Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2008:236) om ändring i förordningen (2002:1160) med instruktion för Statens skolverk

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2008:236) om ändring i förordningen (2002:1160) med instruktion för Statens skolverk

» Läs förordningen (2002:1160) med instruktion för Statens skolverk (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2008:236.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i

Förordning (2002:1160) med instruktion för Statens skolverk
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2003‑03‑01 överg.best.
Upphävd: 2008‑10‑01
Ändring, SFS 2004:205
Rubrik: Förordning (2004:205) om ändring i förordningen (2002:1160) med instruktion för Statens skolverk
Omfattning: ändr. 6, 7 §§
Ikraft: 2004‑05‑15
Ändring, SFS 2004:596
Rubrik: Förordning (2004:596) om ändring i förordningen (2002:1160) med instruktion för Statens skolverk
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2004‑07‑01
Ändring, SFS 2004:746
Rubrik: Förordning (2004:746) om ändring i förordningen (2002:1160) med instruktion för Statens skolverk
Omfattning: ändr. 6, 8 §§
Ikraft: 2004‑11‑16
Ändring, SFS 2005:612
Rubrik: Förordning (2005:612) om ändring i förordningen (2002:1160) med instruktion för Statens skolverk
Omfattning: ändr. 3, 5 §§
Ikraft: 2005‑08‑15
Ändring, SFS 2006:147
Rubrik: Förordning (2006:147) om ändring i förordningen (2002:1160) med instruktion för Statens skolverk
Omfattning: ändr. 6, 7, 8 §§; nya 3 a, 5 a, 5 b, 5 c, 5 d, 9 a, 9 b §§, rubr. närmast före 5 a, 9 a, 9 b §§
Ikraft: 2006‑04‑01
Ändring, SFS 2006:1245
Rubrik: Förordning (2006:1245) om ändring i förordningen (2002:1160) med instruktion för Statens skolverk
Omfattning: ny 6 a §, rubr. närmast före 6 a §
Ikraft: 2007‑01‑01
Ändring, SFS 2007:221
Rubrik: Förordning (2007:221) om ändring i förordningen (2002:1160) med instruktion för Statens skolverk
Omfattning: ändr. 3 §; ny 2 a §
Ikraft: 2007‑06‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:940
Rubrik: Förordning (2007:940) om ändring i förordningen (2002:1160) med instruktion för Statens skolverk
Omfattning: upph. 6 §, rubr. närmast före 6 §; ändr. 2, 8, 9, 9 a §§; ny 8 a §, rubr. närmast före 8 a §
Ikraft: 2008‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: Jfr bet. 2006/07:AU6 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2006/07:100 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2008:236
Rubrik: Förordning (2008:236) om ändring i förordningen (2002:1160) med instruktion för Statens skolverk
Omfattning: ändr. 7, 9 b §§
Ikraft: 2008‑07‑01
Ändring, SFS 2008:401
Rubrik: Förordning (2008:401) om ändring i förordningen (2002:1160) med instruktion för Statens skolverk
Omfattning: ändr. 2, 3 §§
Ikraft: 2008‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:612
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman