Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2008:162) om ändring i lagen (1989:31) om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2008:162) om ändring i lagen (1989:31) om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter

» Läs lagen (1989:31) om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2008:162 :
prop. 2007/08:54 Den nya inskrivningsmyndigheten, m.m. (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2007/08:CU16 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2007/08:148 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (1989:31) om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter och ändringar i lagen

Lag (1989:31) om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter
Departement: Justitiedepartementet L1
Ikraft: 1989‑07‑01
Ändring, SFS 1990:1390
Rubrik: Lag (1990:1390) om ändring i lagen (1989:31) om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1991‑01‑01
Ändring, SFS 2000:250
Rubrik: Lag (2000:250) om ändring i lagen (1989:31) om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2000‑07‑01
Ändring, SFS 2008:162
Rubrik: Lag (2008:162) om ändring i lagen (1989:31) om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2008‑06‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman