Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2008:143) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2008:143) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)

» Läs fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2008:143 :
EUTL64/2006 s1 CELEX-nr: 32006R0336 [ pdf ]

Ändringar i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)

Fartygssäkerhetsförordning (2003:438)
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Ikraft: 2003‑07‑21
Förarbeten: EGTL319/1994 s20, EGTL324/2002 s53, EGTL157/1995 s1, EGTL138/1999 s1
CELEX-nr: 31994L0057 [ pdf ], 32002L0084 [ pdf ], 31995L0021 [ pdf ], 31999L0035 [ pdf ]
Ändring, SFS 2004:282
Rubrik: Förordning (2004:282) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
Omfattning: ändr. 4 kap 21 §
Ikraft: 2004‑06‑01
Ändring, SFS 2004:415
Rubrik: Förordning (2004:415) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
Omfattning: ändr. 2 kap 7 §, 10 kap 2 §; nya 6 kap 8 a §, 7 kap 1 a §
Ikraft: 2004‑07‑01
Förarbeten: EGTL208/2002 s10
CELEX-nr: 32002L0059 [ pdf ]
Ändring, SFS 2005:857
Rubrik: Förordning (2005:857) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen
Omfattning: ny 3 kap 6 §, rubr. till 3 kap
Ikraft: 2006‑01‑01
Ändring, SFS 2006:1184
Rubrik: Förordning (2006:1184) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
Omfattning: ändr. 4 kap 1 §
Ikraft: 2007‑01‑01
Ändring, SFS 2007:120
Rubrik: Förordning (2007:120) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
Omfattning: upph. 4 kap 16 §; nya 4 kap 4 a, 4 b §§, rubr. närmast före 4 kap 4 a §
Ikraft: 2007‑04‑17
Ändring, SFS 2007:238
Rubrik: Förordning (2007:238) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
Omfattning: upph. 4 kap; ändr. 1 kap 3 §; nytt 4 kap
Ikraft: 2007‑06‑15
Ändring, SFS 2007:963
Rubrik: Förordning (2007:963) om ändringi fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
Omfattning: nya 4 kap 7 a, 7 b §§
Ikraft: 2008‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: EUTL129/2004 s6
CELEX-nr: 32004R0725 [ pdf ]
Ändring, SFS 2008:143
Rubrik: Förordning (2008:143) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §; nya 6 kap 1 a, 1 b §§
Ikraft: 2008‑05‑12
Förarbeten: EUTL64/2006 s1
CELEX-nr: 32006R0336 [ pdf ]
Ändring, SFS 2008:1144
Rubrik: Förordning (2008:1144) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
Omfattning: ändr. 1 kap 5, 6 §§, 2 kap 1, 2, 3, 4, 6, 7 §§, 3 kap, 4 kap 2, 7 b, 17, 18, 27, 29, 30, 34, 36, 38, 39 §§, 5 kap 5, 7, 10 §§, 6 kap 1, 1 a, 1 b, 3, 4, 6, 7, 8, 8 a, 9, 10, 11, 12 §§, 7 kap 1, 2, 3, 5 §§, 8 kap 1, 2 §§, 9 kap 1, 2, 3, 5 §§, 10 kap 1, 2, 3 §§, p 4 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2009‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:60
Rubrik: Förordning (2009:60) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen(2003:438)
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §
Ikraft: 2009‑03‑01
Förarbeten: EUTL64/2006 s1
CELEX-nr: 32006R0336 [ pdf ]
Ändring, SFS 2010:484
Rubrik: Förordning (2010:484) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
Omfattning: ändr. 4 kap. 38 §
Ikraft: 2010‑07‑01
Ändring, SFS 2010:1365
Rubrik: Förordning (2010:1365) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
Omfattning: ändr. 2 kap. 7 §, 6 kap. 5, 8 a §§, 7 kap. 1, 2 §§, 10 kap. 2, 3 §§, rubr. närmast före 2 kap. 7 §; nya 2 kap. 8 §, 6 kap. 1 c, 13 §§, 7 kap. 1 b §, 10 kap. 4 §, rubr. närmast före 6 kap. 13 §, 10 kap. 3 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Förarbeten: EUTL131/2009 s57, EUTL208/2002 s10, EUTL131/2009 s101, EGTL138/1999 s1, EGTL87/2009 s109
CELEX-nr: 32009L0016 [ pdf ], 32002L0059 [ pdf ], 32009L0017 [ pdf ], 31999L0035 [ pdf ], 32009R0219 [ pdf ]
Ändring, SFS 2010:1603
Rubrik: Förordning (2010:1603) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
Omfattning: ändr. 4 kap. 38 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2011:450
Rubrik: Förordning (2011:450) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
Omfattning: ändr. 4 kap. 9 §
Ikraft: 2011‑06‑15
Ändring, SFS 2011:552
Rubrik: Förordning (2011:552) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
Omfattning: ändr. 9 kap. 1, 2, 3, 4 §§; ny 9 kap. 1 a §
Ikraft: 2011‑06‑17
Förarbeten: EUTL131/2009 s47, EUTL131/2009 s11
CELEX-nr: 32009L0015 [ pdf ], 32009R0391 [ pdf ]
Ändring, SFS 2011:1535
Rubrik: Förordning (2011:1535) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
Omfattning: ändr. 4 kap. 3, 10, 29, 31, 32 §§; ny 4 kap. 7 c, 7 d, 9 a §§
Ikraft: 2012‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: EUTL129/2004 s6
CELEX-nr: 32004R0725 [ pdf ]
Ändring, SFS 2012:356
Rubrik: Förordning (2012:356) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
Omfattning: ändr. 7 kap. 2 §, 10 kap. 2 §; ny 7 kap 1 c, 1 d §§
Ikraft: 2012‑07‑01
Förarbeten: EUTL131/2009 s128
CELEX-nr: 32009L0020 [ pdf ]
Ändring, SFS 2012:607
Rubrik: Förordning (2012:607) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
Omfattning: ändr. 8 kap. 2 §
Ikraft: 2012‑11‑01
Ändring, SFS 2012:683
Rubrik: Förordning (2012:683) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
Omfattning: ändr. 7 kap. 1 d §; nya 6 kap. 1 d §
Ikraft: 2012‑12‑31
Förarbeten: EUTL131/2009 s24, EUTL131/2009 s128
CELEX-nr: 32009R0392 [ pdf ], 32009L0020 [ pdf ]
Ändring, SFS 2013:487
Rubrik: Förordning (2013:487) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
Omfattning: ändr. 4 kap. 18, 38 §§, 5 kap. 2 §, 9 kap. 2 §; nya 4 kap. 9 b, 9 c §§
Ikraft: 2013‑08‑20
Ändring, SFS 2013:775
Rubrik: Förordning (2013:775) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
Omfattning: ändr. 4 kap. 30 §
Ikraft: 2013‑11‑01
Ändring, SFS 2013:777
Rubrik: Förordning (2013:777) om ändring i förordningen (2011:1535) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
Omfattning: ändr. 4 kap. 7 c § i 2011:1535
Förarbeten: EUTL343/2012 s78
CELEX-nr: 32012L0035 [ pdf ]
Ändring, SFS 2013:991
Rubrik: Förordning (2013:991) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
Omfattning: ändr. 6 kap. 12 §
Ikraft: 2014‑01‑02
Ändring, SFS 2014:1093
Rubrik: Förordning (2014:1093) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
Omfattning: ändr. 3 kap. 2 §, 9 kap. 2 §; nya 1 kap. 7 §, 3 kap. 7, 8, 9 §§, 9 kap. 1 b §, 10 kap. 5 §, rubr. närmast före 10 kap. 5 §
Ikraft: 2014‑11‑01
Förarbeten: direktiv 2006/87/EG [ pdf ]
Ändring, SFS 2014:1488
Rubrik: Förordning (2014:1488) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
Omfattning: ändr. 9 kap. 1 b §
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2015:123
Rubrik: Förordning (2015:123) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
Omfattning: ändr. 5 kap. 2 §
Ikraft: 2015‑03‑31
Förarbeten: direktiv 2013/54/EU [ pdf ]
Ändring, SFS 2015:192
Rubrik: Förordning (2015:192) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
Omfattning: ändr. 4 kap. 1, 21 §§
Ikraft: 2015‑05‑01
Ändring, SFS 2015:410
Rubrik: Förordning (2015:410) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
Omfattning: upph. 6 kap. 1 d §; ändr. 7 kap. 1 d §
Ikraft: 2015‑09‑02
Ändring, SFS 2015:673
Rubrik: Förordning (2015:673) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
Omfattning: ny 2 kap. 3 a §
Ikraft: 2015‑11‑21
Ändring, SFS 2016:771
Rubrik: Förordning (2016:771) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
Omfattning: ny 6 kap. 8 b §
Ikraft: 2016‑09‑18
Förarbeten: direktiv 2014/90/EU [ pdf ]
Ändring, SFS 2016:879
Rubrik: Förordning (2016:879) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
Omfattning: ändr. 9 kap. 2, 3, 4 §§
Ikraft: 2016‑10‑10
Förarbeten: direktiv 2009/15/EG [ pdf ]
Ändring, SFS 2016:1045
Rubrik: Förordning (2016:1045) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
Omfattning: ändr. 4 kap. 1 §; ny 4 kap. 8 a §
Ikraft: 2017‑01‑01
Ändring, SFS 2017:307
Rubrik: Förordning (2017:307) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
Omfattning: upph. 6 kap. 10 §, rubr. närmast före 6 kap. 10 §; ändr. 3 kap. 3 §, 6 kap. 4 §, 8 kap. 2 §, 9 kap. 5 §
Ikraft: 2017‑06‑01
Ändring, SFS 2017:605
Rubrik: Förordning (2017:605) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
Omfattning: ändr. 6 kap. 12 §
Ikraft: 2017‑08‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:18
Rubrik: Förordning (2018:18) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
Omfattning: ändr. 4 kap. 1, 3, 31 §§; nya 2 kap. 9 §, 4 kap. 8 b §
Ikraft: 2018‑03‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:752
Rubrik: Förordning (2018:752) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
Omfattning: upph. 3 kap. 5 §, 9 kap. 1 b §; ändr. 1 kap. 7 §, 3 kap. 7 §, 9 kap. 1 §, 10 kap. 2 §; nya 3 kap. 4 a, 4 b §§, 6 kap. 8 c, 14, 15, 16 §§, rubr. 6 kap. 14, 15 §§
Ikraft: 2018‑10‑07
Förarbeten: direktiv (EU) 2016/1629 [ pdf ]
Ändring, SFS 2018:1610
Rubrik: Förordning (2018:1610) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
Omfattning: ändr. 6 kap. 8 c §
Ikraft: 2018‑11‑15
Förarbeten: direktiv (EU) 2018/970 [ pdf ]
Ändring, SFS 2019:617
Rubrik: Förordning (2019:617) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
Omfattning: ändr. 4 kap. 18 §, 5 kap. 10 §
Ikraft: 2019‑11‑15
Förarbeten: direktiv (EU) 2017/159 [ pdf ]
Ändring, SFS 2019:633
Rubrik: Förordning (2019:633) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
Omfattning: ändr. 1 kap. 3, 4 §§, 2 kap. 3 §, 6 kap. 1 c, 4, 5, 6, 7 §§, 7 kap. 1 b §, 10 kap. 1, 2 §§, rubr. närmast före 6 kap. 4 §; nya 2 kap. 3 b §, 6 kap. 1 d §
Ikraft: 2019‑12‑21 överg.best.
Förarbeten: direktiv (EU) 2017/2108 [ pdf ]
Ändring, SFS 2019:1232
Rubrik: Förordning (2019:1232) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
Omfattning: ny 6 kap. 1 e §
Ikraft: 2020‑02‑01
Ändring, SFS 2020:150
Rubrik: Förordning (2020:150) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
Omfattning: ändr. 6 kap. 8, 11, 12 §§; ny 4 kap. 40 §
Ikraft: 2020‑05‑01
Förarbeten: direktiv 2008/106/EG [ pdf ]
Ändring, SFS 2020:496
Rubrik: Förordning (2020:496) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
Omfattning: ändr. 4 kap. 22 §
Ikraft: 2020‑06‑17
Ändring, SFS 2020:497
Rubrik: Förordning (2020:497) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
Omfattning: ändr. 4 kap. 22 §
Ikraft: 2020‑09‑01
Ändring, SFS 2021:559
Rubrik: Förordning (2021:559) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
Omfattning: ändr. 4 kap. 20 §
Ikraft: 2021‑07‑15
Ändring, SFS 2022:211
Rubrik: Förordning (2022:211) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
Omfattning: ändr. 2 kap. 3 a §
Ikraft: 2022‑03‑28
Ändring, SFS 2022:212
Rubrik: Förordning (2022:212) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
Omfattning: utgår genom 2022:1376
Ändring, SFS 2022:647
Rubrik: Förordning (2022:647) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
Omfattning: ny 4 kap. 41 §
Ikraft: 2022‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: direktiv (EU) 2017/2397 [ pdf ]
Ändring, SFS 2022:1376
Rubrik: Förordning (2022:1376) om ändring i förordningen (2022:212) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
Omfattning: utgår 2022:212
Ändring, SFS 2022:1377
Rubrik: Förordning (2022:1377) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
Omfattning: utgår genom 2022:1822
Ändring, SFS 2022:1413
Rubrik: Förordning (2022:1413) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
Omfattning: ändr. 6 kap. 8 a §
Ikraft: 2022‑10‑10
Ändring, SFS 2022:1822
Rubrik: Förordning (2022:1822) om ändring i förordningen (2022:1377) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
Omfattning: utgår 2022:1377
Ändring, SFS 2022:1823
Rubrik: Förordning (2022:1823) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
Omfattning: ändr. 2 kap. 3 a §
Ikraft: 2023‑01‑01
Ändring, SFS 2022:1824
Rubrik: Förordning (2022:1824) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
Omfattning: utgår genom 2023:438
Ändring, SFS 2023:68
Rubrik: Förordning (2023:68) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
Omfattning: ändr. 4 kap. 40 §
Ikraft: 2023‑03‑22
Ändring, SFS 2023:438
Rubrik: Förordning (2023:438) om ändring i förordningen (2022:1824) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
Omfattning: utgår 2022:1824
Ändring, SFS 2023:439
Rubrik: Förordning (2023:439) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
Omfattning: utgår genom 2023:893
Ändring, SFS 2023:893
Rubrik: Förordning (2023:893) om ändring i förordningen (2023:439) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
Omfattning: utgår 2023:439
Ändring, SFS 2023:904
Rubrik: Förordning (2023:904) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
Omfattning: ändr. 2 kap. 3 a §
Ikraft: 2024‑07‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman