Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2008:251) om ändring i förordningen (1993:1283) om kosmetiska och hygieniska produkter

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2008:251) om ändring i förordningen (1993:1283) om kosmetiska och hygieniska produkter

» Läs förordningen (1993:1283) om kosmetiska och hygieniska produkter (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2008:251.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i förordningen (1993:1283) om kosmetiska och hygieniska produkter

Förordning (1993:1283) om kosmetiska och hygieniska produkter
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1994‑01‑01
Upphävd: 2013‑07‑11
Ändring, SFS 1998:955
Rubrik: Förordning (1998:955) om ändring i förordningen (1993:1283) om kosmetiska och hygieniska produkter
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13 §§; ny 8 a §, rubr. närmast före 8 a §; omtryck
Ikraft: 1999‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: EGTL262/76 s169, EGTL77/98 s44, EGTL140/95 s26
CELEX-nr: 376L0768 [ pdf ] 398L0016 [ pdf ] 395L0017 [ pdf ]
Ändring, SFS 2006:180
Rubrik: Förordning (2006:180) om ändring i förordningen (1993:1283) om kosmetiska och hygieniska produkter
Omfattning: ny 3 a §, rubr. närmast före 3 a §
Ikraft: 2006‑05‑01 överg.best.
Förarbeten: EUTL066/2003 s26
CELEX-nr: 32003L0015 [ pdf ]
Ändring, SFS 2006:313
Rubrik: Förordning (2006:313) om ändring i förordningen (1993:1283) om kosmetiska och hygieniska produkter
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2008:251
Rubrik: Förordning (2008:251) om ändring i förordningen (1993:1283) om kosmetiska och hygieniska produkter
Omfattning: upph. 8 §, rubr. närmast före 8 §; ändr. 1, 2, 3, 4, 6 §§
Ikraft: 2008‑06‑01
Ändring, SFS 2010:1379
Rubrik: Förordning (2010:1379) om ändring i förordningen (1993:1283) om kosmetiska och hygieniska produkter
Omfattning: ändr. rubr. närmast före 8 a §, p 3 övergångsbest.
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2011:17
Rubrik: Förordning (2011:17) om ändring i förordningen (1993:1283) om kosmetiska och hygieniska produkter
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2011‑03‑01
Ändring, SFS 2013:413
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman