Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2008:135) om ändring i taxeringslagen (1990:324)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2008:135) om ändring i taxeringslagen (1990:324)

» Läs taxeringslagen (1990:324) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2008:135 :
prop. 2007/08:55 Nya skatteregler för pensionsförsäkring m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2007/08:SkU24 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2007/08:155 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till taxeringslagen (1990:324) och ändringar i lagen

Taxeringslag (1990:324)
Departement: Finansdepartementet S5
Ikraft: 1990‑06‑30 överg.best.
Förarbeten: prop. 1989/90:74 om ny taxeringslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1989/90:SkU32, rskr 1989/90:217
Upphävd: 2012‑01‑01
Ändring, SFS 1990:580
Rubrik: Lag (1990:580) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §
Ikraft: 1990‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1989/90:111 om reformerad mervärdeskatt m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1989/90:SkU31, rskr 1989/90:357
Ändring, SFS 1990:1138
Rubrik: Lag (1990:1138) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §, 3 kap 3 §, 4 kap 3, 4, 23 §§, 5 kap 5 §, 6 kap 13 §
Ikraft: 1991‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1990:1423
Rubrik: Lag (1990:1423) om ändring i lagen (1990:1138) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: ändr. 1 kap 1 § i 1990:1138
Ikraft: 1991‑01‑01
Ändring, SFS 1991:314
Rubrik: Lag (1991:314) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: ändr. 2 p övergångsbest.
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:68 om ändring i brottsbalken m.m. (böter) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:JuU10, rskr 1990/91:155
Ändring, SFS 1991:695
Rubrik: Lag (1991:695) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §, 5 kap 1 §, 4 p övergångsbest.
Ikraft: 1991‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:1682
Rubrik: Lag (1991:1682) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: ändr. 7 kap 5, 8 §§
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1991/92:17 Följdlagstiftning till den nya kommunallagen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:KU6, rskr 1991/92:31
Ändring, SFS 1991:1902
Rubrik: Lag (1991:1902) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: ändr. 1 kap 3 §, 4 kap 16, 17, 18 §§, 5 kap 1, 2, 4, 5, 6, 11, 13 §§ 7 kap 6 §; ny 5 kap 2 a §
Ikraft: 1992‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1992:1186
Rubrik: Lag (1992:1186) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: upph. 4 kap 24 §, rubr. närmast före 4 kap 24 §
Ikraft: 1993‑01‑01
Ändring, SFS 1992:1660
Rubrik: Lag (1992:1660) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: ändr. 3 kap 3 §, 4 kap 3, 4 §§
Ikraft: 1993‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1992:1750
Rubrik: Lag (1992:1750) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: ändr. 1 kap 1, 2 §§
Ikraft: 1993‑01‑01
Förarbeten: prop. 1992/93:136 om allmän sjukförsäkringsavgift [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1992/93:SfU9, rskr 1992/93:157
Ändring, SFS 1993:944
Rubrik: Lag (1993:944) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §
Ikraft: 1994‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1992/93:187 om individuellt pensionssparande [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1992/93:SkU31, rskr. 1992/93:359
Ändring, SFS 1993:1446
Rubrik: Lag (1993:1446) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §
Ikraft: 1994‑01‑01
Ändring, SFS 1993:1548
Rubrik: Lag (1993:1548) om ändring i lagen (1993:944) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: ändr. 1 kap 1 § i 1993:944
Ändring, SFS 1993:1562
Rubrik: Lag (1993:1562) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: ändr. 4 kap 13 §, 5 kap 1 §
Ikraft: 1994‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:219
Rubrik: Lag (1994:219) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:467
Rubrik: Lag (1994:467) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: upph. 3 kap 6 §; ändr. 3 kap 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 6 kap 10 §; nya 3 kap 12 a, 14 a, 14 b, 14 c §§, rubr. närmast före 3 kap 13 §
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:486
Rubrik: Lag (1994:486) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: ändr. 4 kap 2, 5 §§, 5 kap 5 §
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:766
Rubrik: Lag (1994:766) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: ny 4 kap 2 a §
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1625
Rubrik: Lag (1994:1625) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: ändr. 2 kap 6 §
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1681
Rubrik: Lag (1994:1681) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: ändr. 1 kap 1, 2 §§, 5 kap 1 §
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:1524
Rubrik: Lag (1995:1524) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: ändr. 7 kap 7 §
Ikraft: 1996‑01‑01
Ändring, SFS 1996:654
Rubrik: Lag (1996:654) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: ändr. 4 kap 2 §
Ikraft: 1996‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:1238
Rubrik: Lag (1996:1238) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §
Ikraft: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 1996:1333
Rubrik: Lag (1996:1333) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: ändr. 4 kap 13, 17 §§
Ikraft: 1998‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:1612
Rubrik: Lag (1996:1612) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: ändr. 5 kap 4 §
Ikraft: 1997‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1996/97:45, bet. 1996/97:SkU13, rskr. 1996/97:133
Ändring, SFS 1997:232
Rubrik: Lag (1997:232) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: ändr. 7 kap 5 §
Ikraft: 1999‑01‑01
Förarbeten: prop. 1996/97:108, bet. 1996/97:BoU13, rskr. 1996/97:228
Ändring, SFS 1997:328
Rubrik: Lag (1997:328) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: ändr. 1 kap 1, 3 §§, 4 kap 16 §, 5 kap 1, 12 §§
Ikraft: 1997‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:494
Rubrik: Lag (1997:494) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: ändr. 1 kap 1, 4 §§, 2 kap. 2 §, 3 kap. 8, 9, 11, 12 a §§, 5 kap. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 13 §§, rubr. närmast före 5 kap 6 §
Ikraft: 1997‑11‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:947
Rubrik: Lag (1997:947) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: ändr. 1 kap 1, 2 §§
Ikraft: 1998‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:1028
Rubrik: Lag (1997:1028) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: ändr. 3 kap 5, 12 §§, 5 kap 1 §
Ikraft: 1998‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1997/98:10 Skattemyndigheternas medverkan i brottsutredningar, m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1997/98:SkU10, rskr. 1997/98:70
Ändring, SFS 1997:1035
Rubrik: Lag (1997:1035) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: ändr. 3 p övergångsbest. till 1997:494
Ikraft: 1998‑01‑01
Förarbeten: prop. 1997/98:33 Utfärdande av F-skattsedel, m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1997/98:SkU9, rskr. 1997/98:71
Ändring, SFS 1998:246
Rubrik: Lag (1998:246) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 1998:1674
Rubrik: Lag (1998:1674) om ändring i lagen (1997:232) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: ändr. 7 kap 5 § i 1997:232
Förarbeten: prop. 1998/99:1 Budgetpropositionen för 1999 (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], utg.omr. 3, bet. 1998/99:SkU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:64
Ändring, SFS 1999:1055
Rubrik: Lag (1999:1055) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: ändr. 2 kap 7 §
Ikraft: 2000‑01‑01
Ändring, SFS 1999:1096
Rubrik: Lag (1999:1096) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: ändr. 3 kap 8 §
Ikraft: 2000‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1998/99:130 Ny bokföringslag m.m. (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:LU2 [ pdf ], rskr. 1999/2000:50
Ändring, SFS 1999:1261
Rubrik: Lag (1999:1261) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: ändr. 1 kap 1, 3 §§, 2 kap 2 §, 3 kap 3 §, 4 kap 5, 13, 17, 18, 20, 23 §§, 5 kap 1, 2, 13 §§; ny 4 kap 11 a §
Ikraft: 2000‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1999/2000:2 Inkomstskattelagen (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:SkU2 [ pdf ], rskr. 1999/2000:117
Ändring, SFS 2001:1231
Rubrik: Lag (2001:1231) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: upph. 3 kap 15, 18 §§, 4 kap 4 §, rubr. närmast före 3 kap 15 §; ändr. 1 kap 4 §, 3 kap 3, 8, 17 §§, 4 kap 2, 17 §§, 5 kap 4, 5 §§, 7 kap 3 §
Ikraft: 2002‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2002:537
Rubrik: Lag (2002:537) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: ändr. 4 kap 17 §
Ikraft: 2002‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2003:211
Rubrik: Lag (2003:211) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: upph. 5 kap; ändr. 3 kap 5, 12, 4 kap 16 §; nya 3 kap 6 §, 5 kap
Ikraft: 2003‑07‑01 överg. best.
Ändring, SFS 2003:335
Rubrik: Lag (2003:335) om ändring i lagen (2003:211) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: ändr. övergångsbest. till 2003:211
Förarbeten: bet. 2002/03:SkU19 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2002/03:220
Ändring, SFS 2003:655
Rubrik: Lag (2003:655) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: upph. 6 kap 11, 12, 15, 16 §§, rubr. närmast före 2 kap 2 §, 6 kap 15 §; ändr. 2 kap 1, 2, 6 §§, 3 kap 1, 5, 7, 8, 9, 12, 12 a, 14, 16, 17, §§, 4 kap 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 23 §§, 5 kap 3, 4, 5, 8, 14, 18 §§, 6 kap 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 21 §§, 7 kap 2, 6, 7 §, rubr. närmast före 2 kap 1 §, 3 kap 1 §, 4 kap 13 §, 6 kap 8 §; ny 6 kap 9 a §
Ikraft: 2004‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2002/03:99 Det nya Skatteverket (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:SkU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2003:748
Rubrik: Lag (2003:748) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: ändr. 6 kap 1 §
Ikraft: 2004‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:129
Rubrik: Lag (2004:129) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: ändr. 5 kap 4, 19 §§
Ikraft: 2004‑04‑01
Ändring, SFS 2004:499
Rubrik: Lag (2004:499) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: ändr. 5 kap 3 §
Ikraft: 2004‑07‑01
Ändring, SFS 2004:1143
Rubrik: Lag (2004:1143) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: ändr. 4 kap 11 a, 13, 17 §§
Ikraft: 2005‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2004/05:19 Beskattning av utomlands bosatta (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet,. bet. 2004/05:SkU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2004/05:74
Ändring, SFS 2005:264
Rubrik: Lag (2005:264) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: ändr. 7 kap 5 §
Ikraft: 2005‑06‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2005:1133
Rubrik: Lag (2005:1133) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: ny 4 kap 11 b §
Ikraft: 2006‑01‑01
Ändring, SFS 2005:1174
Rubrik: Lag (2005:1174) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §
Ikraft: 2006‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:578
Rubrik: Lag (2006:578) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: ändr. 3 kap 9 §
Ikraft: 2007‑01‑01
Ändring, SFS 2006:1522
Rubrik: Lag (2006:1522) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: ändr. 5 kap 13 §
Ikraft: 2007‑02‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:1253
Rubrik: Lag (2007:1253) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: ändr. 4 kap 17 §
Ikraft: 2008‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:1399
Rubrik: Lag (2007:1399) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: ändr. 1 kap 1, 2, 3 §§, 4 kap 16 §, 5 kap 4 §
Ikraft: 2008‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:135
Rubrik: Lag (2008:135) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §
Ikraft: 2008‑05‑01
Ändring, SFS 2008:371
Rubrik: Lag (2008:371) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: ändr. 5 kap 14 §
Ikraft: 2008‑07‑01
Ändring, SFS 2009:443
Rubrik: Lag (2009:443) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: ändr. 3 kap. 16 §
Ikraft: 2009‑06‑30
Ändring, SFS 2009:805
Rubrik: Lag (2009:805) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: ändr. 3 kap. 14, 14 a, 14 b, 14 c §§, 4 kap. 12 §, 6 kap. 1, 7, 10, 13, 14, 19, 24 §§, 7 kap. 2 §, rubr. närmast före 6 kap. 10 §
Ikraft: 2010‑02‑15
Ändring, SFS 2009:1291
Rubrik: Lag (2009:1291) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: ändr. 4 kap. 17 §
Ikraft: 2010‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:1294
Rubrik: Lag (2009:1294) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: ändr. 4 kap. 11 a, 13 §§
Ikraft: 2010‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:850
Rubrik: Lag (2010:850) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: ändr. 3 kap. 5 §
Ikraft: 2010‑11‑01
Ändring, SFS 2010:1454
Rubrik: Lag (2010:1454) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: ändr. 4 kap. 12 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2011:73
Rubrik: Lag (2011:73) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §
Ikraft: 2011‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:1244
Omfattning: upph.
Ändring, SFS 2011:1277
Rubrik: Lag (2011:1277) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §
Ikraft: 2011‑12‑31 överg.best.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman