Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer

» Läs förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2008:245.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer

Förordning (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet
Ikraft: 2008‑06‑01 överg.best.
Förarbeten: EUTL396/2006 s1, EUTL63/2003 s1, EGTL262/1976 s201, EUTL257/2007 s13, EUTL143/2004 s87, EUTL104/2004 s1, EGTL256/1987 s1
CELEX-nr: 32006R1907 [ pdf ], 32003R0304 [ pdf ], 31976L0769 [ pdf ], 32007L0051 [ pdf ], 32004L0042 [ pdf ], 32004R0648 [ pdf ], 31987R2658 [ pdf ]
Ändring, SFS 2008:519
Rubrik: Förordning (2008:519) om ändring i förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer
Omfattning: ändr. 28 §
Ikraft: 2008‑07‑01
Ändring, SFS 2009:326
Rubrik: Förordning (2009:326 ) om ändring i förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer
Omfattning: ändr. 18, 25 §§, bil.
Ikraft: 2009‑06‑15
Förarbeten: EUTL63/2003 s1, EUTL143/2004 s87, EUTL311/2008 s1, EUTL104/2004 s1, EUTL396/2006 s1, EUTL353/2008 s1
CELEX-nr: 32003R0304 [ pdf ], 32004L0042 [ pdf ], 32008R1137 [ pdf ], 32004R0648 [ pdf ], 32006R1907 [ pdf ], 32008R1272 [ pdf ]
Ändring, SFS 2009:904
Rubrik: Förordning (2009:904) om ändring i förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2009‑08‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:959
Rubrik: Förordning (2009:959) om ändring i förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2010‑01‑01
Ändring, SFS 2009:1330
Rubrik: Förordning (2009:1330) om ändring i förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer
Omfattning: ändr. 11, 29 §§
Ikraft: 2009‑12‑27 överg.best.
Förarbeten: EUTL376/2006 s36
CELEX-nr: 32006L0123 [ pdf ]
Ändring, SFS 2010:7
Rubrik: Förordning (2010:7) om ändring i förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer
Omfattning: ändr. 27 §
Ikraft: 2010‑03‑01
Ändring, SFS 2010:188
Rubrik: Förordning (2010:188) om ändring i förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer
Omfattning: ändr. 1, 21, 22, 23 §§
Ikraft: 2010‑05‑01
Ändring, SFS 2010:965
Rubrik: Förordning (2010:965) om ändring i förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer
Omfattning: nuvarande 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 §§ betecknas 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 §§; ändr. 1, 2, 7, 9, 14 §§, de nya 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31 §§, rubr. närmast före 7 § rubr. närmast före 16, 18, 25, 27, 29, 30 §§ sätts närmast före de nya 23, 25, 32, 34, 36, 37 §; nya 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 §§, rubr. närmast före 16 §
Ikraft: 2010‑08‑01
Förarbeten: EUTL353/2008 s1, EUTL396/2006 s1, EUTL63/2003 s 1, EUTL6/2004 s22, EUTL311, 2008/s1, EUTL104/2004 s1
CELEX-nr: 32008R1272 [ pdf ], 32006R1907 [ pdf ], 32003R0304 [ pdf ], 32004L0042 [ pdf ], 32008R1137 [ pdf ], 32004R0648 [ pdf ]
Ändring, SFS 2010:1166
Rubrik: Förordning (2010:1166) om ändring i förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer
Omfattning: ändr. 1, 28, 29, 30 §§; ny 30 a §
Ikraft: 2010‑12‑01
Förarbeten: EUTL147/1975 s40, EUTL87/2009 s109
CELEX-nr: 31975L0324 [ pdf ], 32009R0219 [ pdf ]
Ändring, SFS 2011:54
Rubrik: Förordning (2011:54) om ändring i förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer
Omfattning: ändr. 34 §
Ikraft: 2011‑03‑01
Ändring, SFS 2011:701
Rubrik: Förordning (2011:701) om ändring i förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer
Omfattning: ändr. 1, 20 §§; ny 30 b §
Ikraft: 2011‑07‑10
Förarbeten: EUTL310/2009 s29
CELEX-nr: 32009L0127 [ pdf ]
Ändring, SFS 2012:506
Rubrik: Förordning (2012:506) om ändring i förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer
Omfattning: ändr. 1, 3, 5, 6, 25, 32, 33 §§, bil.; ny 33 a §
Ikraft: 2013‑01‑01
Förarbeten: EUTL204/2008 s1, EUTL6/2004 s22, EUTL304/2010 s18, EUTL104/2004 s1, EUTL158/2004 s7, EGTL256/1987 s1
CELEX-nr: 32008R0689 [ pdf ], 32004L0042 [ pdf ], 32010L0079 [ pdf ], 32004R0648 [ pdf ], 32004R0850 [ pdf ], 31987R2658 [ pdf ]
Ändring, SFS 2013:417
Rubrik: Förordning (2013:417) om ändring i förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer
Omfattning: ändr. 22, 27 §§; ny 2 a §, rubr. närmast före 2 a §
Ikraft: 2013‑07‑11
Ändring, SFS 2014:255
Rubrik: Förordning (2014:255) om ändring i förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer
Omfattning: ändr. 20, 21 §§, bil.; ny 20 a §
Ikraft: 2014‑05‑22
Förarbeten: direktiv 1999/45/EG [ pdf ]
Ändring, SFS 2014:431
Rubrik: Förordning (2014:431) om ändring i förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer
Omfattning: ändr. 25, 32 §§
Ikraft: 2014‑07‑15
Ändring, SFS 2015:461
Rubrik: Förordning (2015:461) om ändring i förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer
Omfattning: ändr. 3, 8 §§
Ikraft: 2016‑01‑01
Ändring, SFS 2016:796
Rubrik: Förordning (2016:796) om ändring i förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer
Omfattning: upph. 15 §, rubr. närmast före 15 §; ändr. 1, 23, 25, 26 §§
Ikraft: 2016‑08‑01
Ändring, SFS 2017:800
Rubrik: Förordning (2017:800) om ändring i förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer
Omfattning: ändr. 24 §
Ikraft: 2017‑10‑01
Ändring, SFS 2018:1457
Rubrik: Förordning (2018:1457) om ändring i förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer
Omfattning: upph. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 §§, rubr. närmast före 16 §; ändr. 1, 2 §§, bil.
Ikraft: 2018‑08‑01
Ändring, SFS 2018:1988
Rubrik: Förordning (2018:1988) om ändring i förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer
Omfattning: ändr. 32, 33 §§, rubr. närmast före 32 §
Ikraft: 2019‑01‑01
Ändring, SFS 2019:1259
Rubrik: Förordning (2019:1259) om ändring i förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer
Omfattning: ändr. 33 §
Ikraft: 2019‑12‑31
Ändring, SFS 2020:212
Rubrik: Förordning (2020:212) om ändring i förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer
Omfattning: ändr. 24 §; nya 15, 16 §§, rubr. närmast före 15 §
Ikraft: 2020‑04‑07
Ändring, SFS 2020:706
Rubrik: Förordning (2020:706) om ändring i förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer
Omfattning: ändr. 1, 25, 32, 33, 33 a, 34 §§; nya 32 a, 33 b §§
Ikraft: 2020‑08‑01
Ändring, SFS 2021:156
Rubrik: Förordning (2021:156) om ändring i förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer
Omfattning: ändr. 24, 33 §§
Ikraft: 2021‑03‑30
Ändring, SFS 2023:728
Rubrik: Förordning (2023:728) om ändring i förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2024‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman