Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2008:152) om ändring i socialförsäkringslagen (1999:799)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2008:152) om ändring i socialförsäkringslagen (1999:799)

» Läs socialförsäkringslagen (1999:799) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2008:152 :
prop. 2007/08:49 Statligt tandvårdsstöd (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2007/08:SoU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2007/08:145 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till socialförsäkringslagen (1999:799) och ändringar i lagen

Socialförsäkringslag (1999:799)
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2001‑01‑01 överg.best.
Upphävd: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 1999:1413
Rubrik: Lag (1999:1413) om ändring i socialförsäkringslagen (1999:799)
Omfattning: ändr. 3 kap 14 §
Ikraft: 2001‑01‑01
Ändring, SFS 1999:1414
Rubrik: Lag (1999:1414) om ändring i socialförsäkringslagen (1999:799)
Omfattning: ändr. 3 kap 13 §
Ikraft: 2001‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2000:381
Rubrik: Lag (2000:381) om ändring i socialförsäkringslagen (1999:799)
Omfattning: ändr. 3 p ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2001‑01‑01
Ändring, SFS 2000:788
Rubrik: Lag (2000:788) om ändring i socialförsäkringslagen (1999:799)
Omfattning: ändr. 2 kap 7 §; nya 5 kap 5 a §, 6, 7 p övergångsbest.
Ikraft: 2001‑01‑01
Ändring, SFS 2000:804
Rubrik: Lag (2000:804) om ändring i socialförsäkringslagen (1999:799)
Omfattning: upph. 5 p övergångsbest.
Ikraft: 2003‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2000:1402
Rubrik: Lag (2000:1402) om ändring i lagen (1999:1414) om ändring i socialförsäkringslagen (1999:799)
Omfattning: ändr. 3 kap 13 § i 1999:1414, ikrafttr.- och övergångsbest. till 1999:1414
Förarbeten: prop. 2000/01:1 Budgetpropositionen för 2001 (Finansdepartementet) [ pdf ] ålderspensionssystemet, bet. 2000/01:SfU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:92
Ändring, SFS 2000:1403
Rubrik: Lag (2000:1403) om ändring i socialförsäkringslagen (1999:799)
Omfattning: ändr. 3 kap 7, 10, 13 §§, 5 kap 5 §
Ikraft: 2001‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2000/01:1 Budgetpropositionen för 2001 (Finansdepartementet) [ pdf ] ålderspensionssystemet, bet. 2000/01:SfU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:92
Ändring, SFS 2000:1412
Rubrik: Lag (2000:1412) om ändring i socialförsäkringslagen (1999:799)
Omfattning: nya 8, 9 p övergångsbest.
Förarbeten: prop. 2000/01:16 Vissa ålderspensionsfrågor, m.m. (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2000/01:SfU6 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:93
Ändring, SFS 2001:66
Rubrik: Lag (2001:66) om ändring i socialförsäkringslagen (1999:799)
Omfattning: ändr. 4 kap 1 §
Ikraft: 2002‑06‑01
Ändring, SFS 2001:497
Rubrik: Lag (2001:497) om ändring i socialförsäkringslagen (1999:799)
Omfattning: ändr. 3 kap 1, 2, 4, 5, 6, 8, 12, 13 §§, 4 kap 2, 6 §§; ny 4 kap 8 §
Ikraft: 2003‑01‑01
Ändring, SFS 2001:855
Rubrik: Lag (2001:855) om ändring i lagen (2001:497) om ändring i socialförsäkringslagen (1999:799)
Omfattning: ändr. 4 kap 2 § i 2001:497
Förarbeten: prop. 2000/01:136 Äldreförsörjningsstöd (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2001/02:SfU4 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2001/02:13
Ändring, SFS 2001:856
Rubrik: Lag (2001:856) om ändring i lagen (2001:497) om ändring i socialförsäkringslagen (1999:799)
Omfattning: ändr. 3 kap 2 § i 2001:497
Ändring, SFS 2001:1108
Rubrik: Lag (2001:1108) om ändring i socialförsäkringslagen (1999:799)
Omfattning: ändr. 3 kap 1, 4, 8 §§, 4 kap 6 §
Ikraft: 2002‑01‑01
Ändring, SFS 2001:1109
Rubrik: Lag (2001:1109) om ändring i lagen (2001:497) om ändring i socialförsäkringslagen (1999:799)
Omfattning: ändr. 3 kap 1, 4, 8 §§, 4 kap 6 § i 2001:497
Ändring, SFS 2001:1120
Rubrik: Lag (2001:1120) om ändring i socialförsäkringslagen (1999:799)
Omfattning: ändr. 5 kap 5, 6 §§
Ikraft: 2002‑01‑01
Förarbeten: prop. 2001/02:9 Vissa socialförsäkringsfrågor (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2001/02:SfU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2001/02:85
Ändring, SFS 2001:1121
Rubrik: Lag (2001:1121) om ändring i socialförsäkringslagen (1999:799)
Omfattning: ändr. 5 kap 5, 6 §§
Ikraft: 2003‑01‑01
Förarbeten: prop. 2001/02:9 Vissa socialförsäkringsfrågor (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2001/02:SfU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2001/02:85
Ändring, SFS 2002:144
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2001:66
Ändring, SFS 2002:212
Rubrik: Lag (2002:212) om ändring i socialförsäkringslagen (1999:799)
Omfattning: ändr. 7 p övergångsbest.; ny 10 p övergångsbest.
Ikraft: 2003‑01‑01
Ändring, SFS 2002:633
Rubrik: Lag (2002:633) om ändring i lagen (2001:497) om ändring i socialförsäkringslagen (1999:799)
Omfattning: ändr. 3 kap 13 § i 2001:497
Ändring, SFS 2002:1080
Rubrik: Lag (2002:1080) om ändring i socialförsäkringslagen (1999:799)
Omfattning: ändr. 7 p övergångsbest. till 2002:212
Ändring, SFS 2002:1116
Rubrik: Lag (2002:1116) om ändring i socialförsäkringslagen (1999:799)
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §
Ikraft: 2003‑01‑15
Ändring, SFS 2003:302
Rubrik: Lag (2003:302) om ändring i socialförsäkringslagen (1999:799)
Omfattning: ny 11 p i övergångs.best.
Ikraft: 2003‑07‑01
Förarbeten: prop. 2002/03:61 Vissa socialförsäkringsfrågor (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2002/03:SfU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2002/03:184
Ändring, SFS 2004:276
Rubrik: Lag (2004:276) om ändring i socialförsäkringslagen (1999:799)
Omfattning: ändr. 1 kap 3 §
Ikraft: 2005‑01‑01
Ändring, SFS 2004:481
Rubrik: Lag (2004:481) om ändring i socialförsäkringslagen (1999:799)
Omfattning: ändr. 4 kap 5 §
Ikraft: 2004‑07‑01
Förarbeten: prop. 2003/04:96 Vissa socialförsäkringsfrågor (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:SfU14 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:250
Ändring, SFS 2004:780
Rubrik: Lag (2004:780) om ändring i socialförsäkringslagen (1999:799)
Omfattning: upph. 5 kap 4, 5, 6 §§, rubr. närmast före 5 kap 1, 4, 7 §§; ändr. 3 kap 1, 4 §§, 4 kap 4, 5, 6 §§, 5 kap 1, 2, 3, 7 §§, rubr. närmast före 5 kap
Ikraft: 2005‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2005:727
Rubrik: Lag (2005:727) om ändring socialförsäkringslagen (1999:799)
Omfattning: ändr. 3 kap 3, 11 §§
Ikraft: 2006‑03‑31
Ändring, SFS 2006:362
Rubrik: Lag (2006:362) om ändring i socialförsäkringslagen (1999:799)
Omfattning: ändr. 3 kap 4, 8 §§, 4 kap 6 §
Ikraft: 2006‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:209
Rubrik: Lag (2007:209) om ändring i socialförsäkringslagen (1999:799)
Omfattning: ändr. 3 kap 2 §, 5 kap 7 §
Ikraft: 2007‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:1013
Rubrik: Lag (2007:1013) om ändring i socialförsäkringslagen (1999:799)
Omfattning: upph. p 9 övergångsbest
Ikraft: 2008‑01‑01
Ändring, SFS 2008:152
Rubrik: Lag (2008:152) om ändring i socialförsäkringslagen (1999:799)
Omfattning: ändr. 3 kap 2 §
Ikraft: 2008‑07‑01
Ändring, SFS 2009:1001
Rubrik: Lag (2009:1001) om ändring i socialförsäkringslagen (1999:799)
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §, 4 kap. 4 §, 5 kap. 7 §
Ikraft: 2010‑01‑01
Ändring, SFS 2010:111
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman