Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2008:214) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2008:214) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

» Läs sekretesslagen (1980:100) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2008:214 :
prop. 2007/08:116 Rättelse av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2007/08:SkU30 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2007/08:165 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till sekretesslagen (1980:100) och ändringar i lagen

Sekretesslag (1980:100)
Departement: Justitiedepartementet L6
Förarbeten: prop. 1979/80:2 med förslag till sekretesslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1979/80:KU37 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1979/80:179
Upphävd: 2009‑06‑30
Ändring, SFS 1980:880
Rubrik: Lag (1980:880) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 6 kap 1 §, 7 kap 2, 9 §§, 8 kap 2, 9, 12 §§, 9 kap 1, 9, 20 §§, 16 kap 1 §, 1, 3 p övergångsbest.; ny 9 kap 21 §; omtryck
Ändring, SFS 1980:1124
Rubrik: Lag (1980:1124) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ny 8 kap 18 §
Ändring, SFS 1981:511
Rubrik: Lag (1981:511) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 16 kap 1 §
Förarbeten: prop. 1980/81:164 om ansvarighet för radiotaltidningar, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1980/81:KU24 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1980/81:363
Ändring, SFS 1981:1261
Rubrik: Lag (1981:1261) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 4, 19 §§
Förarbeten: prop. 1981/82:8 om lag om vård av missbrukare i vissa fall, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:SoU22 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:91
Ändring, SFS 1982:103
Rubrik: Lag (1982:103) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 9 kap 20 §
Förarbeten: prop. 1981/82:90 om anställningsskyddet i statliga tjänster, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], AU 1981/82:11, rskr 1981/82:153
Ändring, SFS 1982:183
Rubrik: Lag (1982:183) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 15 kap 1 §; nya 15 kap 9–13 §§, rubr. närmast före 15 kap 1, 9 §§
Förarbeten: prop. 1981/82:37 om offentlighetsprincipen och ADB [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:KU21 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:163
Ändring, SFS 1982:185
Rubrik: Lag (1982:185) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 9 kap 18 §
Förarbeten: prop. 1981/82:41 om förundersökningsbegränsningar m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:JuU33 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:160
Ändring, SFS 1982:447
Rubrik: Lag (1982:447) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 16 §, 9 kap 6 §
Förarbeten: prop. 1981/82:189 om ändring i datalagen (1973:289) m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:KU33 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:349
Ändring, SFS 1982:454
Rubrik: Lag (1982:454) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 9 kap 19 §
Förarbeten: prop. 1981/82:160 om ändring i skatteregisterlagen (1980:343) m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:SkU67 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:369
Ändring, SFS 1982:523
Rubrik: Lag (1982:523) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 16 kap 1 §
Förarbeten: prop. 1981/82:164 om ansvarighet för taltidningar [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:KU31 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:409
Ändring, SFS 1982:1105
Rubrik: Lag (1982:1105) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 1 kap 8 §, 9 kap 17 §; ny 7 kap 25 §
Förarbeten: prop. 1982/83:64 om ändring i sekretesslagen (1980:100) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1982/83:KU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1982/83:74
Ändring, SFS 1982:1106
Rubrik: Lag (1982:1106) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 1 kap 3 §, 7 kap 7 §, 9 kap 4, 8 §§, 14 kap 2 §, 15 kap 8 §; omtryck
Förarbeten: prop. 1981/82:186 om ändring i sekretesslagen (1980:100), m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1982/83:KU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1982/83:74
Ändring, SFS 1983:248
Rubrik: Lag (1983:248) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 21 §
Ikraft: 1983‑07‑01
Ändring, SFS 1983:498
Rubrik: Lag (1983:498) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 16 kap 1 §
Ikraft: 1983‑07‑01
Förarbeten: prop. 1982/83:137 om radiotidningar m.m. [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1982/83:KU34 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1982/83:333
Ändring, SFS 1984:7
Rubrik: Lag (1984:7) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 8 kap 18 §
Ikraft: 1984‑02‑01
Förarbeten: prop. 1983/84:60 med förslag till ny lagstiftning på kärnenergiområdet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1983/84:NU17 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:135
Ändring, SFS 1984:316
Rubrik: Lag (1984:316) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 14 kap 2 §
Ikraft: 1984‑07‑01
Förarbeten: prop. 1983/84:142 om ändring i sekretesslagen (1908:100) m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1983/84:KU29 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:347
Ändring, SFS 1984:393
Rubrik: Lag (1984:393) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 19 §
Ikraft: 1984‑10‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1983/84:111 med förslag till polislag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1983/84:JuU27 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:331
Ändring, SFS 1984:403
Rubrik: Lag (1984:403) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 9 kap 16 §
Ikraft: 1984‑07‑01
Förarbeten: prop. 1983/84:105 om ändring i brottsbalken m.m. (sexualbrotten) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1983/84:JuU25 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:332
Ändring, SFS 1984:727
Rubrik: Förordning (1984:727) om ikraftträdande av lagen (1984:393) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1984:393
Ikraft: 1984‑10‑01
Ändring, SFS 1984:922
Rubrik: Lag (1984:922) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 14 §, 8 kap 9 §, 9 kap 11, 18 §§
Ikraft: 1985‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1984/85:52 om ändring i sekretesslagen (1980:100) [ pdf|Ikon för riksdagen ], KU 1984/85:15, rskr 1984/85:35
Ändring, SFS 1984:949
Rubrik: Lag (1984:949) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 9 kap 1 §
Ikraft: 1985‑01‑01
Förarbeten: prop. 1984/85:76 om beskattning av vissa utländska forskare [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:SkU22 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:70
Ändring, SFS 1984:1141
Rubrik: Lag (1984:1141) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 1 §
Ikraft: 1985‑03‑01
Förarbeten: prop. 1984/85:2 om artificiella inseminationer [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:LU10 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:99
Ändring, SFS 1985:8
Rubrik: Lag (1985:8) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 17 §
Ikraft: 1985‑03‑01
Förarbeten: prop. 1984/85:19 om en samordnad och intensifierad narkotikapolitik [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:JuU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:103
Ändring, SFS 1985:272
Rubrik: Lag (1985:272) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 14 kap 2 §; ny 7 kap 26 §
Ikraft: 1985‑07‑01
Förarbeten: prop. 1984/85:109 om effektivare delgivning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:JuU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:216
Ändring, SFS 1985:322
Rubrik: Lag (1985:322) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 14 kap 7 §
Ikraft: 1986‑01‑01
Förarbeten: prop. 1984/85:89 om företagshälsovård och arbetsanpassning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:SoU13 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:172
Ändring, SFS 1985:375
Rubrik: Lag (1985:375) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 16 kap 1 §
Ikraft: 1985‑07‑01
Ändring, SFS 1985:574
Rubrik: Lag (1985:574) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 8 kap 5 §
Ikraft: 1985‑10‑01
Förarbeten: prop. 1984/85:157 med förslag till lag om värdepappersmarknaden [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:NU29 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:405
Ändring, SFS 1985:656
Rubrik: Lag (1985:656) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 14 kap 2, 3 §§
Ikraft: 1985‑08‑01
Förarbeten: prop. 1984/85:133 om skärpningar av statistiksekretessen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:KU29 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:396
Ändring, SFS 1985:1055
Rubrik: Lag (1985:1055) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 6 kap 5 §, 11 kap 2 §
Ikraft: 1986‑01‑01
Förarbeten: prop. 1984/85:83 om ändring i regeringsformen m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1985/86:KU10 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1985/86:83
Ändring, SFS 1985:1059
Rubrik: Lag (1985:1059) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 16 kap 1 §; omtryck
Ikraft: 1986‑01‑01
Förarbeten: prop. 1984/85:208 om ansvarighet för lokala kabelsändningar, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1985/86:KU7 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1985/86:74
Ändring, SFS 1986:135
Rubrik: Lag (1986:135) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 9 kap 5 §
Ikraft: 1986‑07‑01
Förarbeten: Förs. 1985/86:11, bet. 1985/86:FiU11 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1985/86:109
Ändring, SFS 1986:345
Rubrik: Lag (1986:345) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 1, 2, 9 §§
Ikraft: 1986‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1985/86:117 om följdlagstiftning till den nya skollagen, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1985/86:UbU30 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1985/86:273
Ändring, SFS 1986:443
Rubrik: Lag (1986:443) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 9 kap 21 §
Ikraft: 1986‑07‑01
Förarbeten: prop. 1985/86:98 om invandrarpolitiken [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1985/86:SfU20 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1985/86:301
Ändring, SFS 1986:618
Rubrik: Lag (1986:618) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 9 kap 1, 2, 19 §§
Ikraft: 1986‑09‑01
Förarbeten: prop. 1985/86:155 med förslag till utsökningsregisterlag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1985/86:LU36 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1985/86:349
Ändring, SFS 1986:976
Rubrik: Lag (1986:976) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 4, 11, 18, 25 §§; ny 5 kap 5 §
Ikraft: 1987‑01‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:3 om ändring i sekretesslagen (1980:100) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:KU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:38
Ändring, SFS 1986:1287
Rubrik: Lag (1986:1287) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 9 kap 1, 2 §§
Ikraft: 1987‑01‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:47 om ändringar i taxeringsorganisationen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1986/87:11, rskr 1986/87:95
Ändring, SFS 1986:1407
Rubrik: Lag (1986:1407) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 19 §
Ikraft: 1987‑02‑01
Ändring, SFS 1987:520
Rubrik: Lag (1987:520) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 6 kap 1 §, 8 kap 10 §
Ikraft: 1987‑07‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:99 om ledning av den statliga förvaltningen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:KU29 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:226
Ändring, SFS 1987:699
Rubrik: Lag (1987:699) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ny 8 kap 19 §
Ikraft: 1988‑01‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:90 om ny konkurslag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:LU32 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:320
Ändring, SFS 1987:1002
Rubrik: Lag (1987:1002) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 11 kap 4 §
Ikraft: 1988‑01‑01
Ändring, SFS 1987:1161
Rubrik: Lag (1987:1161) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 6 kap 2 §, 7 kap 15 §, 8 kap 10 §, 9 kap 3, 11 §§; ny 7 kap 27 §
Ikraft: 1988‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1987/88:41 om sekretesskyddet för vissa myndighetsregister m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1987/88:KU22 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1987/88:51
Ändring, SFS 1988:9
Rubrik: Sekretesslag (1980:100) (1988:9)
Omfattning: omtryck
Ändring, SFS 1988:90
Rubrik: Lag (1988:90) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 9 kap 4 §
Ikraft: 1988‑04‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:74 om skördeskadeskydd [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1987/88:JoU16 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1987/88:130
Ändring, SFS 1988:95
Rubrik: Lag (1988:95) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 12 §
Ikraft: 1988‑07‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:54 om ändring i värnpliktslagen (1941:967), m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1987/88:FöU4 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1987/88:116
Ändring, SFS 1988:154
Rubrik: Lag (1988:154) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 4 §
Ikraft: 1988‑05‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:80 om bistånd åt asylsökande, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1987/88:SfU17 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1987/88:160
Ändring, SFS 1988:289
Rubrik: Lag (1988:289) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 17 §
Ikraft: 1988‑07‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:122, bet. 1987/88:JuU34 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1987/88:283
Ändring, SFS 1988:448
Rubrik: Lag (1988:448) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 5 kap 1 §, 9 kap 17 §
Ikraft: 1988‑07‑01
Ändring, SFS 1988:578
Rubrik: Lag (1988:578) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 16 kap 1 §
Ikraft: 1988‑07‑01
Ändring, SFS 1988:689
Rubrik: Lag (1988:689) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 19 §
Ikraft: 1988‑07‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:137 om besöksförbud [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1987/88:JuU42 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1987/88:320
Ändring, SFS 1988:823
Rubrik: Lag (1988:823) om ändring i lagen (1988:448) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 9 kap 17 § i 1988:448
Ikraft: 1988‑07‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:135 om åtgärder mot unga lagöverträdare [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1987/88:JuU36 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1987/88:403
Ändring, SFS 1988:836
Rubrik: Lag (1988:836) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 1 kap 8 §, 8 kap 7 §, 9 kap 4 §; ny bil.
Ikraft: 1989‑01‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:151 om ändringar i tryckfrihetsförordningen m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1987/88:KU36 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1987/88:290
Ändring, SFS 1988:869
Rubrik: Lag (1988:869) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 8 kap 7 §
Ikraft: 1989‑07‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:101 om lag om brandfarliga och explosiva varor [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], NU 1987/88:39, rskr 1987/88:341
Ändring, SFS 1988:1388
Rubrik: Lag (1988:1388) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 8 kap 8 §
Ikraft: 1989‑01‑01
Ändring, SFS 1988:1450
Rubrik: Lag (1988:1450) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 16 kap 1 §
Ikraft: 1989‑01‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:151 om ändringar i tryckfrihetsförordningen m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1987/88:KU36 [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:KU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:11
Ändring, SFS 1988:1474
Rubrik: Lag (1988:1474) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 1 §
Ikraft: 1989‑01‑01
Förarbeten: prop. 1988/89:5 med förslag om ny smittskyddslag m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:SoU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:54
Ändring, SFS 1989:16
Rubrik: Lag (1989:16) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 9 kap 15 §
Ikraft: 1989‑06‑01
Ändring, SFS 1989:44
Rubrik: Lag (1989:44) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 9 kap 8 §, bil.
Ikraft: 1989‑03‑01
Förarbeten: prop. 1988/89:18 om TV-avgiften [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:KrU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:97
Ändring, SFS 1989:118
Rubrik: Lag (1989:118) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 15 kap 7 §
Ikraft: 1989‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1989:171
Rubrik: Lag (1989:171) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 9, 21 §§, 15 kap 6, 8, 10 §§; ny 7 kap 28 §
Ikraft: 1989‑07‑01
Förarbeten: prop. 1988/89:67 om sekretessfrågor inom undervisningsväsendet m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:KU25 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:208
Ändring, SFS 1989:174
Rubrik: Förordning (1989:174) om ikraftträdande av lagen (1989:16) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1989:16
Ikraft: 1989‑06‑01
Ändring, SFS 1989:297
Rubrik: Lag (1989:297) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 2 §
Ikraft: 1989‑07‑01
Förarbeten: prop. 1988/89:123 med förslag om karantänslag, m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:SoU25 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:227
Ändring, SFS 1989:361
Rubrik: Lag (1989:361) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 9 kap 10 §
Ikraft: 1991‑01‑01
Förarbeten: prop. 1988/89:117 om rättshjälpens organisation, m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:JuU19 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:259
Ändring, SFS 1989:385
Rubrik: Lag (1989:385) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 8 kap 7 §, 9 kap 11 §, 14 kap 4 §, 16 kap 1 §; nya 7 kap 29, 30 §§
Ikraft: 1989‑07‑01
Ändring, SFS 1989:535
Rubrik: Lag (1989:535) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 14 §
Ikraft: 1989‑07‑01
Förarbeten: prop. 1988/89:86 med förslag till utlänningslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:SfU19 [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:SfU22 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:325
Ändring, SFS 1989:593
Rubrik: Lag (1989:593) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ny 7 kap 31 §
Ikraft: 1989‑07‑01
Förarbeten: prop. 1988/89:134 om ändring i körkortslagen (1977:477), m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:TU20 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:308
Ändring, SFS 1989:654
Rubrik: Lag (1989:654) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 16 kap 1 §
Ikraft: 1989‑09‑01
Förarbeten: prop. 1988/89:124 om vissa tvångsmedelsfrågor [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:JuU25 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:313
Ändring, SFS 1989:713
Rubrik: Lag (1989:713) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ny 9 kap 22 §; omtryck
Ikraft: 1989‑10‑01
Förarbeten: prop. 1988/89:67 om sekretessfrågor inom undervisningsväsendet m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:KU38 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:291
Ändring, SFS 1989:962
Rubrik: Lag (1989:962) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 14 kap 7, 10 §§
Ikraft: 1990‑01‑01
Ändring, SFS 1990:318
Rubrik: Lag (1990:318) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 12 kap 3, 4 §§
Ikraft: 1990‑07‑01
Ändring, SFS 1990:411
Rubrik: Lag (1990:411) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: nuvarande 1 kap 11 § betecknas 1 kap 12 §; ändr. den nya 1 kap 12 §, 6 kap 1 §; ny 1 kap 11 §
Ikraft: 1990‑07‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:155 om skydd för företagshemligheter [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1989/90:LU37 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:298
Ändring, SFS 1990:485
Rubrik: Lag (1990:485) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: nya 7 kap 32 §
Ikraft: 1990‑07‑01
Förarbeten: prop. 1989/90:119 om övervakningskameror m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1989/90:JuU34 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:320
Ändring, SFS 1990:716
Rubrik: Lag (1990:716) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 8 kap 16 §
Ikraft: 1990‑07‑01
Förarbeten: prop. 1989/90:104 om undersökning av olyckor [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1989/90:TU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:265
Ändring, SFS 1990:753
Rubrik: Lag (1990:753) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 9 kap 5 §
Ikraft: 1990‑07‑01
Förarbeten: prop. 1989/90:135 om betalningar till och från utlandet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1989/90:FiU37 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:343
Ändring, SFS 1990:896
Rubrik: Lag (1990:896) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ny 8 kap 20 §
Ikraft: 1991‑01‑01
Förarbeten: prop. 1989/90:70 om våldsskildringar i rörliga bilder m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1989/90:KrU30 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:309
Ändring, SFS 1990:1001
Rubrik: Förordning (1990:1001) om ikraftträdande av lagen (1989:361) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1989:361
Ändring, SFS 1990:1345
Rubrik: Lag (1990:1345) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 1 kap 4, 8 kap 5 §; ny 9 kap 23 §
Ikraft: 1991‑02‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:42 om insiderhandel [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:NU15, rskr 1990/91:84
Ändring, SFS 1990:1414
Rubrik: Lag (1990:1414) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 14 kap 2 §
Ikraft: 1991‑02‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:11 om några delgivningsfrågor [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:JuU8, rskr 1990/91:90
Ändring, SFS 1990:1470
Rubrik: Lag (1990:1470) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 4 §
Ikraft: 1992‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:19
Rubrik: Lag (1991:19) om ändring i lagen (1990:1345) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 9 kap 23 § i 1990:1345
Ikraft: 1991‑02‑01
Förarbeten: 1990/91:NU20, rskr 1990/91:113
Ändring, SFS 1991:188
Rubrik: Lag (1991:188) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 15 kap 9, 11 §§
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:60 om offentlighet, integritet och ADB [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:KU11, rskr 1990/91:160
Ändring, SFS 1991:213
Rubrik: Lag (1991:213) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 7, 10 §§
Ikraft: 1991‑07‑01
Ändring, SFS 1991:363
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1991:213
Ändring, SFS 1991:426
Rubrik: Lag (1991:426) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 1 §, 14 kap 2 §
Ikraft: 1991‑07‑01
Ändring, SFS 1991:434
Rubrik: Lag (1991:434) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 9 kap 20, 21 §§
Ikraft: 1992‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1990/91:113 om en ny jämställdhetslag, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:AU17, rskr 1990/91:288
Ändring, SFS 1991:437
Rubrik: Lag (1991:437) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 1 kap 4 §
Ikraft: 1991‑07‑01
Ändring, SFS 1991:492
Rubrik: Lag (1991:492) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 15 §
Ikraft: 1991‑07‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:153 om ny folkbokföringslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:SkU28, rskr 1990/91:320
Ändring, SFS 1991:575
Rubrik: Lag (1991:575) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 14 kap 5 §
Ikraft: 1991‑07‑01
Ändring, SFS 1991:987
Rubrik: Lag (1991:987) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 8 kap 5 §
Ikraft: 1991‑08‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:1113
Rubrik: Lag (1991:1113) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 9 §
Ikraft: 1992‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1990/91:115 om vissa skollagsfrågor m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:UbU17, rskr 1990/91:357
Ändring, SFS 1991:1126
Rubrik: Lag (1991:1126) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1991‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:1182
Rubrik: Lag (1991:1182) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 5 kap 5 §
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:130 om ändringar i vapenlagen (1973:1176) m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:JuU33, rskr 1990/91:300
Ändring, SFS 1991:1565
Rubrik: Lag (1991:1565) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §, 16 kap 1 §, rubr. till 16 kap
Ikraft: 1992‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:1584
Rubrik: Lag (1991:1584) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 8 kap 18 §
Ikraft: 1992‑04‑01
Ändring, SFS 1991:1658
Rubrik: Lag (1991:1658) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 8 kap 7 §
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1991/92:17 Följdlagstiftning till den nya kommunallagen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:KU6, rskr 1991/92:31
Ändring, SFS 1991:1874
Rubrik: Lag (1991:1874) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 14 kap 2, 3 §§; ny 7 kap 33 §
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1991/92:3 om sekretess i svenska kyrkan [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:KU11, rskr 1991/92:65
Ändring, SFS 1991:1916
Rubrik: Lag (1991:1916) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 9 kap 1 §
Ikraft: 1992‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:1964
Rubrik: Lag (1991:1964) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 1, 2, 19 §§
Ikraft: 1992‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:1991
Rubrik: Lag (1991:1991) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 7 §
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1991/92:40 om vissa socialförsäkringsfrågor, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:SfU5, rskr 1991/92:81
Ändring, SFS 1991:2042
Rubrik: Lag (1991:2042) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 22 §
Ikraft: 1992‑07‑01
Ändring, SFS 1992:85
Rubrik: Lag (1992:85) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap. 18 §
Ikraft: 1992‑04‑01
Ändring, SFS 1992:94
Rubrik: Förordning (1992:94) om ikraftträdande av lagen (1991:1584) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1991:1584
Ändring, SFS 1992:319
Rubrik: Lag (1992:319) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1992‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1991/92:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1992/93 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] (bil.9 p.A 1), 1991/92:UbU8, rskr 1991/92:191
Ändring, SFS 1992:350
Rubrik: Lag (1992:350) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 1 kap 10 §, 16 kap 1 §
Ikraft: 1993‑01‑01
Förarbeten: prop. 1991/92:85 Ny kyrkolag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:KU32, rskr 1991/92:222
Ändring, SFS 1992:548
Rubrik: Lag (1992:548) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 8 kap 5 §
Ikraft: 1993‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1991/92:113 om börslagstiftning m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:NU26, rskr 1991/92:321
Ändring, SFS 1992:890
Rubrik: Lag (1992:890) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 1, 2, 6 §§
Ikraft: 1992‑10‑01
Ändring, SFS 1992:1070
Rubrik: Lag (1992:1070) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 4 §
Ikraft: 1993‑01‑01
Ändring, SFS 1992:1474
Rubrik: Lag (1992:1474) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 8 kap 5 §; omtryck
Ikraft: 1993‑01‑02
Ändring, SFS 1992:1475
Rubrik: Förordning (1992:1475) om ikraftträdande av lagen (1992:1474) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1992:1474
Ändring, SFS 1992:1775
Rubrik: Lag (1992:1775) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 8 kap 6 §, 9 kap 3 §, 16 kap 1 §, bil.
Ändring, SFS 1993:25
Rubrik: Lag (1993:25) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: upph. 8 kap. 4 §
Ikraft: 1993‑07‑01
Ändring, SFS 1993:337
Rubrik: Lag (1993:337) om ändring i lagen (1992:1775) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. bil., ikrafttr.best. till 1992:1775
Ändring, SFS 1993:392
Rubrik: Lag (1993:392) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 1, 4 §§, övergångsbest. till 1986:345
Ikraft: 1994‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:437
Rubrik: Lag (1993:437) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 9 kap 16 §, 12 kap 3 §; ny 5 kap 6 §
Ikraft: 1993‑06‑03
Ändring, SFS 1993:607
Rubrik: Lag (1993:607) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 9 kap 8 §, 14 kap. 2 §
Ikraft: 1993‑07‑01
Ändring, SFS 1993:608
Rubrik: Lag (1993:608) om ändring i lagen (1992:1775) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 16 kap 1 § i 1992:1775
Ändring, SFS 1993:609
Rubrik: Lag (1993:609) om ändring i lagen (1993:337) om ändring i lagen (1992:1775) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. ikrafttr.best. i 1992:1775, ändr. i 1993:337
Ändring, SFS 1993:738
Rubrik: Lag (1993:738) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 25 §
Ikraft: 1993‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:1280
Rubrik: Lag (1993:1280) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1994‑01‑01
Ändring, SFS 1993:1298
Rubrik: Lag (1993:1298) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: nuvarande 1 kap 9, 10, 11, 12 §§ betecknas 1 kap 10, 11, 12, 13 §§; ändr. den nya 1 kap 12 §, 6 kap 2 §, 7 kap 25 §, 8 kap 10 §, 15 kap 7 §; 1 kap 9 §
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:1685
Rubrik: Lag (1993:1685) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 9 kap 8 §, 16 kap 1 §, bil.
Ikraft: 1994‑03‑01
Ändring, SFS 1994:86
Rubrik: Lag (1994:86) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 14 kap 2, 3 §§, 16 kap 1 §; ny 7 kap 34 §
Ikraft: 1994‑04‑01
Ändring, SFS 1994:136
Rubrik: Lag (1994:136) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 9 kap 20, 21 §§
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:262
Rubrik: Lag (1994:262) om ändring i lagen (1994:136) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 9 kap 20 § i 1994:136
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1994:341
Rubrik: Lag (1994:341) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ny 7 kap 35 §
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1994:425
Rubrik: Lag (1994:425) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 30 §
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1994:443
Rubrik: Lag (1994:443) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 15 kap 7 §
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:450
Rubrik: Lag (1994:450) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ny 8 kap 22 §
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1994:595
Rubrik: Lag (1994:595) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 5 kap 2, 3 §§, 7 kap 2, 4, 11, 12, 15, 21 §§, 9 kap 1, 2, 9 §§, 11 kap 4 §, 14 kap 10 §, 16 kap 1 §; ny 8 kap 21 §
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1994:596
Rubrik: Lag (1994:596) om ändring i lagen (1994:136) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. till 1994:136
Förarbeten: bet. 1993/94:KU38 Några frågor om sekretess, rskr. 1993/94:382
Ändring, SFS 1994:694
Rubrik: Lag (1994:694) om ändring i lagen (1993:1298) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 6 kap 2 § i 1993:1298
Ändring, SFS 1994:864
Rubrik: Lag (1994:864) om ändring i lagen (1994:136) om ändring i sekretesslagen (190:100)
Omfattning: ändr. 9 kap 21 § i 1994:136
Ändring, SFS 1994:959
Rubrik: Lag (1994:959) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 16 kap 1 §
Ikraft: 1994‑10‑01
Ändring, SFS 1994:1045
Rubrik: Lag (1994:1045) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 15 kap 7 §
Ikraft: 1994‑10‑01
Ändring, SFS 1994:1052
Rubrik: Lag (1994:1052) om ändring i lagen (1993:1298) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 15 kap 7 § i 1993:1298
Ändring, SFS 1994:1384
Rubrik: Lag (1994:1384) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 1 kap 8 §, 13 kap 4 §
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1994:1443
Rubrik: Lag (1994:1443) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 9 kap 15 §
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1994:1482
Rubrik: Lag (1994:1482) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 6 kap 5 §, 11 kap 2 §
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1541
Rubrik: Lag (1994:1541) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1994:1653
Rubrik: Lag (1994:1653) om ändring i lagen (1994:1483) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 11 kap 2 §
Ändring, SFS 1994:1690
Rubrik: Lag (1994:1690) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 14 kap 7 §
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1994:1695
Rubrik: Lag (1994:1695) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §, 7 kap 9 §, bil.
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1739
Rubrik: Lag (1994:1739) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ny 9 kap 24 §
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1994:2005
Rubrik: Lag (1994:2005) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 8 kap 5 §
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1994:2069
Rubrik: Lag (1994:2069) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 12 §
Ikraft: 1995‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:490
Rubrik: Lag (1995:490) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 16 kap 1 §; ny 8 kap 23 §
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1995:532
Rubrik: Lag (1995:532) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 9 kap 12 §
Ikraft: 1995‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:607
Rubrik: Lag (1995:607) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 9 kap 4 §
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1995:789
Rubrik: Lag (1995:789) om ändring i lagen (1994:2005) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 8 kap 5 §, ikrafttr.best. till 1994:2005
Ändring, SFS 1995:904
Rubrik: Lag (1995:904) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1995:1319
Rubrik: Lag (1995:1319) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 1 §
Ikraft: 1996‑01‑01
Ändring, SFS 1995:1371
Rubrik: Lag (1995:1371) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 9 kap 19 §
Ikraft: 1996‑01‑01
Ändring, SFS 1995:1410
Rubrik: Lag (1995:1410) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 2 kap 2 §
Ikraft: 1996‑01‑01
Ändring, SFS 1995:1508
Rubrik: Lag (1995:1508) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 16 kap 1 §
Ikraft: 1996‑02‑01
Ändring, SFS 1995:1593
Rubrik: Lag (1995:1593) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ny 9 kap 25 §
Ikraft: 1996‑01‑01
Ändring, SFS 1996:141
Rubrik: Lag (1996:141) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 16 kap 1 §
Ikraft: 1996‑04‑01
Ändring, SFS 1996:155
Rubrik: Lag (1996:155) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 5 kap 1 §, 7 kap 9, 11, 15, 31 §§, 9 kap 1, 5, 11, 16, 21 §§, bil.; ny 7 kap 36 §
Ikraft: 1996‑04‑01
Ändring, SFS 1996:419
Rubrik: Lag (1996:419) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 16 kap 1 §
Ikraft: 1996‑07‑01
Ändring, SFS 1996:628
Rubrik: Lag (1996:628) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 17 §, 9 kap 17 §
Ikraft: 1996‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:1007
Rubrik: Lag (1996:1007) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 8 kap 5 §
Ikraft: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 1996:1017
Rubrik: Lag (1996:1017) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 1 kap 4 §, 5 kap 1 §, 9 kap 23 §
Ikraft: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 1996:1117
Rubrik: Lag (1996:1117) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: upph. 9 kap 25 §; ny 8 kap 24 §
Ikraft: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 1996:1133
Rubrik: Lag (1996:1133) om ändring i sekretesslagen
Omfattning: ändr. 9 kap 8 §
Ikraft: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 1996:1181
Rubrik: Lag (1996:1181) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 1996:1468
Rubrik: Lag (1996:1468) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 14 §
Ikraft: 1997‑01‑01
Förarbeten: prop. 1996/97:4, bet. 1996/97:FöI1, rskr. 1996/97:109
Ändring, SFS 1996:1531
Rubrik: Lag (1996:1531) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 11 kap 2 §, 16 kap 1 §
Ikraft: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 1996:1586
Rubrik: Lag (1996:1586) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: upph. 1996:1133; ändr. 9 kap 8 §
Ikraft: 1997‑01‑01
Förarbeten: bet. 1996/97:KU7 Ändring i sekretesslagen, rskr. 1996/97:118
Ändring, SFS 1997:194
Rubrik: Lag (1997:194) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 9 kap 15 §
Ikraft: 1997‑07‑01
Ändring, SFS 1997:299
Rubrik: Lag (1997:299) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 1 kap 11 §
Ikraft: 1997‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:318
Rubrik: Lag (1997:318) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 4 §
Ikraft: 1998‑01‑01
Ändring, SFS 1997:380
Rubrik: Lag (1997:380) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 9 kap 21 §, ny 8 kap 25 §
Ikraft: 1997‑12‑01
Ändring, SFS 1997:434
Rubrik: Lag (1997:434) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 14 §
Ikraft: 1997‑10‑01
Förarbeten: prop. 1996/97:87, bet. 1996/97:SfU16 Dublinkonventionen, rskr. 1996/97:248
Ändring, SFS 1997:459
Rubrik: Lag (1997:459) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 8 kap 5 §
Ikraft: 1997‑07‑01
Ändring, SFS 1997:522
Rubrik: Lag (1997:522) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 9 kap 1 §
Ikraft: 1997‑11‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:672
Rubrik: Förordning (1997:672) om ikraftträdande av lagen (1997:434) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1997:434
Ändring, SFS 1997:737
Rubrik: Lag (1997:737) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 16 kap 1 §; ny 7 kap 37 §
Ikraft: 1998‑01‑01
Ändring, SFS 1997:738
Rubrik: Lag (1997:738) om ändring i lagen (1997:318) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 4 § i 1997:318
Ändring, SFS 1997:794
Rubrik: Lag (1997:794) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ny 8 kap 26 §
Ikraft: 1997‑12‑01
Ändring, SFS 1997:958
Rubrik: Lag (1997:958) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1998‑01‑01
Ändring, SFS 1997:991
Rubrik: Lag (1997:991) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 15 §
Ikraft: 1998‑01‑01
Ändring, SFS 1997:1026
Rubrik: Lag (1997:1026) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 5 kap 1 §, 9 kap 17 §
Ikraft: 1998‑01‑01
Förarbeten: prop. 1997/98:10 Skattemyndigheternas medverkan i brottsutredningar, m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1997/98:SkU10, rskr. 1997/98:70
Ändring, SFS 1997:1059
Rubrik: Lag (1997:1059) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 17 §
Ikraft: 1998‑01‑01
Ändring, SFS 1997:1213
Rubrik: Lag (1997:1213) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 9 §, ny 7 kap 38 §
Ikraft: 1998‑01‑01
Ändring, SFS 1997:1214
Rubrik: Lag (1997:1214) om ändring i lagen (1997:737) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 16 kap 1 § i 1997:737
Ändring, SFS 1998:152
Rubrik: Lag (1998:152) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 32 §
Ikraft: 1998‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:205
Rubrik: Lag (1998:205) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 16 §, 9 kap 6, 7 §§, 14 kap 3 §, 15 kap 11 §; ny 15 kap 14 §
Ikraft: 1998‑10‑24 överg.best.
Ändring, SFS 1998:264
Rubrik: Lag (1998:264) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 8 kap 5 §
Ikraft: 1998‑07‑01
Ändring, SFS 1998:496
Rubrik: Lag (1998:496) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 31 §, bil.
Ikraft: 1998‑10‑01
Ändring, SFS 1998:614
Rubrik: Lag (1998:614) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 4, 19 §§, 16 kap 1 §
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 1998:624
Rubrik: Lag (1998:624) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 5 kap 1, 5 §§, 7 kap 17, 18 §§, 9 kap 17 §, 16 kap 1 §
Ikraft: 1998‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:650
Rubrik: Lag (1998:650) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 8 kap 17 §
Ikraft: 1998‑07‑01
Ändring, SFS 1998:686
Rubrik: Lag (1998:686) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 7 §; ny 9 kap 25 §
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 1998:709
Rubrik: Lag (1998:709) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 7 §
Ikraft: 2001‑01‑01
Ändring, SFS 1998:776
Rubrik: Lag (1998:776) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. bil.
Ändring, SFS 1998:857
Rubrik: Lag (1998:857) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 16 kap 1 §
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 1998:936
Rubrik: Lag (1998:936) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 12 §
Ikraft: 1998‑10‑24
Ändring, SFS 1998:1215
Rubrik: Lag (1998:1215) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 1998:1417
Rubrik: Lag (1998:1417) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 9 kap 23 §
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 1998:1440
Rubrik: Lag (1998:1440) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 5 kap 6 §, 9 kap 16, 17 §§
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 1998:1441
Rubrik: Lag (1998:1441) om ändring i lagen (1998:624) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 9 kap 17 § i 1998:624
Förarbeten: bet. 1998/99:KU4 [ pdf|Ikon för riksdagen ] Tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens tillämpningsområden – barnpornografifrågan m.m. (vilande grundlagsförslag och följdlagstiftning) på Sören Ömans hemsida – Öppnas i nytt fönster" target="_blank" rel="noopener" class="rdlank nowrap no-ext-icon">bet. bet. 1998/99:KU4 [ pdf|Ikon för riksdagen ] [ bet. 1998/99:KU4 [ pdf|Ikon för riksdagen ] (162,13 KB; 60 sidor)" class="no-ext-icon pdf-fil">pdf|bet. 1998/99:KU4 [ pdf|Ikon för riksdagen ] Tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens tillämpningsområden – barnpornografifrågan m.m. (vilande grundlagsförslag och följdlagstiftning) på riksdagens hemsida – Öppnas i nytt fönster" class="no-ext-icon riksdagen-lank">Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:2
Ändring, SFS 1998:1657
Rubrik: Lag (1998:1657) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 1 §
Ikraft: 1999‑01‑01
Förarbeten: prop. 1998/99:4 Stärkt patientinflytande (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1998/99:SoU3 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:54
Ändring, SFS 1998:1658
Rubrik: Lag (1998:1658) om ändring i lagen (1998:614) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 4 § i 1998:614
Förarbeten: prop. 1998/99:4 Stärkt patientinflytande (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1998/99:SoU3 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:54
Ändring, SFS 1998:1686
Rubrik: Lag (1998:1686) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 9 kap 1, 2 §§
Ikraft: 1999‑01‑01
Förarbeten: prop. 1998/99:18 Vissa punktskatte- och tullfrågor (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1998/99:SkU6 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:68
Ändring, SFS 1998:1740
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1998:776
Ändring, SFS 1999:33
Rubrik: Lag (1999:33) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 8 kap 9 §
Ikraft: 1999‑07‑01
Ändring, SFS 1999:77
Rubrik: Förordning (1999:77) om ikraftträdande av lagen (1998:624) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1998:624 i övrigt
Ikraft: 1999‑04‑01
Ändring, SFS 1999:93
Rubrik: Lag (1999:93) om ändring i lagen (1998:624) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 5 kap 1 §, 1 p ikrafttr.best. till 1998:624
Ändring, SFS 1999:94
Rubrik: Lag (1999:94) om ändring i lagen (1998:1441) om ändring i lagen (1998:624) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 9 kap 17 § i 1998:1441
Ändring, SFS 1999:121
Rubrik: Lag (1999:121) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 8 kap 17 §
Ikraft: 1999‑04‑01
Förarbeten: prop. 1998/99:35 Ny lag om skiljeförfarande (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1998/99:JuU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:142
Ändring, SFS 1999:151
Rubrik: Lag (1999:151) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 9 kap 20, 21 §§
Ikraft: 1999‑05‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1999:254
Rubrik: Lag (1999:254) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 16 kap 1 §
Ikraft: 1999‑06‑01
Ändring, SFS 1999:301
Rubrik: Lag (1999:301) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: upph. 1 kap 11 §, 7 kap 33 §; ändr. 1 kap 8 §, 7 kap 15 §, 9 kap 1 §, 13 kap 4 §, 14 kap 2, 3 §§, 16 kap 1 §, bil.
Ikraft: 1999‑10‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1999:327
Rubrik: Lag (1999:327) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 13 kap 5 §
Ikraft: 1999‑07‑01
Ändring, SFS 1999:328
Rubrik: Lag (1999:328) om ändring i lagen (1999:301) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 15 § i 1999:301
Förarbeten: bet. 1998/99:KU29 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:193
Ändring, SFS 1999:333
Rubrik: Lag (1999:333) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 16 kap 1 §; ny 7 kap 39 §
Ikraft: 1999‑07‑01
Ändring, SFS 1999:354
Rubrik: Lag (1999:354) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 16 kap 1 §; ny 7 kap 40 §
Ikraft: 2000‑01‑01
Ändring, SFS 1999:388
Rubrik: Lag (1999:388) om ändring i sekretesslagen (1999:388)
Omfattning: ändr. 8 kap 18 §
Ikraft: 1999‑07‑01
Förarbeten: prop. 1998/99:64 Säkrare kemikaliehantering (Försvarsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1998/99:FöU6 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:219
Ändring, SFS 1999:407
Rubrik: Lag (1999:407) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 5 kap 1 §, 9 kap 17 §
Ikraft: 1999‑07‑01
Förarbeten: prop. 1998/99:79 Tullagens överklaganderegler, m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1998/99:SkU19 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:242
Ändring, SFS 1999:575
Rubrik: Lag (1999:575) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 16 kap 1 §
Ikraft: 1999‑07‑01
Ändring, SFS 1999:958
Rubrik: Lag (1999:958) om ändring i lagen (1999:301) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 13 kap 4 § i 1999:301
Ändring, SFS 1999:989
Rubrik: Lag (1999:989) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 14 kap 6 §, 16 kap 1 §; ny 9 kap 26 §
Ikraft: 2000‑01‑01
Ändring, SFS 1999:1045
Rubrik: Lag (1999:1045) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 9 kap 15 §
Ikraft: 2000‑01‑01
Förarbeten: prop. 1998/99:133 Särskild företrädare för barn (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:JuU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:49
Ändring, SFS 1999:1077
Rubrik: Lag (1999:1077) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. bil
Ikraft: 2000‑01‑01
Ändring, SFS 1999:1174
Rubrik: Lag (1999:1174) om ändring i lagen (1999:301) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. bil. i 1999:301
Ändring, SFS 2000:87
Rubrik: Lag (2000:87) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ny 8 kap 27 §
Ikraft: 2000‑04‑01
Ändring, SFS 2000:89
Rubrik: Lag (2000:89) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 16 kap 1 §; ny 8 kap 4 §
Ikraft: 2000‑04‑01
Förarbeten: prop. 1998/99:144 Regler om företagskoncentration (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:NU8 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:131
Ändring, SFS 2000:144
Rubrik: Lag (2000:144) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 9 kap 9 §, 16 kap 1 §
Ikraft: 2000‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2000:146
Rubrik: Lag (2000:146) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 5 kap 5 §, 7 kap 19 §
Ikraft: 2000‑07‑01
Förarbeten: prop. 1999/2000:27 En skärpt vapenlagstiftning (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:JuU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:150
Ändring, SFS 2000:165
Rubrik: Lag (2000:165) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 8 kap 15 §, 16 kap 1 §
Ikraft: 2000‑06‑01
Ändring, SFS 2000:201
Rubrik: Lag (2000:201) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 9 kap 23 §
Ikraft: 2001‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2000:290
Rubrik: Lag (2000:290) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 17, 18 §§, 9 kap 17 §
Ikraft: 2000‑07‑01
Ändring, SFS 2000:293
Rubrik: Lag (2000:293) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 14 kap 7 §
Ikraft: 2000‑07‑01
Ändring, SFS 2000:373
Rubrik: Lag (2000:373) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 1 kap 4 §; ny 7 kap 41 §
Ikraft: 2000‑07‑01
Ändring, SFS 2000:416
Rubrik: Lag (2000:416) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 14 §
Ikraft: 2000‑07‑01
Förarbeten: bet. 1999/2000:SfU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:236
Ändring, SFS 2000:417
Rubrik: Lag (2000:417) om ändring i lagen (2000:293) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: upph. 2000:293
Ikraft: 2000‑07‑01
Förarbeten: bet. 1999/2000:SfU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:236
Ändring, SFS 2000:443
Rubrik: Lag (2000:443) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 8 kap 5, 19 §§, 9 kap 12 §
Ikraft: 2000‑07‑01
Förarbeten: prop. 1999/2000:94 Moderniserade kapitaltäckningsregler m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:FiU26 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:206, EGTL322/1977 s30, EGTL204/1998 s29
CELEX-nr: 31977L0780 [ pdf ] 31998L0033 [ pdf ]
Ändring, SFS 2000:576
Rubrik: Lag (2000:576) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 1 kap 4 §, 16 kap 1 §; ny 5 kap 7 §
Ikraft: 2000‑10‑01
Ändring, SFS 2000:597
Rubrik: Lag (2000:597) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 5 kap 5 §
Ikraft: 2001‑01‑01
Förarbeten: prop. 1999/2000:73 Jaktens villkor (Jordbruksdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:MJU17 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:253
Ändring, SFS 2000:834
Rubrik: Lag (2000:834) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 5 kap 3 §
Ikraft: 2001‑01‑01
Ändring, SFS 2000:1099
Rubrik: Lag (2000:1099) om ändring i lagen (2000:201) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 9 kap 23 § i 2000:201
Förarbeten: prop. 1999/2000:109 Ny insiderlagstiftning, m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2000/01:JuU4 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:48
Ändring, SFS 2000:1221
Rubrik: Lag (2000:1221) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 1 kap 4 §, 5 kap 1 §, 8 kap 5 §
Ikraft: 2001‑01‑01
Förarbeten: prop. 1999/2000:109 Ny insiderlagstiftning, m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2000/01:JuU4 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:48
Ändring, SFS 2000:1285
Rubrik: Lag (2000:1285) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 9 kap 1, 2 §§
Ikraft: 2001‑01‑01
Förarbeten: prop. 2000/01:12 Beskattning av utländska nyckelpersoner (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] 1999/2000:126, bet. 2000/01:SkU6 [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 2000/01:SkU3 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:71
Ändring, SFS 2001:86
Rubrik: Lag (2001:86) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 5 kap 1 §, 7 kap 17 §, 9 kap 17 §
Ikraft: 2001‑04‑01
Ändring, SFS 2001:101
Rubrik: Lag (2001:101) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 9 kap 4 §
Ikraft: 2001‑04‑01
Förarbeten: prop. 2000/01:27 En ny statistiklagstiftning (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2000/01:FiU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:151
Ändring, SFS 2001:207
Rubrik: Lag (2001:207) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 9 kap 1, 19 §§, 14 kap 10 §
Ikraft: 2001‑10‑01
Ändring, SFS 2001:354
Rubrik: Lag (2001:354) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 9 kap 17 §
Ikraft: 2001‑07‑01
Ändring, SFS 2001:385
Rubrik: Lag (2001:385) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 8 kap 14 §
Ikraft: 2001‑12‑01
Ändring, SFS 2001:460
Rubrik: Lag (2001:460) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 4 §, 16 kap 1 §
Ikraft: 2002‑01‑01
Förarbeten: prop. 2000/01:80 Ny socialtjänstlag m.m. (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2000/01:SoU18 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:259
Ändring, SFS 2001:500
Rubrik: Lag (2001:500) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 1 §
Ikraft: 2001‑10‑01
Förarbeten: prop. 2001/01:81, bet. 2000/01:SoU17 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:258
Ändring, SFS 2001:511
Rubrik: Lag (2001:511) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2001‑07‑01
Ändring, SFS 2001:565
Rubrik: Lag (2001:565) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 5 kap 3 §, 7 kap 18 §
Ikraft: 2001‑10‑01
Förarbeten: prop. 2000/01:95 Lag om vägtrafikregister, m.m. (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2000/01:TU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:252
Ändring, SFS 2001:1134
Rubrik: Lag (2001:1134) om ändring i lagen (2001:460) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 16 kap 1 §, ikrafttr.- och övergångsbest. till 2001:460
Ikraft: 2002‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2001:1149
Rubrik: Lag (2001:1149) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 10 §, bil.
Ikraft: 2002‑07‑01
Ändring, SFS 2001:1307
Rubrik: Lag (2001:1307) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 9 kap 20, 21 §§
Ikraft: 2002‑03‑01
Ändring, SFS 2002:47
Rubrik: Lag (2002:47) om ändring i lagen (2001:1149) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. bil., ikrafttr.best till 2001:1149
Ikraft: 2002‑03‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2002:48
Rubrik: Lag (2002:48) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2002‑07‑01
Ändring, SFS 2002:111
Rubrik: Lag (2002:111) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ny 4 kap 4 §
Ikraft: 2002‑04‑01
Ändring, SFS 2002:164
Rubrik: Lag (2002:164) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 8 kap 26 §
Ikraft: 2002‑10‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2001/02:63 De nya läkemedelsförmånerna (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2001/02:SoU10 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2001/02:194
Ändring, SFS 2002:194
Rubrik: Lag (2002:194) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 7 §
Ikraft: 2003‑01‑01
Ändring, SFS 2002:254
Rubrik: Lag (2002:254) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 1 §
Ikraft: 2003‑01‑01
Förarbeten: prop. 2001/02:89 Behandling av ofrivillig barnlöshet (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2001/02:SoU16 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2001/02:227
Ändring, SFS 2002:296
Rubrik: Lag (2002:296) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 9 kap 20 §
Ikraft: 2002‑07‑01
Ändring, SFS 2002:299
Rubrik: Lag (2002:299) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ny 7 kap 42 §
Ikraft: 2003‑01‑01
Ändring, SFS 2002:342
Rubrik: Lag (2002:342) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 5 kap 7 §
Ikraft: 2002‑07‑01
Förarbeten: prop. 2001/02:88 Sveriges samarbete med Internationella brottmålsdomstolen (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2001/02:Ju17 rskr. 2001/02:224
Ändring, SFS 2002:405
Rubrik: Lag (2002:405) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 9 kap 1 §
Ikraft: 2003‑01‑01
Ändring, SFS 2002:446
Rubrik: Lag (2002:446) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ny 7 kap 44 §
Ikraft: 2002‑07‑01
Förarbeten: prop. 2001/02:126 Medling med anledning av brott (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2001/02:JuU26 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2001/02:269
Ändring, SFS 2002:451
Rubrik: Lag (2002:451) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2002‑09‑01
Ändring, SFS 2002:456
Rubrik: Lag (2002:456) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ny 7 kap 43 §
Ikraft: 2002‑06‑30
Förarbeten: prop. 2001/02:108 Vissa frågor om sjömäns vilotid (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2001/02:TU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2001/02:279, EGTL157/1995 s1, EGTL184/1998 s40, EGTL14/2000 s29
CELEX-nr: 31995L0021 [ pdf ], 31998L0042 [ pdf ], 31999L0095 [ pdf ]
Ändring, SFS 2002:576
Rubrik: Lag (2002:576) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2003‑05‑01
Förarbeten: prop. 2001/02:130 Fordonslag, m.m. (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2001/02:TU13 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2001/02:280
Ändring, SFS 2002:591
Rubrik: Lag (2002:591) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: nya 4 kap 5 §, 9 kap 27 §
Ikraft: 2002‑08‑01
Ändring, SFS 2002:593
Rubrik: Lag (2002:593) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 6 kap 2 §
Ikraft: 2002‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2002:1027
Rubrik: Förordning (2002:1027) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 9 kap 4 §, 16 kap 1 §; ny 8 kap 28 §
Ikraft: 2003‑07‑01
Förarbeten: prop. 2001/02:190 Riksrevisionen (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] bet. 2002/03:KU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2002/03:22
Ändring, SFS 2002:1104
Rubrik: Lag (2002:1104) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 9 kap 5 §
Ikraft: 2003‑01‑01
Ändring, SFS 2002:1123
Rubrik: Lag (2002:1123) om ändring i lagen (2002:576) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. bil., ikrafttr.best. till 2002:576
Ikraft: 2003‑03‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2002:1124
Rubrik: Lag (2002:1124) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 5 kap 1, 2 §§, 7 kap 14 §, 8 kap 21 §, 9 kap 1, 2, 17, 18, 21 §§, 14 kap 2, 10 §§
Ikraft: 2003‑03‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2003:14
Rubrik: Lag (2003:14) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ny 9 kap 28 §
Ikraft: 2003‑03‑01
Förarbeten: bet. 2002/03:KU14 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2002/03:91
Ändring, SFS 2003:116
Rubrik: Lag (2003:116) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ny 8 kap 29 §
Ikraft: 2003‑05‑01
Ändring, SFS 2003:158
Rubrik: Lag (2003:158) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 5 kap 1 §
Ikraft: 2003‑07‑01
Förarbeten: prop. 2002/03:38 Straffansvar för terroristbrott (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2002/03:JuU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2002/03:148
Ändring, SFS 2003:182
Rubrik: Lag (2003:182) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 11 kap 2 §, 16 kap 1 §
Ikraft: 2003‑07‑01
Förarbeten: bet. 2002/03:KU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2002/03:130
Ändring, SFS 2003:259
Rubrik: Lag (2003:259) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 8 kap 22 §
Ikraft: 2003‑07‑01
Förarbeten: prop. 2002/03:57 Effektivare pantbrevshantering m.m. (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2002/03:LU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2002/03:170
Ändring, SFS 2003:317
Rubrik: Lag (2003:317) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 9 kap 20, 21 §§
Ikraft: 2003‑07‑01
Ändring, SFS 2003:351
Rubrik: Lag (2003:351) om ändring i lagen (2003:182) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: upph. 16 kap 1 § i 2003:182
Förarbeten: bet. 2002/03:KU34 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2002/03:197
Ändring, SFS 2003:352
Rubrik: Lag (2003:352) om ändring i lagen (2002:1027) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 16 kap 1 § i 2002:1027
Förarbeten: bet. 2002/03:KU34 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2002/03:197
Ändring, SFS 2003:370
Rubrik: Lag (2003:370) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 43 §
Ikraft: 2003‑07‑21
Förarbeten: prop. 2002/03:109 Sjösäkerhet (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2002/03:TU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2002/03:191
Ändring, SFS 2003:392
Rubrik: Lag (2003:392) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 16 kap 1 §
Ikraft: 2003‑07‑25