Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2008:199) om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2008:199) om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration

» Läs förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2008:199.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration

Förordning (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2003‑12‑01
Upphävd: 2024‑02‑15
Ändring, SFS 2004:914
Rubrik: Förordning (2004:914) om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration
Omfattning: ändr. 2, 6, 7, 8 §§
Ikraft: 2005‑01‑01
Ändring, SFS 2005:535
Rubrik: Förordning (2005:535) om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration
Omfattning: ny 3 a §
Ikraft: 2005‑08‑01
Ändring, SFS 2007:818
Rubrik: Förordning (2007:818) om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration
Omfattning: ändr. 2, 5 §§
Ikraft: 2007‑12‑03
Ändring, SFS 2007:928
Rubrik: Förordning (2007:928) om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration
Omfattning: ändr. 3 a, 5 §§
Ikraft: 2008‑01‑01
Ändring, SFS 2008:199
Rubrik: Förordning (2008:199) om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2008‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:981
Rubrik: Förordning (2008:981) om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration
Omfattning: ändr. 2 §; ny 3 b §
Ikraft: 2009‑01‑01
Ändring, SFS 2009:556
Rubrik: Förordning (2009:556) om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration
Omfattning: ändr. 2 §; ny 3 c §
Ikraft: 2009‑07‑01
Ändring, SFS 2009:604
Rubrik: Förordning (2009:604) om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration
Omfattning: ny 5 a §, rubr. närmast före 5 a §
Ikraft: 2009‑07‑01
Ändring, SFS 2009:1196
Rubrik: Förordning (2009:1196) om ändring i förordningen (2003:766 ) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration
Omfattning: ändr. 2, 3 b, 3 c, 5 a, 7, 8 §§
Ikraft: 2010‑01‑01
Ändring, SFS 2010:560
Rubrik: Förordning (2010:560) om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2010‑07‑01
Ändring, SFS 2010:1723
Rubrik: Förordning (2010:1723) om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration
Omfattning: ändr. 1, 2, 3 b, 3 c, 6, 7, 8 §§
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2011:480
Rubrik: Förordning (2011:480) om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration
Omfattning: nya 4 a, 4 b §§
Ikraft: 2011‑07‑01
Ändring, SFS 2011:1465
Rubrik: Förordning (2011:1465) om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2012‑01‑01
Ändring, SFS 2011:1522
Rubrik: Förordning (2011:1522) om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration
Omfattning: ny 4 c §
Ikraft: 2012‑01‑15
Ändring, SFS 2013:305
Rubrik: Förordning (2013:305) om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration
Omfattning: ny 4 d §
Ikraft: 2013‑07‑15
Ändring, SFS 2015:641
Rubrik: Förordning (2015:641) om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration
Omfattning: ändr. 4 a §; ny 4 e §
Ikraft: 2016‑01‑01
Ändring, SFS 2016:32
Rubrik: Förordning (2016:32) om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2016‑02‑12
Ändring, SFS 2017:826
Rubrik: Förordning (2017:826) om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration
Omfattning: ändr. 2, 4 a, 5 §§
Ikraft: 2018‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:461
Rubrik: Förordning (2018:461) om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration
Omfattning: upph. 3 c §; ändr. 2, 7, 8 §§
Ikraft: 2018‑05‑25 överg.best.
Ändring, SFS 2018:1618
Rubrik: Förordning (2018:1618) om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration
Omfattning: ändr. 4 a §
Ikraft: 2019‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:1047
Rubrik: Förordning (2019:1047) om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration
Omfattning: ändr. 3 a, 8 §§
Ikraft: 2020‑01‑01
Ändring, SFS 2020:197
Rubrik: Förordning (2020:197) om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration
Omfattning: ändr. 4 c §; ny 4 f §
Ikraft: 2020‑04‑07
Ändring, SFS 2020:282
Rubrik: Förordning (2020:282) om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration
Omfattning: ändr. 4 b §
Ikraft: 2020‑06‑01
Ändring, SFS 2021:359
Rubrik: Förordning (2021:359) om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration
Omfattning: ny 4 g §
Ikraft: 2021‑07‑01
Ändring, SFS 2022:809
Rubrik: Förordning (2022:809) om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration
Omfattning: ändr. 4 c, 5 §§
Ikraft: 2022‑09‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman