Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2008:225) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2008:225) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

» Läs studiestödslagen (1999:1395) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2008:225 :
prop. 2007/08:50 Nya skolmyndigheter (Utbildningsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2007/08:UbU13 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2007/08:161 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till studiestödslagen (1999:1395) och ändringar i lagen

Studiestödslag (1999:1395)
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2001‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2000:1374
Rubrik: Lag (2000:1374) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 2 kap 7 §, 3 kap 17, 25 §§, 4 kap 24 §, 8 p övergångsbest.; ny 12 p övergångsbest.
Förarbeten: prop. 2000/01:1 Budgetpropositionen för 2001 (Finansdepartementet) [ pdf ], utg.omr. 15, bet. 2000/01:UbU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/02:100
Ändring, SFS 2001:67
Rubrik: Lag (2001:67) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 1 kap 4 §, rubr. närmast före 1 kap 4 §
Ikraft: 2002‑06‑01
Ändring, SFS 2001:304
Rubrik: Lag (2001:304) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 3 kap 9, 19 §§, 4 kap 14 §, 5 kap 1 §, 1, 2, 5 p i ikrafttr.- och övergångsbest.; nya 2 a, 3 a, 5 a p i övergångsbest.
Ikraft: 2001‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2002:144
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2001:67
Ändring, SFS 2002:634
Rubrik: Lag (2002:634) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 3 kap 25 §
Ikraft: 2003‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2002:1108
Rubrik: Lag (2002:1108) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 2 kap 6 §, 3 kap 9 §, 4 kap 12 §, 5 a p övergångsbest.
Ikraft: 2003‑01‑01
Ändring, SFS 2003:1122
Rubrik: Lag (2003:1122) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. p 10 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2004‑01‑01
Ändring, SFS 2004:846
Rubrik: Lag (2004:846) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 6 kap 7 §
Ikraft: 2005‑01‑01
Ändring, SFS 2005:613
Rubrik: Lag (2005:613) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 3 kap 3, 8, 9, 23, 25 §§, 4 kap 6 §, 6 kap 10 §, p 1 ikrafttr.- och övergångsbest.; nya 3 kap 13 a, 13 b §§, p 13, 14, 15, 16 ikrafttr.- och övergångsbest., rubr. närmast före 3 kap 13 a §
Ikraft: 2006‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2005:1186
Rubrik: Lag (2005:1186) om ändring i lagen (2005:613) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. p 14 ikrafttr.- och övergångsbest. i 2005:613
Ändring, SFS 2006:170
Rubrik: Lag (2006:170) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 3 kap 25 §, 4 kap 22 §
Ikraft: 2007‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:654
Rubrik: Lag (2006:654) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 1 kap 4 §, 2 kap 4 §, 3 kap 4, 25 §§, rubr. närmast före 1 kap 4 §; nya 1 kap 5, 6 §§
Ikraft: 2006‑07‑01 överg.best.
CELEX-nr: 32004L0038 [ pdf ], 32003L0109 [ pdf ]
Ändring, SFS 2006:655
Rubrik: Lag (2006:655) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 3 kap 25 §
Ikraft: 2007‑01‑01
Ändring, SFS 2006:656
Rubrik: Lag (2006:656) om ändring i lagen (2006:170) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 3 kap 25 § i 2006:170
Ändring, SFS 2006:955
Rubrik: Lag (2006:955) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 2 kap 7 §, 3 kap 11, 12, 13 §§
Ikraft: 2006‑06‑29 överg.best.
Ändring, SFS 2006:1456
Rubrik: Lag (2006:1456) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 3 kap 9 §
Ikraft: 2007‑02‑01
Ändring, SFS 2006:1457
Rubrik: Lag (2006:1457) om ändring i lagen (2006:170) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 4 kap 22 §; ny p 3 ikrafttr.- och övergångsbest i 2006:170
Ändring, SFS 2006:1473
Rubrik: Lag (2006:1473) om ändring i lagen (2006:655) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 3 kap 25 §, ikrafttr.- och övergångsbest. till 2006:655
Ändring, SFS 2006:1474
Rubrik: Lag (2006:1474) om ändring i lagen (2006:656) om ändring i lagen (2006:170) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 3 kap 25 § i 2006:656
Ändring, SFS 2007:812
Rubrik: Lag (2007:812) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 3 kap 25 §
Ikraft: 2007‑12‑01
Ändring, SFS 2007:1343
Rubrik: Lag (2007:1343) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 3 kap 25 §
Ikraft: 2008‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:225
Rubrik: Lag (2008:225) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 3 kap 25 §
Ikraft: 2008‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:293
Rubrik: Lag (2008:293) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 2 kap 4 §; ny 1 kap 7 §
Ikraft: 2008‑07‑01 överg.best.
CELEX-nr: 32005L0071 [ pdf ]
Ändring, SFS 2008:1353
Rubrik: Lag (2008:1353) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. p 1 ikrafttr.- och övergångsbest.; ny p 17 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2009‑01‑31
Förarbeten: prop. 2008/09:01, utg.omr. 15, bet. 2008/09:UbU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2008/09:102 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2009:832
Rubrik: Lag (2009:832) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 6 kap. 10 §, p 13 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2010‑02‑15
Ändring, SFS 2009:1535
Rubrik: Lag (2009:1535) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 3 kap. 11, 12, 13, 17, 18 §§
Ikraft: 2010‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:203
Rubrik: Lag (2010:203) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 3 kap. 25 §
Ikraft: 2010‑12‑01
Ändring, SFS 2010:441
Rubrik: Lag (2010:441) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 1 kap. 4, 5, 6, 7 §§, 2 kap. 4 §, 3 kap. 4, 7 §§, 4 kap. 23 §, p 1, 9, 10 ikrafttr.- och övergångsbest.; nya 4 kap. 27 a §, 6 kap. 3 a §, rubr. närmast före 4 kap. 27 a §, p 18, 19 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2010‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:875
Rubrik: Lag (2010:875) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 3 kap. 25 §
Ikraft: 2012‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:1279
Rubrik: Lag (2010:1279) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §, 3 kap. 25 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2010:1280
Rubrik: Lag (2010:1280) om ändring i lagen (2010:875) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 3 kap. 25 § i 2010:875
Ändring, SFS 2010:2018
Rubrik: Lag (2010:2018) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 3 kap. 11, 13 §§
Ikraft: 2011‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:859
Rubrik: Lag (2011:859) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 3 kap. 5 §, 4 kap. 26 §, p 1 ikrafttr.- och övergångsbest.; nya 5 kap. 6 a §, 6 kap. 12 §, rubr. närmast före 5 kap. 6 a §, 6 kap. 12 §; nya p 20, 21 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2011‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:1401
Rubrik: Lag (2011:1401) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 3 kap. 19 §, 4 kap. 15, 16, 17 §§, 5 kap. 1 §, 6 kap. 8 §, p 14, 16 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2012‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2012:160
Rubrik: Lag (2012:160) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 2 kap. 10 §, 3 kap. 24 §
Ikraft: 2012‑07‑01
Ändring, SFS 2013:528
Rubrik: Lag (2013:528) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 3 kap. 7 §
Ikraft: 2013‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:608
Rubrik: Lag (2013:608) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 1 kap. 4, 5, 6, 7 §§, 2 kap. 4 §, 3 kap. 4 §; nya 1 kap. 8, 9 §§
Ikraft: 2013‑08‑01
CELEX-nr: 32009L0050 [ pdf ]
Ändring, SFS 2013:780
Rubrik: Lag (2013:780) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 3 kap. 15, 16, 23 §§, rubr. närmast före 3 kap. 23 §; ny rubr. närmast före 3 kap. 15 §
Ikraft: 2015‑07‑01
Ändring, SFS 2013:1119
Rubrik: Lag (2013:1119) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 3 kap. 3, 9, 14, 17 §§
Ikraft: 2014‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2013/14:1 Budgetproposition 2014 (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], utg.omr. 15, bet. 2013/14:UbU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:105 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2014:194
Rubrik: Lag (2014:194) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 1 kap. 6 §
Ikraft: 2014‑05‑01
Ändring, SFS 2014:195
Rubrik: Lag (2014:195) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §
Ikraft: 2014‑05‑01
CELEX-nr: 32004L0038 [ pdf ]
Ändring, SFS 2014:1580
Rubrik: Lag (2014:1580) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 3 kap. 11 §
Ikraft: 2015‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:941
Rubrik: Lag (2015:941) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. p 16 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2016‑01‑01
Ändring, SFS 2016:702
Rubrik: Lag (2016:702) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 3 kap. 25 §
Ikraft: 2016‑07‑15
Ändring, SFS 2017:281
Rubrik: Lag (2017:281) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 3 kap. 25 §, 4 kap. 13 §
Ikraft: 2017‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:530
Rubrik: Lag (2017:530) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: upph. 4 kap. 22 §; ändr. 3 kap. 25, 26 §§, 4 kap. 13 §, p 16 ikrafttr.- och övergångsbest.; ny 3 kap. 25 a §
Ikraft: 2017‑07‑02
Ändring, SFS 2017:579
Rubrik: Lag (2017:579) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 2 kap. 4 §, 3 kap. 4 §; nya 2 kap. 4 a §, 3 kap. 4 a §
Ikraft: 2017‑08‑01
Ändring, SFS 2017:589
Rubrik: Lag (2017:589) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 3 kap. 25 §
Ikraft: 2018‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:1325
Rubrik: Lag (2017:1325) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 2 kap. 7 §, 3 kap. 11, 12, 13 §§
Ikraft: 2018‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:69
Rubrik: Lag (2018:69) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 1 kap. 7 §
Ikraft: 2018‑03‑01
Ändring, SFS 2019:1290
Rubrik: Lag (2019:1290) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 4 kap. 25 §, p 1 ikrafttr.- och övergångsbest.; ny p 22 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2020‑01‑01
Förarbeten: prop. 2019/20:1 Budgetpropositionen för 2020 (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], utg.omr. 15, bet. 2019/20:UbU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2019/20:134 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2020:199
Rubrik: Lag (2020:199) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 2 kap. 10 §, 3 kap. 24 §
Ikraft: 2020‑04‑07
Ändring, SFS 2020:235
Rubrik: Lag (2020:235) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 3 kap. 20 §
Ikraft: 2020‑04‑13
Ändring, SFS 2020:451
Rubrik: Lag (2020:451) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 3 kap. 25 §
Ikraft: 2020‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2020:1237
Rubrik: Lag (2020:1237) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 3 kap. 14 §
Ikraft: 2021‑01‑01
Förarbeten: prop. 2020/21:1 Budgetpropositionen för 2021 (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], utg.omr. 15, bet. 2020/21:UbU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2020/21:147 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2021:475
Rubrik: Lag (2021:475) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: upph. rubr. närmast före 4 kap. 22 §; ändr. 3 kap. 3, 9 §§, 4 kap. 4, 5, 21, 25 §§, 5 kap. 6 §. p 1, 9, 10 ikrafttr.- och övergångsbest.; ny p 23 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2021‑10‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2021:770
Rubrik: Lag (2021:770) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 2 kap. 4, 4 a §§, 3 kap. 4, 4 a §§
Ikraft: 2021‑07‑20 överg.best.
Ändring, SFS 2022:861
Rubrik: Lag (2022:861) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 3 kap. 26 §, 4 kap. 23 §; ny 3 kap. 25 b §
Ikraft: 2022‑06‑30
Ändring, SFS 2022:1828
Rubrik: Lag (2022:1828) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. p 5 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2021:475
Ikraft: 2023‑01‑01
Förarbeten: prop. 2022/23:1 Budgetpropositionen för 2023 (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], utg.omr. 15, bet. 2022/23:UbU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2022/23:101 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2023:351
Rubrik: Lag (2023:351) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 3 kap. 25 §
Ikraft: 2023‑07‑02 överg.best.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman