Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2008:155) om ändring i lagen (1970:995) om införande av nya jordabalken

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2008:155) om ändring i lagen (1970:995) om införande av nya jordabalken

» Läs lagen (1970:995) om införande av nya jordabalken (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2008:155 :
prop. 2007/08:54 Den nya inskrivningsmyndigheten, m.m. (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2007/08:CU16 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2007/08:148 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (1970:995) om införande av nya jordabalken och ändringar i lagen

Lag (1970:995) om införande av nya jordabalken
Departement: Justitiedepartementet L1
Ändring, SFS 1971:484
Omfattning: ändr. 51 §
Förarbeten: prop. 1971:12 med förslag till bostadsrättslag, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1971:LU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 125
Ändring, SFS 1971:547
Omfattning: ändr. 4, 52 §§
Ändring, SFS 1971:1210
Omfattning: ändr. 41, 44 §§; ny 58 a §; omtryck
Ändring, SFS 1973:897
Omfattning: ändr. 4 §
Förarbeten: prop. 1973:152, bet. 1973:LU34 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1973:321
Ändring, SFS 1976:194
Rubrik: Lag (1976:194) om ändring i lagen (1970:995) om införande av nya jordabalken
Omfattning: ändr. 38 §
Ändring, SFS 1979:564
Rubrik: Lag (1979:564) om ändring i lagen (1970:995) om införande av nya jordabalken
Omfattning: ändr. 9 §
Förarbeten: prop. 1978/79:111 (bil. 5), TU 1978/79:27, rskr 1978/79:420
Ändring, SFS 1983:176
Rubrik: Lag (1983:176) om ändring i lagen (1970:995) om införande av nya jordabalken
Omfattning: ny 60 a §
Ikraft: 1983‑05‑10
Ändring, SFS 1984:663
Rubrik: Lag (1984:663) om ändring i lagen (1970:995) om införande av nya jordabalken
Omfattning: ändr. 60 a §
Ikraft: 1986‑01‑01
Förarbeten: prop. 1983/84:128 med förslag till lag om företagshypotek m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1983/84:LU36 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:413
Ändring, SFS 1984:699
Rubrik: Lag (1984:699) om ändring i lagen (1970:995) om införande av nya jordabalken
Omfattning: upph. 51 §
Ikraft: 1985‑01‑01
Förarbeten: prop. 1983/84:137 med förslag till ändringar i hyreslagstiftningen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1983/84:BoU29 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:378
Ändring, SFS 2000:227
Rubrik: Lag (2000:227) om ändring i lagen (1970:995) om införande av nya jordabalken
Omfattning: upph. 58 a, 59 §§; ändr. 10 §
Ikraft: 2000‑07‑01
Ändring, SFS 2008:155
Rubrik: Lag (2008:155) om ändring i lagen (1970:995) om införande av nya jordabalken
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2008‑06‑01
Ändring, SFS 2020:364
Rubrik: Lag (2020:364) om ändring i lagen (1970:995) om införande av nya jordabalken
Omfattning: ändr. 38, 45 §§
Ikraft: 2020‑07‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman