Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2008:137) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2008:137) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

» Läs lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2008:137 :
prop. 2007/08:55 Nya skatteregler för pensionsförsäkring m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2007/08:SkU24 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2007/08:155 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta och ändringar i lagen

Lag (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta
Departement: Finansdepartementet S1
Ikraft: 1992‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:1871
Rubrik: Lag (1991:1871) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta
Omfattning: upph. 16 §; ändr. 3, 18 §§
Ikraft: 1992‑01‑01
Ändring, SFS 1991:1918
Rubrik: Lag (1991:1918) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta
Omfattning: ändr. 12, 21 §§
Ikraft: 1992‑01‑01
Ändring, SFS 1992:1181
Rubrik: Lag (1992:1181) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 1993‑01‑01
Ändring, SFS 1993:917
Rubrik: Lag (1993:917) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta
Omfattning: upph. 22 §; ändr. 21 §
Ikraft: 1994‑01‑01
Ändring, SFS 1993:948
Rubrik: Lag (1993:948) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1994‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:827
Rubrik: Lag (1994:827) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1994:1982
Rubrik: Lag (1994:1982) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta
Omfattning: ändr. 5, 15, 17 §§
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:165
Rubrik: Lag (1996:165) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1996‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:678
Rubrik: Lag (1996:678) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 1996‑07‑01
Ändring, SFS 1996:1340
Rubrik: Lag (1996:1340) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta
Omfattning: ändr. 5, 7, 21 §§
Ikraft: 1998‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:251
Rubrik: Lag (1997:251) om ändring i lagen (1996:1340) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta
Omfattning: ändr. 5 §, ikrafttr.- och övergångsbest. till 1996:1340
Ändring, SFS 1997:496
Rubrik: Lag (1997:496) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta
Omfattning: upph. 11, 19 §§; ändr. 2, 9, 10, 12, 14, 15, 20 §§, rubr. närmast före 15 §
Ikraft: 1997‑11‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:497
Rubrik: Lag (1997:497) om ändring i lagen (1996:1340) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta
Omfattning: ändr. 21 §, ikrafttr.- och övergångsbest. till 1996:1340
Ändring, SFS 1998:252
Rubrik: Lag (1998:252) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 1999:1271
Rubrik: Lag (1999:1271) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta
Omfattning: ändr. 2, 3, 5 §§
Ikraft: 2001‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1999/2000:2 Inkomstskattelagen (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:SkU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:117
Ändring, SFS 2000:52
Rubrik: Lag (2000:52) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta
Omfattning: ändr. 12 §; ny 12 a §
Ikraft: 2000‑03‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1999/2000:23 Redovisning och aktiekapital i euro (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:LU8 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:127
Ändring, SFS 2000:793
Rubrik: Lag (2000:793) om ändring i lagen (1999:1271) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta
Omfattning: ändr. 5 § i 1999:1271
Ändring, SFS 2000:992
Rubrik: Lag (2000:992) om ändring i lagen (2000:793) om ändring i lagen (1999:1271) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta
Omfattning: ändr. 5 § i 2000:793, ikrafttr.- och övergångsbest. till 1999:1271
Förarbeten: prop. 2000/01:8 Ny socialavgiftslag (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2000/01:SfU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:32
Ändring, SFS 2001:358
Rubrik: Lag (2001:358) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta
Omfattning: ändr. 5, 7 §§
Ikraft: 2001‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2001:1233
Rubrik: Lag (2001:1233) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2002‑01‑01
Ändring, SFS 2002:596
Rubrik: Lag (2002:596) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2003‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2002:1074
Rubrik: Lag (2002:1074) om ändring i lagen (2002:596) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta
Omfattning: ändr. 5 § i 2002:596
Ändring, SFS 2003:701
Rubrik: Lag (2003:701) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta
Omfattning: upph. 21 §, rubr. närmast före 21 §; ändr. 8, 10, 14, 20 §§, rubr. närmast före 8 §
Ikraft: 2004‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2002/03:99 Det nya Skatteverket (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:SkU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2004:638
Rubrik: Lag (2004:638) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2004‑08‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:1140
Rubrik: Lag (2004:1140) om ändring i lagen (1991:486) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta
Omfattning: upph. 15 §, rubr. närmast före 4 §; ändr. 3, 4, 5, 6, 9, 10, 17, 20 §§, rubr. närmast före 9 §; nya 9 a, 9 b, 9 c, 21 §§, rubr. närmast före 21 §
Ikraft: 2005‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2004/05:19 Beskattning av utomlands bosatta (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2004/05:SkU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2004/05:74
Ändring, SFS 2005:827
Rubrik: Lag (2005:827) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2006‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:765
Rubrik: Lag (2007:765) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2007‑12‑15 överg.best.
Ändring, SFS 2008:137
Rubrik: Lag (2008:137) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2008‑05‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:1062
Rubrik: Lag (2009:1062) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta
Omfattning: upph. rubr. närmast efter 18 §; ändr. 4, 6, 20 §§, rubr. närmast före 20 § sätts närmast före 18 §; ny 19 §
Ikraft: 2010‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:1246
Rubrik: Lag (2010:1246) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2011‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:1251
Rubrik: Lag (2011:1251) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta
Omfattning: upph. 9, 9 a, 9 b, 9 c, 10, 12, 12 a, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21 §§, rubr. närmast före 9, 18, 19, 21 §§, rubr. närmast efter 14 §; ändr. 2, 5, 8 §§, rubr. närmast före 8 §
Ikraft: 2012‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2012:833
Rubrik: Lag (2012:833) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2013‑01‑01
Ändring, SFS 2013:952
Rubrik: Lag (2013:952) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2014‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:1204
Rubrik: Lag (2017:1204) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2018‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:872
Rubrik: Lag (2019:872) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta
Omfattning: ändr. 5, 6 §§
Ikraft: 2020‑01‑01
Ändring, SFS 2020:951
Rubrik: Lag (2020:951) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta
Omfattning: ändr. 5, 6 §§; nya 6 a, 6 b §§
Ikraft: 2021‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2021:1163
Rubrik: Lag (2021:1163) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2022‑01‑01 överg.best.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman