Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2008:173) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2008:173) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

» Läs förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2008:173.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Förordning (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Ikraft: 1987‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1987:1117
Rubrik: Förordning (1987:1117) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna
Omfattning: ändr. 2, 3, 12 §§, bil.
Ikraft: 1988‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1988:11
Rubrik: Förordning (1988:11) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna
Omfattning: ändr. 3 §, bil., övergångsbest.
Ikraft: 1988‑02‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1988:613
Rubrik: Förordning (1988:613) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1988‑07‑01
Ändring, SFS 1988:1362
Rubrik: Förordning (1988:1362) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1989‑01‑01
Ändring, SFS 1989:316
Rubrik: Förordning (1989:316) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna
Omfattning: ändr. 2 §, bil.
Ikraft: 1989‑07‑01
Ändring, SFS 1989:717
Rubrik: Förordning (1989:717) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1989‑09‑01
Ändring, SFS 1990:437
Rubrik: Förordning (1990:437) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1990‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1990:803
Rubrik: Förordning (1990:803) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1990‑09‑01
Ändring, SFS 1991:1349
Rubrik: Förordning (1991:1349) om ändring iförordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna
Omfattning: ändr. 4 §, bil.
Ikraft: 1992‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:1741
Rubrik: Förordning (1991:1741) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1992‑02‑01
Ändring, SFS 1992:451
Rubrik: Förordning (1992:451) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna
Omfattning: upph. 5 §; ändr. 3, 12 §§, bil.
Ikraft: 1992‑07‑01
Ändring, SFS 1994:603
Rubrik: Förordning (1994:603) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna
Omfattning: ändr. 1, 7 §§
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1995:165
Rubrik: Förordning (1995:165) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1995‑03‑01
Ändring, SFS 1995:1049
Rubrik: Förordning (1995:1049) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1995‑10‑01
Ändring, SFS 1995:1446
Rubrik: Förordning (1995:1446) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna
Omfattning: ändr. 1, 7, 8 §§
Ikraft: 1996‑01‑01
Ändring, SFS 1996:396
Rubrik: Förordning (1996:396) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna
Omfattning: ändr. 4, 12 §§, bil.
Ikraft: 1996‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:781
Rubrik: Förordning (1996:781) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna
Omfattning: ändr. 2 §, bil.
Ikraft: 1996‑09‑01
Ändring, SFS 1998:939
Rubrik: Förordning (1998:939) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna
Omfattning: ändr. 1 §, bil.
Ikraft: 1999‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1999:66
Rubrik: Förordning (1999:66) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna
Omfattning: ny 5 §
Ikraft: 1999‑04‑01
Ändring, SFS 2000:320
Rubrik: Förordning (2000:320) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2000‑07‑01
Ändring, SFS 2000:719
Rubrik: Förordning (2000:719) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2000‑10‑01
Ändring, SFS 2001:428
Rubrik: Förordning (2001:428) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna
Omfattning: ändr. 1 §, bil.
Ikraft: 2001‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2001:814
Rubrik: Förordning (2001:814) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna
Omfattning: ändr. 1 §, bil.
Ikraft: 2001‑12‑01
Ändring, SFS 2002:108
Rubrik: Förordning (2002:108) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2002‑04‑01
Ändring, SFS 2002:1059
Rubrik: Förordning (2002:1059) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2003‑02‑01
Ändring, SFS 2003:236
Rubrik: Förordning (2003:236) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2003‑07‑01
Ändring, SFS 2004:194
Rubrik: Förordning (2004:194) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2004‑07‑01
Ändring, SFS 2005:134
Rubrik: Förordning (2005:134) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2005‑04‑01
Ändring, SFS 2005:159
Rubrik: Förordning (2005:159) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2005‑05‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2005:562
Rubrik: Förordning (2005:562) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2006‑01‑01
Ändring, SFS 2006:160
Rubrik: Förordning (2006:160) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2006‑04‑15
Ändring, SFS 2006:1099
Rubrik: Förordning (2006:1099) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2007‑01‑01
Ändring, SFS 2007:10
Rubrik: Förordning (2007:10) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2007‑03‑01
Ändring, SFS 2008:173
Rubrik: Förordning (2008:173) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna
Omfattning: upph. 7, 8, 12 §§, p 3 i bil.; ändr. 1, 2, 3, 9, 11 §§
Ikraft: 2008‑06‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:1039
Rubrik: Förordning (2008:1039) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2009‑01‑01
Förarbeten: EUTL199/2007 s1
CELEX-nr: 32007R0861 [ pdf ]
Ändring, SFS 2009:290
Rubrik: Förordning (2009:290) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2009‑05‑01
Ändring, SFS 2009:297
Rubrik: Förordning (2009:297) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2010‑01‑01
Ändring, SFS 2010:987
Rubrik: Förordning (2010:987) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna
Omfattning: ändr. 1 §, bil.
Ikraft: 2011‑05‑02
Ändring, SFS 2011:599
Rubrik: Förordning (2011:599) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2011‑07‑01
Ändring, SFS 2011:865
Rubrik: Förordning (2011:865) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2011‑08‑01
Ändring, SFS 2011:980
Rubrik: Förordning (2011:980) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2011‑10‑01
Ändring, SFS 2012:827
Rubrik: Förordning (2012:827) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2013‑01‑01
Ändring, SFS 2014:256
Rubrik: Förordning (2014:256) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna
Omfattning: ändr. 1, 2, 4, 5, 6, 9, 11 §§, bil.; ny 4 a §
Ikraft: 2014‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:690
Rubrik: Förordning (2015:690) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2016‑01‑01
Ändring, SFS 2016:234
Rubrik: Förordning (2016:234) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna
Omfattning: ändr. 1, 4 a §§, bil.
Ikraft: 2016‑09‑01
Ändring, SFS 2016:920
Rubrik: Förordning (2016:920) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2017‑01‑18
Ändring, SFS 2017:121
Rubrik: Förordning (2017:121) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2017‑07‑01
Ändring, SFS 2017:325
Rubrik: Förordning (2017:325) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2017‑07‑02
Ändring, SFS 2017:414
Rubrik: Förordning (2017:414) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna
Omfattning: ändr. 4 a §, bil.
Ikraft: 2017‑07‑14
Ändring, SFS 2018:769
Rubrik: Förordning (2018:769) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2018:1810
Rubrik: Förordning (2018:1810) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna
Omfattning: ändr. 1, 4 a §§, bil.
Ikraft: 2019‑01‑01
Ändring, SFS 2021:547
Rubrik: Förordning (2021:547) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2021‑07‑01
Ändring, SFS 2021:1049
Rubrik: Förordning (2021:1049) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2022‑01‑01
Ändring, SFS 2022:1329
Rubrik: Förordning (2022:1329) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna
Omfattning: ändr. 6 §, bil.
Ikraft: 2022‑08‑01 överg.best.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman