Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2008:192) om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2008:192) om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor

» Läs lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2008:192 :
prop. 2007/08:44 Vissa etikprövningsfrågor m.m. (Utbildningsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2007/08:UbU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2007/08:159 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor och ändringar i lagen

Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2004‑01‑01
Förarbeten: prop. 2002/03:50 Etikprövning av forskning (Utbildningsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2002/03:UbU18 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2002/03:213
Ändring, SFS 2004:198
Rubrik: Lag (2004:198) om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor
Omfattning: ny 11 a §
Ikraft: 2004‑05‑01
CELEX-nr: 32001L0020 [ pdf ]
Ändring, SFS 2008:192
Rubrik: Lag (2008:192) om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor
Omfattning: ändr. 2, 3, 4 §§
Ikraft: 2008‑06‑01
Ändring, SFS 2015:320
Rubrik: Lag (2015:320) om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor
Omfattning: ändr. 11 a §
Ikraft: 2016‑01‑01
Ändring, SFS 2018:147
Rubrik: Lag (2018:147) om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor
Omfattning: ändr. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41 §§, rubr. närmast före 23, 25, 26, 30, 33 §§
Ikraft: 2019‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:1092
Rubrik: Lag (2018:1092) om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor
Omfattning: upph. 11 a §; ändr. 24, 25 §§
Ikraft: 2022‑01‑31 överg.best.
Ändring, SFS 2018:1999
Rubrik: Lag (2018:1999) om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor
Omfattning: upph. 12 §, rubr. närmast före 12 §; ändr. 2, 3 §§
Ikraft: 2019‑01‑01
Ändring, SFS 2019:1144
Rubrik: Lag (2019:1144) om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor
Omfattning: ändr. 2, 6, 23, 34, 38 §§
Ikraft: 2020‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2021:609
Rubrik: Lag (2021:609) om ändring i lagen (2018:1092) om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor
Omfattning: utgår 24, 25 §§ i 2018:1092
Ändring, SFS 2021:610
Rubrik: Lag (2021:610) om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor
Omfattning: nya 4 a, 24 a, 25 a §§
Ikraft: 2021‑07‑15
Ändring, SFS 2021:611
Rubrik: Lag (2021:611) om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor
Omfattning: ändr. 24 a §; nya 4 b, 25 b §§
Ikraft: 2022‑01‑31
Ändring, SFS 2021:612
Rubrik: Lag (2021:612) om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor
Omfattning: ändr. 4 a, 24 a, 25 a §§
Ikraft: 2022‑05‑26
Ändring, SFS 2021:913
Rubrik: Förordning (2021:913) om ikraftträdande av lagen (2018:1092) om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor
Omfattning: utgår genom 2022:46
Ändring, SFS 2021:920
Rubrik: Förordning (2021:920) om ikraftträdande av lagen (2021:611) om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor
Omfattning: utgår genom 2022:47
Ändring, SFS 2021:1228
Rubrik: Lag (2021:1228) om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor
Omfattning: ändr. 31 §
Ikraft: 2022‑01‑01
Ändring, SFS 2022:44
Rubrik: Lag (2022:44) om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor
Omfattning: ändr. 31 §
Ikraft: 2022‑05‑26
Ändring, SFS 2022:45
Rubrik: Lag (2022:45) om ändring i lagen (2021:611) om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor
Omfattning: ändr. ikraftträdandebest. till 2021:611; ny p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2021:611
Ändring, SFS 2022:46
Rubrik: Förordning (2022:46) om ändring i förordningen (2021:913) om ikraftträdande av lagen (2018:1092) om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor
Omfattning: utgår 2021:913
Ändring, SFS 2022:47
Rubrik: Förordning (2022:47) om ändring i förordningen (2021:920) om ikraftträdande av lagen (2021:611) om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor
Omfattning: utgår 2021:920
Ändring, SFS 2022:48
Rubrik: Förordning (2022:48) om ikraftträdande av lagen (2018:1092) om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2018:1092
Ändring, SFS 2022:49
Rubrik: Förordning (2022:49) om ikraftträdande av lagen (2021:611) om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2021:611
Ikraft: 2022‑01‑31 överg.best.
Ändring, SFS 2023:39
Rubrik: Lag (2023:39) om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor
Omfattning: ändr. 24, 31 §§
Ikraft: 2023‑07‑01
Förarbeten: prop. 2021/22:257, bet. 2022/23:SoU4 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2022/23:115 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman