Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2008:201) om ändring i förordningen (1998:1814) om statsbidrag till vissa organisationer inom det social området

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2008:201) om ändring i förordningen (1998:1814) om statsbidrag till vissa organisationer inom det social området

» Läs förordningen (1998:1814) om statsbidrag till vissa organisationer inom det social området (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2008:201.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i

Förordning (1998:1814) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1999‑01‑01
Förarbeten: Jfr prop. 1998/99:1 Budgetpropositionen för 1999 (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ] utg.omr. 9, bet. 1998/99:SoU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:104
Upphävd: 2011‑11‑15
Ändring, SFS 2001:315
Rubrik: Förordning (2001:315) om ändring i förordningen (1998:1814) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2001‑07‑01
Ändring, SFS 2008:201
Rubrik: Förordning (2008:201) om ändring i förordningen (1998:1814) om statsbidrag till vissa organisationer inom det social området
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2008‑05‑30
Ändring, SFS 2011:1062
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman