Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2008:159) om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2008:159) om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)

» Läs fastighetsbildningslagen (1970:988) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2008:159 :
prop. 2007/08:54 Den nya inskrivningsmyndigheten, m.m. (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2007/08:CU16 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2007/08:148 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till fastighetsbildningslagen (1970:988) och ändringar i lagen

Fastighetsbildningslag (1970:988)
Departement: Justitiedepartementet L1
Ikraft: 1972‑01‑01
Förarbeten: prop. 1969:128 med förslag till fastighetsbildningslag [ pdf |Paragraftecken ], 3LU 1970:35, rskr 189
Ändring, SFS 1970:1023
Omfattning: ändr. 10 kap 2 §, 12 kap 6 §
Förarbeten: prop. 1970:145 med förslag till lag om införande av nya jordabalken, m. m. [ pdf |Paragraftecken ], bet. 1970:3LU81, rskr 444
Ändring, SFS 1971:649
Omfattning: ändr. 4 kap 6, 13, 35 §§, 12 kap 8 §, 15 kap 2 §
Ändring, SFS 1971:917
Omfattning: ändr. 5 kap 9, 10 §§, 8 kap 5 §
Ändring, SFS 1971:1035
Omfattning: upph. 18 kap 2 §; nuvarande 10 kap 9 § betecknas 10 kap 10 §, nuvarande 18 kap 3 § betecknas 18 kap 2 §; ändr. 2 kap 6 §, 3 kap 2, 3 §§, 4 kap 2, 8, 15, 22, 24 §§, 5 kap 3, 7, 16, 30, 34 §§, 8 kap 7 §, 9 kap 5 §, 12 kap 4, 7 §§, 13 kap 2 §, 15 kap 7–10 §§, 16 kap 3, 5, 11 §§; ny 10 kap 9 §; omtryck
Ändring, SFS 1972:778
Omfattning: ändr. 3 kap 2 §
Förarbeten: prop. 1972:111 angående regional utveckling och hushållning med mark och vatten [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] bil. 2 och 3, bet. 1972:CU35, rskr 348
Ändring, SFS 1973:99
Omfattning: nuvarande 19 kap 5 § betecknas 19 kap 6 §; ny 19 kap 5 §
Förarbeten: prop. 1973:13 med förslag till lag om inskrivningsregister, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], CU 1973:9, rskr 1973:80
Ändring, SFS 1973:1146
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §, 5 kap 7 §, 7 kap 2 §, 14 kap 1 §, rubr. närmast före 7 kap 1 §; ny 7 kap 11 §
Förarbeten: prop. 1973:157, bet. 1973:CU34 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1973:390
Ändring, SFS 1973:1157
Omfattning: ändr. 3 kap 2, 3 §§, 7 kap 9 §, 9 kap 1, 7 §§, 14 kap 1 §, 16 kap 1 §
Förarbeten: prop. 1973:160 med förslag till anläggningslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1973:CU33 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1973:389
Ändring, SFS 1975:1138
Omfattning: ändr. 4 kap 3 §
Förarbeten: prop. 1975/76:33 med förslag till lag om förvärv av hyresfastighet m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], CU 1975/76:5, rskr 1975/76:102
Ändring, SFS 1977:362
Rubrik: Lag (1977:362) om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
Omfattning: upph. 8 kap 8 §; ändr. 1 kap 5 §, 3 kap 2, 11 §§,5 kap 16, 30 §§, 10 kap 2 §, 11 kap 1, 10 §§, 15 kap 2, 3 §§, 16 kap 9 §, 17 kap 2 §, 18 kap 1 §; ny 5 kap 30 a §
Förarbeten: prop. 1976/77:114 om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988), m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], CU 1976/77:36, rskr 1976/77:321
Ändring, SFS 1979:232
Rubrik: Lag (1979:232) om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
Omfattning: ändr. 5 kap 20 §, 10 kap 3 §
Förarbeten: prop. 1978/79:85 med förslag till jordförvärvslag, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1978/79:JoU19 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1978/79:213
Ändring, SFS 1979:900
Rubrik: Lag (1979:900) om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
Omfattning: ändr. 5 kap 30, 30 a §§
Förarbeten: prop. 1978/79:214 om ändring i förköpslagen (1967:868), m.m. [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1979/80:CU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1979/80:6
Ändring, SFS 1981:793
Rubrik: Lag (1981:793) om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
Omfattning: ändr. 9 kap 4 §, 12 kap 4 §
Ändring, SFS 1981:1221
Rubrik: Lag (1981:1221) om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
Omfattning: ändr. 4 kap 41 §
Ändring, SFS 1983:658
Rubrik: Lag (1983:658) om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
Omfattning: ändr. 7 kap 2, 9 §§, 9 kap 1 §, 14 kap 1 §
Ikraft: 1984‑01‑01
Ändring, SFS 1987:124
Rubrik: Lag (1987:124) om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
Omfattning: ändr. 2 kap 6 §, 3 kap 2, 3 §§, 4 kap 25 §, 5 kap 3, 22 §§, 6 kap 1 §, 7 kap 1, 4, 6 §§, 8 kap 4 §, 14 kap 1, 9, 10 §§, 15 kap 8, 9 §§, 16 kap 14 §; nya 4 kap 25 a §, 6 kap 2 a §
Ikraft: 1987‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1987:803
Rubrik: Lag (1987:803) om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
Omfattning: ändr. 12 kap 2 §
Ikraft: 1988‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1986/87:86 om följdlagstiftning till äktenskapsbalken m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:LU26 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:247
Ändring, SFS 1988:1258
Rubrik: Lag (1988:1258) om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
Omfattning: ändr. 4 kap 12 §
Ikraft: 1989‑01‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:124 om god man och förvaltare [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:LU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:10
Ändring, SFS 1989:724
Rubrik: Lag (1989:724) om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
Omfattning: upph. 4 kap 42 §; ändr. 4 kap 8, 11, 12, 15, 17 18, 25 a, 29, 30, 39 §§, 5 kap 3, 5, 10, 17, 18, 30 a §§, 6 kap 6 §, 7 kap 5 §, 8 kap 7 §, 14 kap 2, 8 §§, 15 kap 2–7, 10, 11 §§, 16 kap 1–3, 9, 11, 12, 15 §§, 17 kap 1, 2 §§, 18 kap 1 §, 19 kap 3 §; nya 4 kap 10 a §, 5 kap 30 b, 33 a, 34 a §§, 6 kap 7 §, 7 kap 12, 13 §§
Ikraft: 1990‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1990:450
Rubrik: Lag (1990:450) om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
Omfattning: ändr. 15 kap 2 §, 17 kap 1 §
Ikraft: 1990‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1989/90:71 om några processrättsliga frågor [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1989/90:JuU32 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:292
Ändring, SFS 1990:1101
Rubrik: Lag (1990:1101) om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
Omfattning: ändr. 3 kap 1, 5 §§, 4 kap 2 §, 5 kap 10, 18, 33 a §§
Ikraft: 1991‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:1652
Rubrik: Lag (1991:1652) om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
Omfattning: ändr. 4 kap 15, 24, 25 a §§, 15 kap 7 §, 16 kap 3, 5, 11 §§
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1991/92:17 Följdlagstiftning till den nya kommunallagen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:KU6, rskr 1991/92:31
Ändring, SFS 1992:1212
Rubrik: Lag (1992:1212) om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
Omfattning: upph. 8 kap 5, 6 §§; ändr. 4 kap 34 §, 5 kap 5, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19 §§, 6 kap 6, 7 §§, 7 kap 2 §, 15 kap 2 §, 16 kap 14 §, 17 kap 3 §, 18 kap 2 §; nya 5 kap 8 a, 10 a, 10 b, 12 a, 12 b, 12 c, 36 §§, rubr. närmast före 36 §; omtryck
Ikraft: 1993‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:1340
Rubrik: Lag (1993:1340) om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
Omfattning: ändr. 3 kap 5, 6, 7 §§, 4 kap 9, 10 §§, 11 kap 8 §
Ikraft: 1994‑01‑01
Ändring, SFS 1994:1624
Rubrik: Lag (1994:1624) om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
Omfattning: ändr. 4 kap 2 §
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:1394
Rubrik: Lag (1995:1394) om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
Omfattning: ändr. 2 kap 2 §, 3 kap 2, 11 §§, 4 kap 1, 7, 8, 9, 10 a, 11, 13, 14, 17, 20, 21, 24, 25, 25 a, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 41 §§, 5 kap 12 a, 12 c, 15, 16, 17, 21, 22, 27, 30, 30 a, 30 b, 31, 33 a, 34 a, 36 §§, 7 kap 11, 12 §§, 8 kap 1 §, 9 kap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 §§, 10 kap 2, 9 §§, 12 kap 8, 9, 13 §§, 13 kap 4, 5 §§, 14 kap 2, 3, 4, 6, 8 §§, 15 kap 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11 §§, 16 kap 1, 9, 11, 12, 15 §§, 19 kap 3, 5, 6 §§, rubr. närmast före 4 kap 1 §, 5 kap 36 §; nya 4 kap 7 a, 34 a §§, 16 kap 12 a §
Ikraft: 1996‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:1416
Rubrik: Lag (1995:1416) om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
Omfattning: ändr. 4 kap 12 §
Ikraft: 1996‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:1650
Rubrik: Lag (1995:1650) om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
Omfattning: ändr. 5 kap 5 §; nya 5 kap 8 b, 8 c §§
Ikraft: 1996‑02‑01
Ändring, SFS 1997:339
Rubrik: Lag (1997:339) om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
Omfattning: ändr. 3 kap 2 §
Ikraft: 1997‑07‑01
Ändring, SFS 1998:371
Rubrik: Lag (1998:371) om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
Omfattning: ändr. 15 kap 6 §
Ikraft: 1998‑10‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:865
Rubrik: Lag (1998:865) om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
Omfattning: ändr. 3 kap 2 §, 4 kap 10 a §, 7 kap 2, 9 §§, 9 kap 1, 7 §§, 14 kap 1 §
Ikraft: 1999‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2000:233
Rubrik: Lag (2000:233) om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §, 5 kap 18, 30, 31, 33 a §§, 8 kap 7 §, 12 kap 10 §, 15 kap 6 §, 19 kap, rubr. närmast före 19 kap
Ikraft: 2000‑07‑01
Ändring, SFS 2001:890
Rubrik: Lag (2001:890) om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §, 4 kap 25 §, 5 kap 1 §, 10 kap 5 §, 11 kap 6 §, 14 kap 1 §, rubr. närmast före 7 kap; ny 7 kap 14 §
Ikraft: 2002‑01‑01
Ändring, SFS 2003:380
Rubrik: Lag (2003:380) om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
Omfattning: ändr. 5 kap 18 §
Ikraft: 2003‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2002/03:80 Ny sambolag (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2002/03:LU19 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2002/03:211
Ändring, SFS 2003:628
Rubrik: Lag (2003:628) om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
Omfattning: nuvarande 8 kap 7 § betecknas 8 kap 10 §; ändr. 3 kap 1 §, 4 kap 7, 14, 25, 27 §§, 15 kap 1 §; nya 1 kap 1 a §, 3 kap 1 a §, 8 kap 5, 6, 7, 8, 9 §§
Ikraft: 2004‑01‑01
Ändring, SFS 2004:393
Rubrik: Lag (2004:393) om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
Omfattning: ändr. 4 kap 15, 17, 18, 24, 25 a, 29 §§, 7 kap 5 §, 14 kap 9 §, 15 kap 7 §, 16 kap 3, 5, 11 §§, 17 kap 3 §, 18 kap 2 §; nya 4 kap 33 a §, 16 kap 14 a §
Ikraft: 2004‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:396
Rubrik: Lag (2004:396) om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
Omfattning: ny 10 kap 8 a §
Ikraft: 2004‑07‑01
Ändring, SFS 2005:1211
Rubrik: Lag (2005:1211) om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
Omfattning: ändr. 19 kap 6 §
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2006:41
Rubrik: Lag (2006:41) om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
Omfattning: ändr. 7 kap 2 §
Ikraft: 2006‑04‑01
Ändring, SFS 2008:159
Rubrik: Lag (2008:159) om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
Omfattning: upph. 12 kap 12 §; ändr. 19 kap 5 §
Ikraft: 2008‑06‑01
Ändring, SFS 2008:543
Rubrik: Lag (2008:543) om ändring i fastighetsutbildningslagen (1970:988)
Omfattning: ändr. 4 kap 7 a, 34 a §§, 19 kap 5 §
Ikraft: 2008‑09‑01
Ändring, SFS 2009:183
Rubrik: Lag (2009:183) om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 a §, 3 kap. 1, 1 a §§; ny 3 kap. 1 b §
Ikraft: 2009‑05‑01
Ändring, SFS 2009:533
Rubrik: Lag (2009:533) om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
Omfattning: ändr. 3 kap. 2 §
Ikraft: 2009‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:562
Rubrik: Lag (2009:562) om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 14 kap. 1, 9, 10 §§, 15 kap. 2, 3, 6, 10 §§, 16 kap. 11 §, 19 kap. 2, 3 §§, rubr. närmast före 14 kap.; nya 14 kap. 1 a, 1 b, 11, 12, 13, 14, 15, 16 §§, rubr. närmast före 1, 15 §§
Ikraft: 2010‑01‑01
Ändring, SFS 2010:816
Rubrik: Lag (2010:816) om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
Omfattning: ändr. 5 kap. 10 a §
Ikraft: 2010‑08‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:995
Rubrik: Lag (2010:995) om ändring i fastighetsbildninglagen (1970:988)
Omfattning: upph. 16 kap. 1, 3, 4, 6, 7 §§, 17 kap. 1 §, 18 kap. 1 §; ändr. 4 kap. 39 §, 9 kap. 5 §, 15 kap. 1, 10 §§, 16 kap. 5, 8, 9, 10, 12, 13, 15 §§, 17 kap. 2 §, 18 kap. 2 §, rubr. till 15, 16, 17 kap.
Ikraft: 2011‑05‑02 överg.best.
Ändring, SFS 2010:1003
Rubrik: Lag (2010:1003) om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
Omfattning: ändr. 3 kap. 2 §, 5 kap. 5, 8 a, 10 a §§, 7 kap. 1, 4, 6 §§, 8 kap. 4 §, 16 kap. 14 §, 17 kap. 3 §; ny 5 kap. 4 a §
Ikraft: 2011‑05‑02 överg.best.
Ändring, SFS 2010:1211
Rubrik: Lag (2010:1211) om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
Omfattning: ändr. 6 kap. 6 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2012:181
Rubrik: Lag (2012:181) om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
Omfattning: upph. 6 kap. 2 a §
Ikraft: 2012‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2012:427
Rubrik: Lag (2012:427) om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
Omfattning: ändr. 14 kap. 1 a §
Ikraft: 2013‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:378
Rubrik: Lag (2013:378) om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
Omfattning: ändr. 3 kap. 11 §, 4 kap. 41 §
Ikraft: 2016‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:490
Rubrik: Lag (2013:490) om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
Omfattning: ny 4 kap. 11 a §
Ikraft: 2013‑07‑01
Ändring, SFS 2014:205
Rubrik: Lag (2014:205) om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
Omfattning: upph.4 kap. 10 a §; ändr. 3 kap. 2 §, 4 kap. 25, 25 a §§, 6 kap. 1 §
Ikraft: 2014‑06‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:601
Rubrik: Lag (2014:601) om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
Omfattning: ändr. 4 kap. 38 §
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2014:1342
Rubrik: Lag (2014:1342) om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
Omfattning: ändr. 4 kap. 8, 9, 13 §§; nya 4 kap. 8 a, 8 b, 8 c, 8 d, 8 e §§
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2015:370
Rubrik: Lag (2015:370) om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
Omfattning: ändr. 4 kap. 14 §
Ikraft: 2015‑07‑01
Ändring, SFS 2016:638
Rubrik: Lag (2016:638) om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
Omfattning: ändr. 4 kap. 8 §
Ikraft: 2016‑07‑01
Ändring, SFS 2018:275
Rubrik: Lag (2018:275) om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
Omfattning: ändr. 19 kap. 4 §; ny 19 kap. 4 a §
Ikraft: 2018‑05‑25
Ändring, SFS 2018:783
Rubrik: Lag (2018:783) om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
Omfattning: ändr. 15 kap. 10 §
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2020:363
Rubrik: Lag (2020:363) om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
Omfattning: ändr. 8 kap. 7 §; ny 2 kap. 7 §
Ikraft: 2020‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2020:921
Rubrik: Lag (2020:921) om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
Omfattning: ändr. 4 kap. 13 §
Ikraft: 2021‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman