Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2008:21) om ändring i förordningen (2007:624) om statliga ersättningsgarantier för bostäder

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2008:21) om ändring i förordningen (2007:624) om statliga ersättningsgarantier för bostäder

» Läs förordningen (2007:624) om statliga ersättningsgarantier för bostäder (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2008:21 :
Jfr prop. 2007/08:1 Budgetpropositionen för 2008 Förslag till statsbudgeten för 2008, finansplan, skattefrågor och tilläggsbudget m m (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], utg.omr. 18, bet. 2007/08:CU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2007/08:104

Ändringar i förordningen (2007:624) om statliga ersättningsgarantier för bostäder

Förordning (2007:624) om statliga ersättningsgarantier för bostäder
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet BB
Ikraft: 2007‑08‑01
Ändring, SFS 2008:21
Rubrik: Förordning (2008:21) om ändring i förordningen (2007:624) om statliga ersättningsgarantier för bostäder
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4, 6 §§; omtryck
Ikraft: 2008‑03‑01
Ändring, SFS 2011:242
Rubrik: Förordning (2011:242) om ändring i förordningen (2007:624) om statliga ersättningsgarantier för bostäder
Omfattning: upph. 2 §; ändr. 5 §; ny 7 §
Ikraft: 2011‑04‑01
Ändring, SFS 2011:243
Rubrik: Förordning (2011:243) om ändring i förordningen (2007:624) om statliga ersättningsgarantier för bostäder
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2012‑01‑01
Ändring, SFS 2012:550
Rubrik: Förordning (2012:550) om ändring i förordningen (2007:624) om statliga ersättningsgarantier för bostäder
Omfattning: ändr. 1, 6 §§
Ikraft: 2012‑10‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman