmast före 2 a, 3 §§
Ikraft: 2011‑08‑01 överg.best.
Förarbeten: EUTL309/2009 s1
CELEX-nr: 32009R1107 [ pdf ]
Ändring, SFS 2012:236
Rubrik: Förordning (2012:236) om ändring i förordningen (2006:1010) om växtskyddsmedel
Omfattning: ändr. 1, 43 a §§; nya 38 a, 38 b §§, rubr. närmast före 38 a §
Ikraft: 2012‑06‑01
Förarbeten: EUTL309/2009 s71
CELEX-nr: 32009L0128 [ pdf ]
Ändring, SFS 2013:905
Rubrik: Förordning (2013:905) om ändring i förordningen (2006:1010) om växtskyddsmedel
Omfattning: ändr. 47 §
Ikraft: 2014‑01‑01
Ändring, SFS 2014:143
Rubrik: Förordning (2014:143) om ändring i förordningen (2006:1010) om växtskyddsmedel
Omfattning: ändr. 39 §; nya 39 a, 40 a, 40 b §§
Ikraft: 2014‑04‑17 överg.best.
Förarbeten: direktiv 2009/128/EG [ pdf ]
Ändring, SFS 2014:428
Rubrik: Förordning (2014:428) om ändring i förordningen (2006:1010) om växtskyddsmedel
Omfattning: upph. 2 b, 2 c, 2 d, 3, 6, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30, 31, 32, 33, 34, 35 §§, rubr. närmast före 2 a, 16, 17, 30, 34 §§; ändr. författningsrubr., 1, 2 a, 4, 5 §§, rubr. närmast före 2 a, 4 §§
Ikraft: 2014‑07‑15
Ändring, SFS 2016:402
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman