Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2008:197) om ändring i förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2008:197) om ändring i förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga

» Läs förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2008:197.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga

Förordning (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga
Departement: Försvarsdepartementet
Ikraft: 1995‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:629
Rubrik: Förordning (1995:629) om ändring i förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga
Omfattning: ändr. 12 kap 2 §
Ändring, SFS 1996:1041
Rubrik: Förordning (1996:1041) om ändring i förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga
Omfattning: ändr. 7 kap 8, 11 §§, 11 kap 8 §
Ikraft: 1997‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:1473
Rubrik: Förordning (1996:1473) om ändring i förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga
Omfattning: ändr. 2 kap 6 §, 7 kap 9, 17, 18 §§
Ikraft: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 1997:1193
Rubrik: Förordning (1997:1193) om ändring i förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga
Omfattning: ändr. 2 kap 6 §, 7 kap 17 §, 9 kap 1 §
Ikraft: 1998‑01‑01
Ändring, SFS 1998:1339
Rubrik: Förordning (1998:1339) om ändring i förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga
Omfattning: ändr. 6 kap 2, 3 §§
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 1999:982
Rubrik: Förordning (1999:982) om ändring i förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga
Omfattning: ändr. 11 kap 2, 7, 12 §§
Ikraft: 2000‑01‑01
Ändring, SFS 2000:61
Rubrik: Förordning (2000:61) om ändring i förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga
Omfattning: ändr. 9 kap 1 §, 10 kap 2 §, 11 kap 11 §
Ikraft: 2000‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2000:603
Rubrik: Förordning (2000:603) om ändring i förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §, 3 kap 5 §, ny 4 kap 7 §
Ikraft: 2000‑07‑20 överg.best.
Ändring, SFS 2001:1043
Rubrik: Förordning (2001:1043) om ändring i förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga
Omfattning: ändr. 2 kap 6 §
Ikraft: 2002‑01‑01
Ändring, SFS 2002:509
Rubrik: Förordning (2002:509) om ändring i förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga
Omfattning: ändr. 2 kap 1, 2, 6, 7 §§, 11 kap 12 §, 12 kap 1, 2 §§, 13 kap 1 §, rubr. närmast före 2 kap 6 §, 10 kap; nya 2 kap 8 §, 5 kap 5 §, 10 kap 9, 10, 11 §§, rubr. närmast före 2 kap 8 §, 5 kap 5 §, 10 kap 1, 9 §§
Ikraft: 2002‑07‑01
Ändring, SFS 2003:978
Rubrik: Förordning (2003:978) om ändring i förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga
Omfattning: ändr. 11 kap 7 §
Ikraft: 2004‑01‑01
Ändring, SFS 2004:967
Rubrik: Förordning (2004:967) om ändring i förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga
Omfattning: ändr. 10 kap 5 §, 11 kap 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9 §§, 13 kap 1 §
Ikraft: 2005‑01‑01
Ändring, SFS 2005:1071
Rubrik: Förordning (2005:1071) om ändring i förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga
Omfattning: ändr. 2 kap 1, 2, 6, §§, 3 kap 10 §, 4 kap 7 §, 7 kap 11, 18, 21, 23 §§
Ikraft: 2006‑01‑01
Ändring, SFS 2007:918
Rubrik: Förordning (2007:918) om ändring i förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga
Omfattning: ändr. 11 kap 13 §, 12 kap 2 §
Ikraft: 2008‑01‑01
Ändring, SFS 2008:197
Rubrik: Förordning (2008:197) om ändring i förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga
Omfattning: ändr. 6 kap 2 §
Ikraft: 2008‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:1013
Rubrik: Förordning (2008:1013) om ändring i förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga
Omfattning: ändr. 11 kap 12 §, 13 kap 1 §
Ikraft: 2009‑01‑01
Ändring, SFS 2010:552
Rubrik: Förordning (2010:552) om ändring i förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga
Omfattning: ändr. 11 kap. 11 §
Ikraft: 2010‑07‑01
Ändring, SFS 2010:1474
Rubrik: Förordning (2010:1474) om ändring i förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga
Omfattning: ändr. 2 kap. 2 §, 3 kap. 11 §, 7 kap. 8, 11 §§, 9 kap. 1 §, 10 kap. 9, 10, 11 §§, 11 kap. 2, 7, 8, 10 §§, 12 kap. 1 §, 13 kap. 1 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2017:859
Rubrik: Förordning (2017:859) om ändring i förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga
Omfattning: upph. 4 kap. 7 §; ändr. 2 kap. 1, 6 §§, 3 kap. 10 §
Ikraft: 2017‑10‑01
Ändring, SFS 2018:203
Rubrik: Förordning (2018:203) om ändring i förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga
Omfattning: ändr. 3 kap. 11 §
Ikraft: 2018‑05‑21
Ändring, SFS 2018:967
Rubrik: Förordning (2018:967) om ändring i förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga
Omfattning: ändr. 12 kap. 1 §
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2019:1021
Rubrik: Förordning (2019:1021) om ändring i förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga
Omfattning: ändr. 11 kap. 2, 7, 12 §§
Ikraft: 2020‑01‑01
Ändring, SFS 2020:1281
Rubrik: Förordning (2020:1281) om ändring i förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga
Omfattning: ändr. 11 kap. 2, 7, 10 §§, 13 kap. 1 §
Ikraft: 2021‑02‑01
Ändring, SFS 2022:1446
Rubrik: Förordning (2022:1446) om ändring i förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga
Omfattning: ändr. 10 kap. 4, 6 §§
Ikraft: 2023‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2022:1447
Rubrik: Förordning (2022:1447) om ändring i förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga
Omfattning: ändr. 10 kap. 4, 6 §§
Ikraft: 2026‑01‑01 överg.best.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman