Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2008:177) om ändring i förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2008:177) om ändring i förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol

» Läs förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2008:177.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol

Förordning (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Ikraft: 1996‑07‑01
Ändring, SFS 1998:316
Rubrik: Förordning (1998:316) om ändring i förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1998‑07‑01
Ändring, SFS 1998:1374
Rubrik: Förordning (1998:1374) om ändring i förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol
Omfattning: upph. bil. 1; ändr. 3, 14 §§
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 1998:1594
Rubrik: Förordning (1998:1594) om ändring i förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 1999:277
Rubrik: Förordning (1999:277) om ändring i förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol
Omfattning: ändr. 2, 8, 32, 33 §§
Ikraft: 1999‑07‑01
Ändring, SFS 2000:363
Rubrik: Förordning (2000:363) om ändring i förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol
Omfattning: upph. 16, 17, 18 §§, ändr. 14, 15, 19, 37 §§, rubr. närmast före 14 §
Ikraft: 2000‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2000:678
Rubrik: Förordning (2000:678) om ändring i förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol
Omfattning: ändr. 21 §; ny 16 §, rubr. närmast före 16 §
Ikraft: 2000‑10‑01
Ändring, SFS 2001:429
Rubrik: Förordning (2001:429) om ändring i förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol
Omfattning: upph. 34 §, rubr. närmast före 34 §
Ikraft: 2001‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2001:643
Rubrik: Förordning (2001:643) om ändring i förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol
Omfattning: ändr. 2, 6 §§
Ikraft: 2001‑10‑01
Ändring, SFS 2002:261
Rubrik: Förordning (2002:261) om ändring i förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol
Omfattning: ändr. 2, 4 §§
Ikraft: 2002‑07‑01
Ändring, SFS 2003:238
Rubrik: Förordning (2003:238) om ändring i förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 2003‑07‑01
Ändring, SFS 2005:1015
Rubrik: Förordning (2005:1015) om ändring i förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2006‑01‑01
Ändring, SFS 2008:177
Rubrik: Förordning (2008:177) om ändring i förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2008‑06‑01
Ändring, SFS 2008:782
Rubrik: Förordning (2008:782) om ändring i förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol
Omfattning: upph. 19 §; ändr. 20 §, rubr. närmast före 19 §
Ikraft: 2008‑11‑01
Ändring, SFS 2012:352
Rubrik: Förordning (2012:352) om ändring i förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol
Omfattning: ändr. 8, 32 §§
Ikraft: 2012‑07‑01
Ändring, SFS 2015:730
Rubrik: Förordning (2015:730) om ändring i förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol
Omfattning: upph. 6 §; ändr. 4 §
Ikraft: 2016‑01‑01
Ändring, SFS 2016:969
Rubrik: Förordning (2016:969) om ändring i förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol
Omfattning: ny 8 a §
Ikraft: 2016‑12‑27
Ändring, SFS 2018:504
Rubrik: Förordning (2018:504) om ändring i förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol
Omfattning: ändr. 24 §
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2019:100
Rubrik: Förordning (2019:100) om ändring i förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2019‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:579
Rubrik: Förordning (2019:579) om ändring i förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol
Omfattning: ändr. 4 §; ny 39 §
Ikraft: 2019‑11‑01
Ändring, SFS 2020:929
Rubrik: Förordning (2020:929) om ändring i förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol
Omfattning: upph. 33 §, rubr. närmast efter 5 §, rubr. närmast före 33 §; ändr. 32 §
Ikraft: 2021‑01‑01
Ändring, SFS 2021:549
Rubrik: Förordning (2021:549) om ändring i förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2021‑07‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman