Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2008:184) om ändring i förordningen (2007:1057) med instruktion för det statliga lantmäteriet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2008:184) om ändring i förordningen (2007:1057) med instruktion för det statliga lantmäteriet

» Läs förordningen (2007:1057) med instruktion för det statliga lantmäteriet (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2008:184.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i

Förordning (2007:1057) med instruktion för det statliga lantmäteriet
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: 2008‑01‑01
Upphävd: 2008‑09‑01
Ändring, SFS 2008:184
Rubrik: Förordning (2008:184) om ändring i förordningen (2007:1057) med instruktion för det statliga lantmäteriet
Omfattning: ändr. 3, 6 §§; nya 11 a, 17 a §§, rubr. närmast före 17 a §
Ikraft: 2008‑06‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:694
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman