Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2008:242) om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2008:242) om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall

» Läs lagen (1999:673) om skatt på avfall (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2008:242 :
prop. 2007/08:71 Lagändringar med anledning av den nya Strålsäkerhetsmyndigheten (Miljödepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 2007/08:FöU10 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2007/08:162 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (1999:673) om skatt på avfall och ändringar i lagen

Lag (1999:673) om skatt på avfall
Departement: Finansdepartementet S2
Ikraft: 2000‑01‑01
Förarbeten: prop. 1998/99:84 Lag om skatt på avfall (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1998/99:SkU20 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:258
Ändring, SFS 1999:1321
Rubrik: Lag (1999:1321) om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2000‑01‑01
Ändring, SFS 2000:1429
Rubrik: Lag (2000:1429) om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall
Omfattning: ändr. 3, 6, 8 §§
Ikraft: 2001‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2001:904
Rubrik: Lag (2001:904) om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall
Omfattning: ändr. 10 §, rubr. närmast före 10 §; ny 11 §
Ikraft: 2002‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2001/02:29 Vissa punktskattefrågor, m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2001/02:SkU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2001/02:63
Ändring, SFS 2001:960
Rubrik: Lag (2001:960) om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2002‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2002:428
Rubrik: Lag (2002:428) om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall
Omfattning: ändr. 7, 9 §§
Ikraft: 2003‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2002:998
Rubrik: Lag (2002:998) om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall
Omfattning: ändr. 4, 10 §§
Ikraft: 2003‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2005:962
Rubrik: Lag (2005:962) om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2006‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:242
Rubrik: Lag (2008:242) om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2008‑07‑01
Ändring, SFS 2011:1398
Rubrik: Lag (2011:1398) om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2012‑01‑01
Ändring, SFS 2014:1499
Rubrik: Lag (2014:1499) om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2015‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:1211
Rubrik: Lag (2017:1211) om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2018‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2020:625
Rubrik: Lag (2020:625) om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall
Omfattning: ändr. 3, 11 §§; nya 12, 13 §§, rubr. närmast före 12 §
Ikraft: 2021‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2023:756
Rubrik: Lag (2023:756) om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2024‑01‑01 överg.best.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman