Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2008:202) om ändring i lagen (1993:389) om assistansersättning

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2008:202) om ändring i lagen (1993:389) om assistansersättning

» Läs lagen (1993:389) om assistansersättning (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2008:202 :
prop. 2007/08:61 Kostnader för personlig assistans (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2007/08:SoU13 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2007/08:158 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (1993:389) om assistansersättning och ändringar i lagen

Lag (1993:389) om assistansersättning
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1994‑01‑01
Upphävd: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 1993:1342
Rubrik: Lag (1993:1342) om ändring i lagen (1993:389) om assistansersättning
Omfattning: ändr. 6, 10 §§
Ikraft: 1994‑01‑01
Ändring, SFS 1994:1702
Rubrik: Lag (1994:1702) om ändring i lagen (1993:389) om assistansersättning
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1995‑02‑01
Ändring, SFS 1996:535
Rubrik: Lag (1996:535) om ändring i lagen (1993:389) om assistansersättning
Omfattning: ändr. 3, 4, 6, 16 §§
Ikraft: 1996‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:283
Rubrik: Lag (1997:283) om ändring i lagen (1993:389) om assistansersättning
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 1997‑10‑01
Ändring, SFS 1997:564
Rubrik: Lag (1997:564) om ändring i lagen (1993:389) om assistansersättning
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1997‑09‑01
Förarbeten: prop. 1996/97:150, bet. 1996/97:FiU20, rskr. 1996/97:284
Ändring, SFS 1997:722
Rubrik: Lag (1997:722) om ändring i lagen (1993:389) om assistansersättning
Omfattning: nya 19, 20 §§
Ikraft: 1997‑11‑01
Förarbeten: prop. 1996/97:146, bet. 1997/98:SoU4, rskr. 1997/98:5
Ändring, SFS 1998:100
Rubrik: Lag (1998:100) om ändring i lagen (1993:389) om assistansersättning
Omfattning: ändr. 17, 18 §§
Ikraft: 1998‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1999:819
Rubrik: Lag (1999:819) om ändring i lagen (1993:389) om assistansersättning
Omfattning: ändr. 2, 5 §§
Ikraft: 2001‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2000:1031
Rubrik: Lag (2000:1031) om ändring i lagen (1993:389) om assistansersättning
Omfattning: ändr. 3, 7, 13 §§
Ikraft: 2001‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:644
Rubrik: Lag (2004:644) om ändring i lagen (1993:389) om assistansersättning
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2004‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:827
Rubrik: Lag (2004:827) om ändring i lagen (1993:389) om assistansersättning
Omfattning: ändr. 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 20 §§
Ikraft: 2005‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2005:332
Rubrik: Lag (2005:332) om ändring i lagen (1993:389) om assistansersättning
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2005‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2004/05:96 Vissa pensionsfrågor, m.m. (Socialdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 2004/05:SfU14 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2004/05:233
Ändring, SFS 2007:203
Rubrik: Lag (2007:203) om ändring i lagen (1993:289) om assistansersättning
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2007‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:1006
Rubrik: Lag (2007:1006) om ändring i lagen (1993:389) om assistansersättning
Omfattning: upph. 13 §
Ikraft: 2008‑01‑01
Ändring, SFS 2008:202
Rubrik: Lag (2008:202) om ändring i lagen (1993:389) om assistansersättning
Omfattning: ändr. 8 §; nya 3 a, 16 a §§
Ikraft: 2008‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:111
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman