Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2008:257) om ändring i förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2008:257) om ändring i förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter

» Läs förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2008:257 :
EUTL396/2006 s1 CELEX-nr: 32006R1907 [ pdf ]

Ändringar i förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter

Förordning (1998:950) om miljösanktionsavgifter
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: 1999‑01‑01
Förarbeten: Jfr prop. 1997/98:45, bet. 1997/98:JoU20, rskr. 1997/98:278
Upphävd: 2012‑07‑01
Ändring, SFS 1998:1588
Rubrik: Förordning (1998:1588) om ändring i förordningen (1988:950) om miljösanktionsavgifter
Omfattning: ändr. bil.
Ändring, SFS 1999:26
Rubrik: Förordning (1999:26) om ändring i förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1999‑04‑01
Ändring, SFS 1999:777
Rubrik: Förordning (1999:777) om ändring i förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1999‑11‑15
Ändring, SFS 1999:1199
Rubrik: Förordning (1999:1199) om ändring i förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2000‑01‑01
Ändring, SFS 2000:340
Rubrik: Förordning (2000:340) om ändring i förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2000‑07‑01
Ändring, SFS 2000:840
Rubrik: Förordning (2000:840) om ändring i förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2000‑12‑01
Ändring, SFS 2001:217
Rubrik: Förordning (2001:217) om ändring i förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2001‑07‑01
Ändring, SFS 2001:1076
Rubrik: Förordning (2001:1076) om ändring i förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2002‑01‑01
Ändring, SFS 2002:189
Rubrik: Förordning (2002:189) om ändring i förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2002‑06‑01
Ändring, SFS 2002:708
Rubrik: Förordning (2002:708) om ändring i förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter
Omfattning: ny 6 §
Ikraft: 2002‑10‑01
Ändring, SFS 2004:112
Rubrik: Förordning (2004:112) om ändring i förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter
Omfattning: ändr. 2, 3 §§, bil.
Ikraft: 2004‑04‑01
Ändring, SFS 2005:216
Rubrik: Förordning (2005:216) om ändring i förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2005‑08‑13
Ändring, SFS 2005:224
Rubrik: Förordning (2005:224) om ändring i förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2006‑01‑01
Ändring, SFS 2005:621
Rubrik: Förordning (2005:621) om ändring i förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2005‑08‑15
Ändring, SFS 2006:58
Rubrik: Förordning (2006:58) om ändring i förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2006‑04‑01
Ändring, SFS 2006:1040
Rubrik: Förordning (2006:1040) om ändring i förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2006‑10‑01
Ändring, SFS 2006:1300
Rubrik: Förordning (2006:1300) om ändring i förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter
Omfattning: ändr. 2, 3 §§, bil.
Ikraft: 2007‑01‑01
Ändring, SFS 2007:190
Rubrik: Förordning (2007:190) om ändring i förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2007‑06‑01
Ändring, SFS 2007:670
Rubrik: Förordning (2007:670) om ändring i förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2007‑08‑01
Ändring, SFS 2007:850
Rubrik: Förordning (2007:850) om ändring i förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2008‑01‑01
Ändring, SFS 2008:257
Rubrik: Förordning (2008:257) om ändring i förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2008‑06‑01
Förarbeten: EUTL396/2006 s1
CELEX-nr: 32006R1907 [ pdf ]
Ändring, SFS 2008:642
Rubrik: Förordning (2008:642) om ändring i förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2008‑07‑15
Ändring, SFS 2008:799
Rubrik: Förordning (2008:799) om ändring i förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2008‑11‑15
Ändring, SFS 2008:842
Rubrik: Förordning (2008:842) om ändring i förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2009‑01‑01
Ändring, SFS 2010:355
Rubrik: Förordning (2010:355) om ändring i förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2010‑06‑15
Förarbeten: EUTL190/2006 s1
CELEX-nr: 32006R1013 [ pdf ]
Ändring, SFS 2010:964
Rubrik: Förordning (2010:964) om ändring i förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2010‑08‑01
Förarbeten: EGTL244/2000 s1, EUTL161/2006 s1, EUTL396/2006 s1, EUTL353/2008 s1
CELEX-nr: 32000R2037 [ pdf ], 32006R0842 [ pdf ], 32006R1907 [ pdf ], 32008R1272 [ pdf ]
Ändring, SFS 2011:1240
Rubrik: Förordning (2011:1240) om ändring i förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2012‑02‑01
Ändring, SFS 2012:259
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman