Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2008:171) om ändring i förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2008:171) om ändring i förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m.

» Läs förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m. (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2008:171.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m.

Förordning (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m.
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Ändring, SFS 1986:322
Rubrik: Förordning (1986:322) om ändring i förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m.
Omfattning: ändr. 3, 4, 5, 6, 7 §§
Ikraft: 1986‑07‑01
Ändring, SFS 1988:323
Rubrik: Förordning (1988:323) om ändring i förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m.
Omfattning: ändr. 1, 5 §§
Ikraft: 1988‑07‑01
Ändring, SFS 1989:555
Rubrik: Förordning (1989:555) om ändring i förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m.
Omfattning: ändr. 6, 7, 9 §§
Ikraft: 1989‑07‑01
Ändring, SFS 1990:1034
Rubrik: Förordning (1990:1034) om ändring i förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1991‑01‑01
Ändring, SFS 1990:1508
Rubrik: Förordning (1990:1508) om ändring i förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m.
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1991‑02‑01
Ändring, SFS 1991:579
Rubrik: Förordning (1991:579) om ändring i förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m.
Omfattning: ändr. 6, 7, 9 §§
Ikraft: 1991‑07‑01
Ändring, SFS 1991:1475
Rubrik: Förordning (1991:1475) om ändring i förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m.
Omfattning: ändr. 6, 7 §§
Ikraft: 1992‑01‑01
Ändring, SFS 1992:23
Rubrik: Förordning (1992:23) om ändring i förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m.
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1992‑07‑01
Ändring, SFS 1992:296
Rubrik: Förordning (1992:296) om ändring i förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m.
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1992‑07‑01
Ändring, SFS 1994:61
Rubrik: Förordning (1994:61) om ändring i förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m.
Omfattning: ny 5 a §
Ikraft: 1994‑04‑01
Ändring, SFS 1994:1767
Rubrik: Förordning (1994:1767) om ändring i förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m.
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1995‑03‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:572
Rubrik: Förordning (1995:572) om ändring i förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m.
Omfattning: ändr. 7, 9 §§
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1997:417
Rubrik: Förordning (1997:417) om ändring i förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m.
Omfattning: ändr. 6, 7 §§; nya 9 a, 9 b §§
Ikraft: 1997‑12‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1999:325
Rubrik: Förordning (1999:325) om ändring i förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m.
Omfattning: ändr. 9 b §
Ikraft: 1999‑05‑01
Ändring, SFS 1999:706
Rubrik: Förordning (1999:706) om ändring i förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m.
Omfattning: ändr. 4, 5 §§
Ikraft: 1999‑09‑01
Ändring, SFS 2000:368
Rubrik: Förordning (2000:368) om ändring i förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m.
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2000‑07‑01
Ändring, SFS 2000:926
Rubrik: Förordning (2000:926) om ändring i förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2001‑01‑01
Ändring, SFS 2005:79
Rubrik: Förordning (2005:79) om ändring i förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m.
Omfattning: upph. 9 b §
Ikraft: 2005‑04‑01
Ändring, SFS 2006:148
Rubrik: Förordning (2006:148) om ändring i förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m.
Omfattning: ändr. 6, 7 §§
Ikraft: 2006‑03‑31
Ändring, SFS 2007:637
Rubrik: Förordning (2007:637) om ändring i förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m.
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2007‑08‑01
Ändring, SFS 2008:171
Rubrik: Förordning (2008:171) om ändring i förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m.
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2008‑06‑01
Ändring, SFS 2008:957
Rubrik: Förordning (2008:957) om ändring i förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m.
Omfattning: ändr. 6, 7, 9 §§
Ikraft: 2009‑01‑01
Ändring, SFS 2015:689
Rubrik: Förordning (2015:689) om ändring i förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m.
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2016‑01‑01
Ändring, SFS 2016:87
Rubrik: Förordning (2016:87) om ändring i förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m.
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2016‑04‑01
Ändring, SFS 2016:233
Rubrik: Förordning (2016:233) om ändring i förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m.
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2016‑09‑01
Ändring, SFS 2020:928
Rubrik: Förordning (2020:928) om ändring i förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m.
Omfattning: ändr. 9 a §
Ikraft: 2021‑01‑01
Ändring, SFS 2022:713
Rubrik: Förordning (2022:713) om ändring i förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m.
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2022‑07‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman