Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2008:150) om ändring i lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2008:150) om ändring i lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor

» Läs lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2008:150 :
prop. 2007/08:49 Statligt tandvårdsstöd (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2007/08:SoU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2007/08:145 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor och ändringar i lagen

Lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1992‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:591
Rubrik: Lag (1993:591) om ändring i lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1994‑01‑01
Ändring, SFS 1993:1659
Rubrik: Lag (1993:1659) om ändring i lagen (1993:591) om ändring i lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor
Omfattning: ändr. 1 § i 1993:591
Ändring, SFS 1995:844
Rubrik: Lag (1995:844) om ändring i lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1996‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:1488
Rubrik: Lag (1995:1488) om ändring i lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1996‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:1489
Rubrik: Förordning (1995:1489) om ändring i lagen (1995:844) om ändring i lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor
Omfattning: ändr. 1 § i 1995:844
Ändring, SFS 2008:150
Rubrik: Lag (2008:150) om ändring i lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2008‑07‑01
Ändring, SFS 2010:1245
Rubrik: Lag (2010:1245) om ändring i lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2012:937
Rubrik: Lag (2012:937) om ändring i lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2013‑06‑01
Ändring, SFS 2013:1144
Rubrik: Lag (2013:1144) om ändring i lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2014‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:36
Rubrik: Lag (2017:36) om ändring i lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2017‑04‑01
Ändring, SFS 2019:870
Rubrik: Lag (2019:870) om ändring i lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2020‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman