Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2008:213) om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2008:213) om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet

» Läs lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2008:213 :
prop. 2007/08:116 Rättelse av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2007/08:SkU30 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2007/08:165 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet och ändringar i lagen

Lag (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 2001‑10‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2001:1183
Rubrik: Lag (2001:1183) om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i kronofogdemyndigheternas verksamhet
Omfattning: ändr. 2 kap 28 §
Ikraft: 2002‑01‑01
Ändring, SFS 2003:672
Rubrik: Lag (2003:672) om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i kronofogdemyndigheternas verksamhet
Omfattning: ändr. 1 kap 5 §, 2 kap 2, 3, 26, 27, 30 §§
Ikraft: 2004‑01‑01
Förarbeten: prop. 2002/03:99 Det nya Skatteverket (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:SkU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2006:733
Rubrik: Lag (2006:733) om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i kronofogdemyndigheternas verksamhet
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1 kap 1, 5 §§, 2 kap 2, 3, 5, 8, 9, 14, 15, 20 26, 30 §§, rubr. till 2 kap
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2007:330
Rubrik: Lag (2007:330) om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet
Omfattning: upph. 2 kap 26 §; ändr. 2 kap 27 §
Ikraft: 2008‑01‑01
Ändring, SFS 2008:213
Rubrik: Lag (2008:213) om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §, 3 kap 3 §; ny 3 kap 3 a §
Ikraft: 2008‑06‑01
Ändring, SFS 2008:883
Rubrik: Lag (2008:883) om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 7, 8 §§
Ikraft: 2008‑12‑12
Ändring, SFS 2009:494
Rubrik: Lag (2009:494) om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet
Omfattning: ändr. 2 kap. 29 §
Ikraft: 2009‑06‑30
Ändring, SFS 2011:532
Rubrik: Lag (2011:532) om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet
Omfattning: ändr. 2 kap. 2, 3, 8, 10, 14, 16, 20, 21 §§, rubr. närmast efter 2 kap. 25 §; ny 2 kap. 26 §, rubr. närmast före 2 kap. 27 §
Ikraft: 2011‑07‑01
Ändring, SFS 2011:1543
Rubrik: Lag (2011:1543) om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet
Omfattning: ändr. 2 kap. 2, 5 §§
Ikraft: 2012‑01‑01
CELEX-nr: 32010L0024 [ pdf ]
Ändring, SFS 2013:336
Rubrik: Lag (2013:336) om ändring i lagen (2001:184) om behandling av personuppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet
Omfattning: ny 1 kap. 3 a §, rubr. närmast före 1 kap. 2 §
Ikraft: 2013‑07‑01
Ändring, SFS 2016:685
Rubrik: Lag (2016:685) om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 2, 8, 13, 14, 17, 18, 20 §§
Ikraft: 2016‑11‑01
Ändring, SFS 2016:760
Rubrik: Lag (2016:760) om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet
Omfattning: ny 1 kap. 3 b §
Ikraft: 2017‑01‑18
Ändring, SFS 2016:779
Rubrik: Lag (2016:779) om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §, 2 kap. 3, 9, 15, 19 §§; ny 2 kap. 20 a §
Ikraft: 2016‑08‑15
Ändring, SFS 2018:230
Rubrik: Lag (2018:230) om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet
Omfattning: upph. 1 kap. 3 a § och 3 kap. 1, 2, 3 §§, rubr. närmast före 3 kap. 1, 3 §§; ändr. 1 kap. 2, 3, 6 §§, 2 kap. 2, 3, 8, 9, 14, 15, 20, 20 a, 30 §§, 3 kap. 3 a, 4 §§, rubr. närmast före 1 kap. 2 §; ny 3 kap. 3 §, rubr. närmast före 3 kap. 3, 3 a §§
Ikraft: 2018‑05‑25 överg.best.
Ändring, SFS 2019:252
Rubrik: Lag (2019:252) om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 14 §
Ikraft: 2019‑06‑01
Ändring, SFS 2022:988
Rubrik: Lag (2022:988) om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet
Omfattning: ändr. 2 kap. 20, 23 §§
Ikraft: 2022‑08‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman