Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2008:181) om ändring i inskrivningsförordningen (2000:309)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2008:181) om ändring i inskrivningsförordningen (2000:309)

» Läs inskrivningsförordningen (2000:309) (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2008:181.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i inskrivningsförordningen (2000:309)

Inskrivningsförordning (2000:309)
Departement: Justitiedepartementet L1
Ikraft: 2000‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2000:882
Rubrik: Förordning (2000:882) om ändring i inskrivningsförordningen (2000:309)
Omfattning: ändr. 3, 21 §§
Ikraft: 2001‑02‑12
Ändring, SFS 2001:209
Rubrik: Förordning (2001:209) om ändring i inskrivningsförordningen (2000:309)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2001‑05‑28
Ändring, SFS 2004:387
Rubrik: Förordning (2004:387) om ändring i inskrivningsförordningen (2000:309)
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2004‑07‑01
Ändring, SFS 2008:181
Rubrik: Förordning (2008:181) om ändring i inskrivningsförordningen (2000:309)
Omfattning: upph. 2, 15 §§, rubr. närmast före tidigare 2, 15 §§; ändr. 10, 13, 21 §§, rubr. närmast före 21 §; nya 4 a, 22, 23, 24, 25, 26 §§, rubr. närmast före 25, 26 §§, bil.
Ikraft: 2008‑06‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:688
Rubrik: Förordning (2008:688) om ändring i inskrivningsförordningen (2000:309)
Omfattning: ändr. 9, 10, 11, 19, 20, 21, 22, 23, 26 §§
Ikraft: 2008‑09‑01
Ändring, SFS 2008:852
Rubrik: Förordning (2008:852) om ändring i inskrivningsförordningen (2000:309)
Omfattning: upph. 18 §; ändr. 8, 9, 10, 12, 21, 22 §§, rubr. närmast före 8 §, bil.; ny 8 a §
Ikraft: 2009‑01‑01
Ändring, SFS 2010:57
Rubrik: Förordning (2010:57) om ändring i inskrivningsförordningen (2000:309)
Omfattning: rubr. närmast före 16 § sätts närmast efter 14 §; ny 15 §
Ikraft: 2010‑10‑01
Ändring, SFS 2011:61
Rubrik: Förordning (2011:61) om ändring i inskrivningsförordningen (2000:309)
Omfattning: ändr. 3, 5, 6, 7, 19, 20 §§, rubr. närmast före 5, 19 §§; nya 3 a, 3 b, 3 c, 15 a, 15 b, 15 c, 20 a, 20 b, 20 c, 20 d, 20 e, 20 f, 20 g, 20 h §§, rubr. närmast före 3 a §
Ikraft: 2011‑03‑01
Ändring, SFS 2013:494
Rubrik: Förordning (2013:494) om ändring i inskrivningsförordningen (2000:309)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2013‑07‑01
Ändring, SFS 2013:855
Rubrik: Förordning (2013:855) om ändring i inskrivningsförordningen (2000:309)
Omfattning: upph. 15 a §
Ikraft: 2014‑01‑01
Ändring, SFS 2014:293
Rubrik: Förordning (2014:293) om ändring i inskrivningsförordningen (2000:309)
Omfattning: upph. 3 §
Ikraft: 2014‑07‑01
Ändring, SFS 2017:217
Rubrik: Förordning (2017:217) om ändring i inskrivningsförordningen (2000:309)
Omfattning: upph. 3 c §, rubr. närmast efter 1, 3 a §§; nuvarande 3 a, 3 b §§ betecknas 2, 3 §§, de nya 2, 3 §§, rubr. närmast före den nya 2 §
Ikraft: 2017‑05‑01
Ändring, SFS 2018:295
Rubrik: Förordning (2018:295) om ändring i inskrivningsförordningen (2000:309)
Omfattning: upph. 20 f, 20 g §§ ändr. 20, 20 a, 20 b, 20 e §§
Ikraft: 2018‑05‑25
Ändring, SFS 2019:1038
Rubrik: Förordning (2019:1038) om ändring i inskrivningsförordningen (2000:309)
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2020‑01‑01
Ändring, SFS 2023:151
Rubrik: Förordning (2023:151) om ändring i inskrivningsförordningen (2000:309)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2023‑05‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman