Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2008:250) om ändring i förordningen (1993:1268) om spillolja

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2008:250) om ändring i förordningen (1993:1268) om spillolja

» Läs förordningen (1993:1268) om spillolja (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2008:250.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i förordningen (1993:1268) om spillolja

Förordning (1993:1268) om spillolja
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: 1994‑01‑01
Upphävd: 2011‑08‑09
Ändring, SFS 1993:1646
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 1994:1132
Rubrik: Förordning (1994:1132) om ändring i förordningen (1993:1268) om spillolja
Omfattning: ändr. 4, 9 §§
Ikraft: 1994‑10‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:976
Rubrik: Förordning (1996:976) om ändring i förordningen (1993:1268) om spillolja
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 1997:113
Rubrik: Förordning (1997:113) om ändring i förordningen (1993:1268) om spillolja
Omfattning: ändr. 5, 9 §§
Ikraft: 1997‑05‑01
Ändring, SFS 1998:951
Rubrik: Förordning (1998:951) om ändring i förordningen (1993:1268) om spillolja
Omfattning: upph. 15 §; ändr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16 §§, bil.
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 2001:1067
Rubrik: Förordning (2001:1067) om ändring i förordningen (1993:1268) om spillolja
Omfattning: ändr. 4, 5, 9 §§
Ikraft: 2002‑01‑01
Ändring, SFS 2002:743
Rubrik: Förordning (2002:743) om ändring i förordningen (1993:1268) om spillolja
Omfattning: ändr. 1, 2 §§; ny 6 a §
Ikraft: 2002‑12‑01
Förarbeten: EGTL194/1975 s23, EGTL332/2000 s91
CELEX-nr: 31975L0439 [ pdf ], 32000L0076 [ pdf ]
Ändring, SFS 2008:250
Rubrik: Förordning (2008:250) om ändring i förordningen (1993:1268) om spillolja
Omfattning: upph. 4 §
Ikraft: 2008‑06‑01
Ändring, SFS 2011:16
Rubrik: Förordning (2011:16) om ändring i förordningen (1993:1268) om spillolja
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2011‑03‑01
Ändring, SFS 2011:927
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman