Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2008:238) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2008:238) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

» Läs förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2008:238.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Förordning (2003:396) om elektronisk kommunikation
Departement: Infrastrukturdepartementet RSED D
Ikraft: 2003‑07‑25 överg.best.
Upphävd: 2022‑06‑03
Ändring, SFS 2004:192
Rubrik: Förordning (2004:192) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ny 29 a §
Ikraft: 2004‑05‑15
Ändring, SFS 2004:1296
Rubrik: Förordning (2004:1296) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 34, 36 §§
Ikraft: 2005‑01‑01
Ändring, SFS 2005:342
Rubrik: Förordning (2005:342) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 30 §
Ikraft: 2005‑07‑01
Ändring, SFS 2005:1028
Rubrik: Förordning (2005:1028) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2006‑01‑01
Ändring, SFS 2006:40
Rubrik: Förordning (2006:40) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 34 §
Ikraft: 2006‑04‑01
Ändring, SFS 2006:1424
Rubrik: Förordning (2006:1424) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ny 20 a §
Ikraft: 2007‑01‑01
Ändring, SFS 2007:449
Rubrik: Förordning (2007:449) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr 37 §
Ikraft: 2007‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:691
Rubrik: Förordning (2007:691) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. till 2007:449
Ikraft: 2007‑09‑12
Ändring, SFS 2007:702
Rubrik: Förordning (2007:702) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2007‑10‑01
Förarbeten: EUTL171/2007 s32
CELEX-nr: 32007R0717 [ pdf ]
Ändring, SFS 2008:238
Rubrik: Förordning (2008:238) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 2008‑07‑01
Ändring, SFS 2008:466
Rubrik: Förordning (2008:466) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 20 a §
Ikraft: 2008‑07‑01
Ändring, SFS 2008:485
Rubrik: Förordning (2008:485) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 30 §
Ikraft: 2008‑07‑01
Ändring, SFS 2008:928
Rubrik: Förordning (2008:928) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ny 36 a §
Ikraft: 2009‑01‑01
Ändring, SFS 2008:1143
Rubrik: Förordning (2008:1143) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 5, 20 a §§
Ikraft: 2009‑01‑01
Ändring, SFS 2009:545
Rubrik: Förordning (2009:545) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 30 §
Ikraft: 2009‑07‑01
Ändring, SFS 2010:729
Rubrik: Förordning (2010:729) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 20 a §
Ikraft: 2010‑08‑01
Ändring, SFS 2010:1535
Rubrik: Förordning (2010:1535) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 2, 3, 25, 29, 39 §§; ny 10 a §
Ikraft: 2011‑01‑01
Förarbeten: EUTL167/2009 s12
CELEX-nr: 32009R0544 [ pdf ]
Ändring, SFS 2011:592
Rubrik: Förordning (2011:592) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation
Omfattning: upph. 33 §; ändr. 3, 22, 25, 27, 30, 31, 34, 38 §§; nya 3 a, 12 a, 22 a, 29 b, 30 a, 30 b, 34 a, 34 b §§, rubr. närmast före 35 § sätts närmast före 34 a §
Ikraft: 2011‑07‑01
Förarbeten: EGTL108/2002 s7, EUTL337/2009 s37, EGTL108/2002 s21, EGTL108/2002 s33, EUTL337/2009 s11
CELEX-nr: 32002L0019 [ pdf ], 32009L0140 [ pdf ], 32002L0020 [ pdf ], 32002L0021 [ pdf ], 32009L0136 [ pdf ]
Ändring, SFS 2011:1587
Rubrik: Förordning (2011:1587) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 29 a §
Ikraft: 2012‑02‑01
Förarbeten: EGTL108/2002 s51, EUTL337/2009
CELEX-nr: 32002L0022 [ pdf ], 32009L0136 [ pdf ]
Ändring, SFS 2012:128
Rubrik: Förordning (2012:128) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation
Omfattning: nuvarande 37, 38, 39 §§ betecknas 47, 48, 49 §§, rubr. närmast före 37, 38 §§ sätts närmast före 47, 48 §§; nya 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 §§, rubr. närmast före 37 §
Ikraft: 2012‑05‑01
Förarbeten: EUTL105/2006 s54
CELEX-nr: 32006L0024 [ pdf ]
Ändring, SFS 2012:291
Rubrik: Förordning (2012:291) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 36 §
Ikraft: 2012‑07‑01
Ändring, SFS 2013:48
Rubrik: Förordning (2013:48) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2013‑03‑01
Förarbeten: EUTL172/2012 s10
CELEX-nr: 32012R0531 [ pdf ]
Ändring, SFS 2013:535
Rubrik: Förordning (2013:535) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2013‑08‑01
Ändring, SFS 2013:725
Rubrik: Förordning (2013:725) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ny 34 c §
Ikraft: 2013‑10‑15
Förarbeten: EUTL173/2013 s2
CELEX-nr: 32013R0611 [ pdf ]
Ändring, SFS 2014:147
Rubrik: Förordning (2014:147) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ny 33 §
Ikraft: 2014‑05‑01
Ändring, SFS 2014:212
Rubrik: Förordning (2014:212) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 28 §
Ikraft: 2014‑07‑01
Ändring, SFS 2014:1270
Rubrik: Förordning (2014:1270) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 11, 14, 20 a, 31, 34, 36, 37, 45, 46 §§
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2015:1059
Rubrik: Förordning (2015:1059) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 20 a §
Ikraft: 2016‑04‑01
Ändring, SFS 2016:345
Rubrik: Förordning (2016:345) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2016‑04‑30
Ändring, SFS 2016:395
Rubrik: Förordning (2016:395) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2016‑06‑13
Ändring, SFS 2017:91
Rubrik: Förordning (2017:91) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 20 a §
Ikraft: 2017‑04‑01
Ändring, SFS 2017:407
Rubrik: Förordning (2017:407) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation
Omfattning: nya 30 c, 35 a §§
Ikraft: 2017‑07‑01
Ändring, SFS 2017:553
Rubrik: Förordning (2017:553) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2017‑06‑26
Ändring, SFS 2018:22
Rubrik: Förordning (2018:22) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 29 a §
Ikraft: 2018‑03‑01
Ändring, SFS 2018:1001
Rubrik: Förordning (2018:1001) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2019:187
Rubrik: Förordning (2019:187) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2019‑05‑15
Ändring, SFS 2019:500
Rubrik: Förordning (2019:500) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation
Omfattning: upph. 41, 42, 43 §§; ändr. 37, 38, 39, 40, 44 §§
Ikraft: 2019‑10‑01
Ändring, SFS 2019:501
Rubrik: Förordning (2019:501) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 40 §
Ikraft: 2020‑04‑01
Ändring, SFS 2019:666
Rubrik: Förordning (2019:666) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2019‑11‑18
Ändring, SFS 2019:1045
Rubrik: Förordning (2019:1045) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 20 a §
Ikraft: 2020‑01‑01
Ändring, SFS 2020:6
Rubrik: Förordning (2020:6) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 12 a § betecknas 12 b §; nya 12 a, 15 a §§
Ikraft: 2020‑02‑01
Ändring, SFS 2020:155
Rubrik: Förordning (2020:155) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation
Omfattning: nuvarande 12 b § betecknas 12 c §; ny 12 b §
Ikraft: 2020‑04‑15
Ändring, SFS 2020:786
Rubrik: Förordning (2020:786) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2020‑10‑15
Ändring, SFS 2020:1120
Rubrik: Förordning (2020:1120) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 37 §
Ikraft: 2021‑01‑01
Ändring, SFS 2021:1334
Rubrik: Förordning (2021:1334) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 47 §
Ikraft: 2022‑01‑01
Ändring, SFS 2022:434
Rubrik: Förordning (2022:434) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2022‑05‑19
Ändring, SFS 2022:511
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman