Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd

» Läs lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2008:145 :
prop. 2007/08:49 Statligt tandvårdsstöd (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2007/08:SoU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2007/08:145 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EGT149/1971 s2

Förarbeten till lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd och ändringar i lagen

Lag (2008:145) om statligt tandvårdsstöd
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2008‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2007/08:49 Statligt tandvårdsstöd (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2007/08:SoU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2007/08:145 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EGT149/1971 s2
CELEX-nr: 31971R1408 [ pdf ]
Ändring, SFS 2010:251
Rubrik: Lag (2010:251) om ändring i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd
Omfattning: ändr. 1 kap. 6 §
Ikraft: 2010‑06‑01
Ändring, SFS 2010:336
Rubrik: Förordning (2010:336) om ändring i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd
Omfattning: ändr. p 4 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2010‑09‑01
Ändring, SFS 2010:1299
Rubrik: Lag (2010:1299) om ändring i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd
Omfattning: ändr. 4 kap. 9 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2010:1322
Rubrik: Lag (2010:1322) om ändring i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd
Omfattning: ändr. 1 kap. 5 §
Ikraft: 2011‑01‑01 överg.best.
CELEX-nr: 32004R0883 [ pdf ], 31971R1408 [ pdf ]
Ändring, SFS 2011:1189
Rubrik: Lag (2011:1189) om ändring i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 1, 1 a, 2, 3, 5 §§, 3 kap. 3 §, 4 kap. 2, 7 §§, rubr. till 2 kap.; nya 2 kap. 1 a §, 4 kap. 5 a §, rubr. närmast före 2 kap. 1 a, 2 §§
Ikraft: 2012‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:110
Rubrik: Lag (2013:110) om ändring i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd
Omfattning: ändr. 4 kap. 9 §
Ikraft: 2013‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:517
Rubrik: Lag (2013:517) om ändring i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd
Omfattning: ny 2 kap. 4 a §
Ikraft: 2013‑10‑01
CELEX-nr: 32011L0024 [ pdf ]
Ändring, SFS 2016:1285
Rubrik: Lag (2016:1285) om ändring i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §
Ikraft: 2017‑01‑01
Ändring, SFS 2016:1286
Rubrik: Lag (2016:1286) om ändring i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §
Ikraft: 2018‑01‑01
Ändring, SFS 2016:1287
Rubrik: Lag (2016:1287) om ändring i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §
Ikraft: 2019‑01‑01
Ändring, SFS 2017:431
Rubrik: Lag (2017:431) om ändring i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd
Omfattning: ändr. 4 kap. 6, 8, 9 §§; ny 4 kap. 8 a §
Ikraft: 2017‑07‑01
Ändring, SFS 2020:712
Rubrik: Lag (2020:712) om ändring i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd
Omfattning: ändr. 2 kap. 4 §
Ikraft: 2020‑09‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman