Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2008:157) om ändring i lagen (1927:85) om dödande av förkommen handling

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2008:157) om ändring i lagen (1927:85) om dödande av förkommen handling

» Läs lagen (1927:85) om dödande av förkommen handling (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2008:157 :
prop. 2007/08:54 Den nya inskrivningsmyndigheten, m.m. (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2007/08:CU16 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2007/08:148 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (1927:85) om dödande av förkommen handling och ändringar i lagen

Lag (1927:85) om dödande av förkommen handling
Departement: Justitiedepartementet L2
Förarbeten: rskr 1927:80
Upphävd: 2011‑10‑01
Ändring, SFS 1934:260
Omfattning: ändr. 2, 4, 8, 10 §§; ny 12 §
Ändring, SFS 1936:95
Omfattning: nuvarande 12 § betecknas 13 §; ändr. 1 §; ny 12 §
Ändring, SFS 1946:105
Omfattning: ändr. 2, 8–10, 13 §§
Ändring, SFS 1946:878
Omfattning: ändr. 5–7, 13 §§
Ändring, SFS 1955:238
Omfattning: ändr. 10, 13 §§
Ändring, SFS 1955:629
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1955:238
Ändring, SFS 1956:250
Omfattning: ändr. 12 §
Ändring, SFS 1966:458
Omfattning: ändr. 2, 13 §§
Ändring, SFS 1966:649
Omfattning: ändr. tid för ikrafttr. av SFS 1966:458
Ändring, SFS 1969:725
Omfattning: ändr. 1, 12 §§
Ändring, SFS 1969:813
Omfattning: ändr. 6 §
Ändring, SFS 1970:1012
Omfattning: ändr. 1, 2, 4, 8–10, 13 §§; ny 14 §; omtryck
Förarbeten: prop. 1970:145 med förslag till lag om införande av nya jordabalken, m. m. [ pdf |Paragraftecken ], bet. 1970:3LU81, rskr 444
Ändring, SFS 1973:1072
Omfattning: ändr. 2, 13, 14 §§
Ändring, SFS 1975:910
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1973:1072
Ändring, SFS 1977:685
Rubrik: Lag (1977:685) om ändring i lagen (1927:85) om dödande av förkommen handling
Omfattning: ändr. 6, 12, 13 §§
Ändring, SFS 1981:770
Rubrik: Lag (1981:770)om ändring i lagen (1927:85) om dödande av förkommen handling
Omfattning: upph. 7 §; ändr. 1, 6, 8, 13 §§; ny 12 a §; omtryck
Ändring, SFS 1984:658
Rubrik: Lag (1984:658) om ändring i lagen (1927:85) om dödande av förkommen handling
Omfattning: ändr. 1, 2, 4, 8, 10, 13, 14 §§
Ikraft: 1986‑01‑01
Förarbeten: prop. 1983/84:128 med förslag till lag om företagshypotek m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1983/84:LU36 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:413
Ändring, SFS 1985:359
Rubrik: Lag (1985:359) om ändring i lagen (1927:85) om dödande av förkommen handling
Omfattning: ändr. 12 a §
Ikraft: 1985‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1989:837
Rubrik: Lag (1989:837) om ändring i lagen (1927:85) om dödande av förkommen handling
Omfattning: ändr. 1, 9 §§
Ikraft: 1989‑12‑08
Förarbeten: prop. 1988/89:152 om kontobaserat aktiesystem [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1989/90:LU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:22
Ändring, SFS 1989:844
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1989:837
Ändring, SFS 1991:199
Rubrik: Lag (1991:199) om ändring i lagen (1927:85) om dödande av förkommen handling
Omfattning: ändr. 1, 9 §§
Förarbeten: prop. 1990/91:106 om kontobaserat penningmarknadssystem [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:LU33, rskr 1990/91:241
Ändring, SFS 1992:1311
Omfattning: upph. 1991:199
Ändring, SFS 1996:251
Rubrik: Lag (1996:251) om ändring i lagen (1927:85) om dödande av förkommen handling
Omfattning: ny 15 §
Ikraft: 1996‑07‑01
Förarbeten: prop. 1995/96:115, bet. 1995/96:JuU17, rskr. 1995/96:193
Ändring, SFS 1998:1481
Rubrik: Lag (1998:1481) om ändring i lagen (1927:85) om dödande av förkommen handling
Omfattning: ändr. 1, 9 §§
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 2001:1147
Rubrik: Lag (2001:1147) om ändring i lagen (1927:85) om dödande av förkommen handling
Omfattning: ändr. 2, 10, 13 §§
Ikraft: 2002‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2003:533
Rubrik: Lag (2003:533) om ändring i lagen (1927:85) om dödande av förkommen handling
Omfattning: ändr. 1, 2, 4, 8, 10, 13 §§
Ikraft: 2004‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2002/03:49 Nya förmånsrättsregler (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2002/03:LU17 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2002/03:222
Ändring, SFS 2004:417
Rubrik: Lag (2004:417) om ändring i lagen (1927:85) om dödande av förkommen handling
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2004‑07‑01
Ändring, SFS 2008:157
Rubrik: Lag (2008:157) om ändring i lagen (1927:85) om dödande av förkommen handling
Omfattning: ändr. 2, 13 §§
Ikraft: 2008‑06‑01
Ändring, SFS 2011:900
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman