Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2008:147) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2008:147) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring

» Läs lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2008:147 :
prop. 2007/08:49 Statligt tandvårdsstöd (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2007/08:SoU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2007/08:145 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring och ändringar i lagen

Lag (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1977‑07‑01
Förarbeten: prop. 1975/76:197 med förslag till lag arbetsskadeförsäkring [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SfU 1975/76:40, rskr 1975/76:377
Upphävd: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 1977:264
Rubrik: Lag (1977:264) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §, 3 kap 6 §, 4 kap 10 §, 6 kap 1 §, 7 kap 1–4 §§, 8 kap 1, 3, 7, 8, 11 §§; omtryck
Förarbeten: prop. 1976/77:64 om statligt personskadeskydd m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1976/77:SfU21 [ pdf ], rskr 1976/77:201
Ändring, SFS 1978:33
Rubrik: Lag (1978:33) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ändr. 8 kap 7–9, 12 §§
Ändring, SFS 1979:653
Rubrik: Lag (1979:653) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ändr. 7 kap 2 §
Ändring, SFS 1979:1127
Rubrik: Lag (1979:1127) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 8 §
Förarbeten: prop. 1979/80:29 om åtgärder för att trygga folktandvårdens utbyggnad, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SfU 1979/80:9, rskr 1979/80:102
Ändring, SFS 1979:1165
Rubrik: Lag (1979:1165) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 6 §, 4 kap 6 §
Förarbeten: prop. 1979/80:58 om fortsatt reformering av inkomstskatten, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1979/80:20, rskr 1979/80:137
Ändring, SFS 1980:237
Rubrik: Lag (1980:237) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: upph. 8 kap 10 §
Förarbeten: prop. 1979/80:80 om följdlagstiftning till den nya sekretesslagen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1979/80:KU45 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1979/80:269
Ändring, SFS 1981:693
Rubrik: Lag (1981:693) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: upph. 4 kap 8 §, 7 kap 3, 4 §§; ändr. 1 kap 1 §, 3 kap 6 §, 6 kap 1 §, 7 kap 1, 2 §§
Ändring, SFS 1981:1249
Rubrik: Lag (1981:1249) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ändr. 8 kap 5 §
Förarbeten: prop. 1981/82:8 om lag om vård av missbrukare i vissa fall, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:SfU5 [ pdf ], rskr 1981/82:94
Ändring, SFS 1982:530
Rubrik: Lag (1982:530) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §
Ändring, SFS 1983:192
Rubrik: Lag (1983:192) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ändr. 6 kap 1, 7 §§, 8 kap 3 §; ny 4 kap 8 §
Ikraft: 1983‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1983:1065
Rubrik: Lag (1983:1065) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ändr. 8 kap 2, 3 §§
Ikraft: 1984‑01‑01
Förarbeten: prop. 1983/84:66 om vissa frågor inom den allmänna försäkringen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1983/84:SfU14 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:120
Ändring, SFS 1984:1105
Rubrik: Lag (1984:1105) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §
Ikraft: 1985‑04‑01
Ändring, SFS 1985:325
Rubrik: Lag (1985:325) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 9 §
Ikraft: 1986‑01‑01
Förarbeten: prop. 1984/85:89 om företagshälsovård och arbetsanpassning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:SoU13 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:172
Ändring, SFS 1985:1001
Rubrik: Lag (1985:1001) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ändr. 6 kap 7 §
Ikraft: 1986‑01‑01
Förarbeten: prop. 1985/86:38 om vissa socialförsäkringsfrågor [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1985/86:SfU3 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1985/86:45
Ändring, SFS 1986:145
Rubrik: Lag (1986:145) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ändr. 8 kap 4 §
Ikraft: 1987‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1987:225
Rubrik: Lag (1987:225) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 5–8 §§; nya 3 kap 5 a-5 c §§
Ikraft: 1987‑12‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1987:1322
Rubrik: Lag (1987:1322) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 5 b §, 8 kap 4 §
Ikraft: 1988‑01‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:46 om vissa socialförsäkringsfrågor [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1987/88:SfU11 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1987/88:102
Ändring, SFS 1988:882
Rubrik: Lag (1988:882) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: upph. 5 kap 12–14 §§, rubr. närmast före 5 kap 3, 8, 11 §§; ändr. 5 kap 2–11 §§, 6 kap 1, 7 §§, 8 kap 4 §, rubr. närmast före 5 kap 6 §, rubr. närmast före 5 kap 9, 12 §§ sätts närmast före 5 kap 4, 10 §§
Ikraft: 1990‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1988:1270
Rubrik: Lag (1988:1270) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ändr. 5 kap 12 §, 8 kap 6 §
Ikraft: 1989‑01‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:124 om god man och förvaltare [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:LU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:10
Ändring, SFS 1988:1538
Rubrik: Lag (1988:1538) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 5, 5 b, 5 c
Ikraft: 1989‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1988/89:42 om vissa socialförsäkringsfrågor [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:SfU8 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:52
Ändring, SFS 1989:220
Rubrik: Lag (1989:220) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 5 a, 5 c §§
Ikraft: 1989‑06‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1990:158
Rubrik: Lag (1990:158) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 5 §; ny 3 kap 5 d §
Ikraft: 1990‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1990:163
Rubrik: Lag (1990:163) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 4, 8, 10 §§
Ikraft: 1990‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1989/90:100 (bil.7), bet. 1989/90:SfU10 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:184
Ändring, SFS 1990:1468
Rubrik: Lag (1990:1468) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 8 §
Ikraft: 1992‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1990:1517
Rubrik: Lag (1990:1517) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 5 §
Ikraft: 1991‑03‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:59 om vissa ändringar i sjukförsäkringen m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:SfU9, rskr 1990/91:104
Ändring, SFS 1991:221
Rubrik: Lag (1991:221) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ändr. 8 kap 7, 8, 12 §§
Ikraft: 1991‑07‑01
Förarbeten: prop.1990/91:80, 1990/91:JuU18, rskr 1990/91:216
Ändring, SFS 1991:363
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1991:221
Ändring, SFS 1991:1042
Rubrik: Lag (1991:1042) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 2 §, 6 kap 5 §
Ikraft: 1992‑01‑01
Ändring, SFS 1991:1049
Rubrik: Lag (1991:1049) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 5, 5 a, 6 §§, 1 p ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:181 om sjuklön, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:SfU18, rskr 1990/91:372
Ändring, SFS 1991:1642
Rubrik: Lag (1991:1642) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 8 §, 1 p ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 1992‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:1978
Rubrik: Lag (1991:1978) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 1 §, 8 kap 4 §
Ikraft: 1992‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1991/92:40 om vissa socialförsäkringsfrågor, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:SfU5, rskr 1991/92:81
Ändring, SFS 1991:1979
Rubrik: Lag (1991:1979) om ändring i lagen (1991:1042) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ändr. 6 kap 5 § i 1991:1042
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1991/92:40 om vissa socialförsäkringsfrågor, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:SfU5, rskr 1991/92:81
Ändring, SFS 1992:277
Rubrik: Lag (1992:277) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ändr. 1 p ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 1992‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1991/92:106 om vissa socialförsäkringsfrågor [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:SfU8, rskr 1991/92:232
Ändring, SFS 1992:1698
Rubrik: Lag (1992:1698) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ändr. 2 kap 1, 2 §§, 4 kap 5, 6, 12 §§
Ikraft: 1993‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1992/93:30 om ändring av begreppet arbetsskada [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1992/93:SfU8, rskr 1992/93:142
Ändring, SFS 1992:1704
Rubrik: Lag (1992:1704) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 5 §
Ikraft: 1993‑04‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1992/93:31 om ändrad sjukersättning m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1992/93:SfU9, rskr 1992/93:157
Ändring, SFS 1993:331
Rubrik: Lag (1993:331) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ändr. 4 kap 5, 6, 12 §§
Ikraft: 1993‑06‑01 överg.best.
Förarbeten: bet. 1992/93:SfU17, rskr. 1992/93:335
Ändring, SFS 1993:357
Rubrik: Lag (1993:357) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: upph. 3 kap 4, 5, 5 a, 5 b, 5 c, 5 d §§ 6, 8 §§, rubr. närmast före 3 kap 1, 4, 9 §§; ändr. 3 kap 1, 2, 2 a, 3, 7, 9, 10 §§, 6 kap 4, 8 kap 3, 4 §§; ny 3 kap 2 a §; omtryck
Ikraft: 1993‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:241
Rubrik: Lag (1994:241) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ändr. 7 kap 2 §
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1995:900
Rubrik: Lag (1995:900) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ändr. 7 kap 1 §, 8 kap 3 §
Ikraft: 1995‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:1487
Rubrik: Lag (1995:1487) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 10 §
Ikraft: 1996‑01‑01
Ändring, SFS 1996:1064
Rubrik: Lag (1996:1064) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ändr. 4 kap 5, 6 §§
Ikraft: 1997‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:566
Rubrik: Lag (1997:566) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ändr. 4 kap 6 §
Ikraft: 1998‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:1042
Rubrik: Lag (1997:1042) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ändr. 4 kap 5 §, 6 kap 1 §
Ikraft: 1998‑01‑01
Förarbeten: prop. 1997/98:33 Utfärdande av F-skattsedel, m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1997/98:SkU9, rskr. 1997/98:71
Ändring, SFS 1998:90
Rubrik: Lag (1998:90) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ändr. 8 kap 4, 13 §§
Ikraft: 1998‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:556
Rubrik: Lag (1998:556) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 9 §
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 1998:678
Rubrik: Lag (1998:678) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ändr. 4 kap, 4, 5 §§, 6 kap 1 §, 7 kap 2 §
Ikraft: 1999‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:1758
Rubrik: Lag (1998:1758) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ändr. 8 kap 2 §
Ikraft: 1999‑01‑01
Förarbeten: prop. 1998/99:1 Budgetpropositionen för 1999 (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ] utg.omr. 10, bet. 1998/99:SfU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:101
Ändring, SFS 1999:809
Rubrik: Lag (1999:809) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: upph. 8 kap 2 §; ändr. 1 kap 1 §, 3 kap 1, 2 §§, 8 kap 1, 3, 5 §§
Ikraft: 2001‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1999:1364
Rubrik: Lag (1999:1364) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ändr. 4 kap 12 §
Ikraft: 2000‑01‑01
Förarbeten: prop. 1999/2000:4 Vilande förtidspension (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:SfU5 [ pdf ], rskr. 1999/2000:97
Ändring, SFS 2000:465
Rubrik: Lag (2000:465) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: upph. 5 kap 7, 9 §§; ändr. 5 kap 2, 4, 6, 8, 11 §§, 6 kap 1, 7 §§, 8 kap 4 §
Ikraft: 2003‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2000:801
Rubrik: Lag (2000:801) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ändr. övergångsbest. till 1998:678
Ikraft: 2003‑01‑01
Ändring, SFS 2000:813
Rubrik: Lag (2000:813) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ändr. 1 p ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2001‑01‑01
Förarbeten: bet. 2000/01:SfU4 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:11
Ändring, SFS 2000:984
Rubrik: Lag (2000:984) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: upph. 7 kap 2 §; ändr. 7 kap 1 §
Ikraft: 2001‑01‑01 övrg.best.
Förarbeten: prop. 2000/01:8 Ny socialavgiftslag (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2000/01:SfU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:32
Ändring, SFS 2001:299
Rubrik: Lag (2001:299) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ändr. 4 kap 4 §
Ikraft: 2001‑09‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2001:495
Rubrik: Lag (2001:495) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ändr. 4 kap 12 §
Ikraft: 2003‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2001:496
Rubrik: Lag (2001:496) om ändring i lagen (2000:465) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ändr. 6 kap 1 §, övergångsbest. till 2000:465; nya 5, 6 p
Ändring, SFS 2002:222
Rubrik: Lag (2002:222) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: upph. 2 kap 2 §; ändr. 2 kap 1 §, 3 kap 2 a §, 4 kap 1, 3, 10, 11 §§, 6 kap 2 §; nya 3 kap 4 §, 8 kap 2 §
Ikraft: 2002‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2001/02:81 Vissa arbetsskadefrågor m.m. (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2001/02:SfU10 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2001/02:13
Ändring, SFS 2002:223
Rubrik: Lag (2002:223) om ändring i lagen (2000:465) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ändr. 5 kap 11 §, 6 kap 7 § i 2000:465
Förarbeten: prop. 2001/02:81 Vissa arbetsskadefrågor m.m. (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2001/02:SfU10 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2001/02:213
Ändring, SFS 2002:224
Rubrik: Lag (2002:224) om ändring i lagen (2001:495) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ändr. 4 kap 12 § i 2001:495
Förarbeten: prop. 2001/02:81 Vissa arbetsskadefrågor m.m. (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2001/02:SfU10 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2001/02:213
Ändring, SFS 2002:225
Rubrik: Lag (2002:225) om ändring i lagen (2001:496) om ändring i lagen (2000:465) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ändr. 6 kap 1 § i 2001:496
Förarbeten: prop. 2001/02:81 Vissa arbetsskadefrågor m.m. (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2001/02:SfU10 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2001/02:213
Ändring, SFS 2002:301
Rubrik: Lag (2002:301) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ny 6 kap 8, 9 §§
Ikraft: 2003‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2002:1071
Rubrik: Lag (2002:1071) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ny 10 p i övergångsbest. till 1988:882
Ikraft: 2003‑01‑01
Ändring, SFS 2002:1072
Rubrik: Lag (2002:1072) om ändring i lagen (2000:465) om ändring i lagen (1976:380) om arbetskadeersättning
Omfattning: ändr. 4 p i övergångsbest. till 2000:465
Ändring, SFS 2004:480
Rubrik: Lag (2004:480) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ändr. 8 kap 5 §
Ikraft: 2004‑07‑01
Förarbeten: prop. 2003/04:96 Vissa socialförsäkringsfrågor (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:SfU14 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:250
Ändring, SFS 2004:783
Rubrik: Lag (2004:783) om ändring i lagen (1976:380) om arbetskadeförsäkring
Omfattning: upph. 8 kap 13 §; ändr. 1 kap 1, 2 §§, 4 kap 5 §, 6 kap 4, 9 §§, 8 kap 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 12 §§
Ikraft: 2005‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2005:335
Rubrik: Lag (2005:335) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ändr. 4 kap 5, 6, 12 §§; nya 4 kap 6 a, 7 a §§
Ikraft: 2006‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:360
Rubrik: Lag (2006:360) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 2 a, 4 §§
Ikraft: 2006‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:1488
Rubrik: Lag (2006:1488) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ändr. 6 kap 8 §
Ikraft: 2007‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:1538
Rubrik: Lag (2006:1538) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 2 a, 4 §§
Ikraft: 2007‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:614
Rubrik: Lag (2007:614) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ändr. 8 kap 11 §
Ikraft: 2007‑08‑01
Ändring, SFS 2007:1001
Rubrik: Lag (2007:1001) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: upph. 8 kap 4 §
Ikraft: 2008‑01‑01
Ändring, SFS 2008:147
Rubrik: Lag (2008:147) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 9 §
Ikraft: 2008‑07‑01
Ändring, SFS 2008:481
Rubrik: Lag (2008:481) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ändr. 8 kap 3 §
Ikraft: 2008‑07‑01
Ändring, SFS 2008:862
Rubrik: Lag (2008:862) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ändr. 4 kap 5 §; ny 4 kap 13 §
Ikraft: 2008‑12‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:988
Rubrik: Lag (2009:988) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §, 8 kap. 2, 3, 7, 12 §§; ny 5 kap. 3 a §
Ikraft: 2010‑01‑01
Ändring, SFS 2010:111
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman