Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2008:219) om ändring i förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2008:219) om ändring i förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön

» Läs förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2008:219 :
EUTL64/2006 s37 CELEX-nr: 32006L0007 [ pdf ]

Ändringar i förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön

Vattenförvaltningsförordning (2004:660)
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet
Ikraft: 2004‑08‑01
Förarbeten: EGTL327/2000 s1
CELEX-nr: 32000L0060 [ pdf ]
Ändring, SFS 2007:770
Rubrik: Förordning (2007:770) om ändring i förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön
Omfattning: ändr. 3 kap 1 §, 4 kap 3 §, 9 kap 1 §
Ikraft: 2007‑11‑29
Ändring, SFS 2008:219
Rubrik: Förordning (2008:219) om ändring i förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön
Omfattning: ändr. 1 kap 1, 2 §§, 2 kap 3 §, 4 kap 7 §, 9 kap 2 §; nya 4 kap 6 a §, 8 kap 5 §
Ikraft: 2008‑05‑24
Förarbeten: EUTL64/2006 s37
CELEX-nr: 32006L0007 [ pdf ]
Ändring, SFS 2008:983
Rubrik: Förordning (2008:983) om ändring i förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön
Omfattning: ändr. 1 kap 3, 5 §§, 4 kap 5, 7, 8, 9 §§, 6 kap 5 §, bil. 1
Ikraft: 2008‑12‑20
Förarbeten: EUTL372/2006 s19, EGTL327/2000 s1
CELEX-nr: 32006L0118 [ pdf ], 32000L0060 [ pdf ]
Ändring, SFS 2009:529
Rubrik: Förordning (2009:529) om ändring i förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön
Omfattning: ändr. 6 kap. 4, 7 §§
Ikraft: 2009‑07‑01
Ändring, SFS 2009:1108
Rubrik: Förordning (2009:1108) om ändring i förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön
Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 3, 4 §§, 3 kap. 1, 2 §§, 4 kap. 2, 4, 8 §§, 7 kap. 1 §, 9 kap. 1 §, bil. 1; ny 8 kap. 6 §
Ikraft: 2009‑12‑07 överg.best.
Förarbeten: EUTL348/2008 s84, EGTL327/2000 s1, EUTL140/2009 s114, EUTL372/2006 s19, EUTL348/2008 s84
CELEX-nr: 32008L0105 [ pdf ], 32000L0060 [ pdf ], 32009L0031 [ pdf ], 32006L0118 [ pdf ]
Ändring, SFS 2010:1099
Rubrik: Förordning (2010:1099) om ändring i förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön
Omfattning: ändr. 8 kap. 1, 2, 3 §§
Ikraft: 2010‑10‑01
Ändring, SFS 2011:634
Rubrik: Förordning (2011:634) om ändring i förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 3 kap. 4 §, 4 kap. 8 §, 5 kap. 7 §, 6 kap. 4, 10 §§, 7 kap. 2 §, 9 kap. 1, 2, 3 §§, nya 4 kap. 8 a §
Ikraft: 2011‑07‑01
Ändring, SFS 2015:516
Rubrik: Förordning (2015:516) om ändring i förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §, 4 kap. 2, 4, 5, 8, 8 b, 13 §§, 6 kap. 2, 6 §§, 7 kap. 1 §, 8 kap. 6 §, 9 kap. 2 §, bil. 1; nya 4 kap. 4 a §, 6 kap. 2 a §, 7 kap. 3 §, rubr. närmast före 4 kap. 2, 3, 4, 4 a, 5, 6, 7 §§
Ikraft: 2015‑08‑01
Förarbeten: direktiv 2008/105/EG [ pdf ]
Ändring, SFS 2016:734
Rubrik: Förordning (2016:734) om ändring i förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §, bil. 1
Ikraft: 2016‑07‑08
Förarbeten: direktiv 2000/60/EG [ pdf ], direktiv 2006/118/EG [ pdf ]
Ändring, SFS 2017:873
Rubrik: Förordning (2017:873) om ändring i förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön
Omfattning: ändr. 2 kap. 2, 3 §§; ny 2 kap. 3 a §
Ikraft: 2017‑11‑01
Ändring, SFS 2018:77
Rubrik: Förordning (2018:77) om ändring i förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §
Ikraft: 2018‑03‑01
Ändring, SFS 2018:2103
Rubrik: Förordning (2018:2103) om ändring i förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön
Omfattning: ändr. författningsrubr., nuvarande 4 kap. 12, 13 §§, betecknas 4 kap. 15, 16 §§, 1 kap. 1 §, 2 kap. 1, 2 §§, 4 kap. 3, 9, 10, 11, nya 15, 16 §§, 6 kap. 1, 2, 7 §§, rubr.till 1 kap., rubr. närmast före 4 kap. 9 §; nya 4 kap. 12, 13, 14 §§
Ikraft: 2019‑01‑11
Förarbeten: direktiv 2000/60/EG [ pdf ]
Ändring, SFS 2024:135
Rubrik: Förordning (2024:135) om ändring i vattenförvaltningsförordningen (2004:660)
Omfattning: nuvarande 9 kap. 2, 3 §§ betecknas 9 kap. 3, 4 §§; ändr. 1 kap. 1, 3 §§, 6 kap. 1 §, 7 kap. 1 §, de nya 9 kap. 3, 4 §§, rubr. närmast före nuvarande 9 kap. 3 § sätts före 9 kap. 4 §; nya 4 a kap., 9 kap. 2 §
Ikraft: 2024‑04‑01 överg.best.
Förarbeten: direktiv (EU) 2020/2184 [ pdf ]
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman