Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2008:131) om ikraftträdande av lagen (2006:625) om ändring i patentlagen (1967:837)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2008:131) om ikraftträdande av lagen (2006:625) om ändring i patentlagen (1967:837)

» Läs patentlagen (1967:837) (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2008:131.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Förarbeten till patentlagen (1967:837) och ändringar i lagen

Patentlag (1967:837)
Departement: Justitiedepartementet L3
Förarbeten: prop. 1966:40 med förslag till patentlag m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]; 1LU 1967:53; rskr 1967:325
Ändring, SFS 1971:626
Omfattning: ändr. 25, 72 §§
Ändring, SFS 1977:700
Rubrik: Lag (1977:700) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ändr. 5, 6, 11, 28, 38, 45, 52, 65–68, 71, 73–75 §§, 1 p ikrafttr.- och övergångsbest.
Ändring, SFS 1977:730
Rubrik: Lag (1977:730) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ändr. 25, 69, 72 §§
Förarbeten: prop. 1976/77:96 med förslag till lag om patentbesvärsrätten m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], NU 1976/77:29, rskr 1976/77:237
Ändring, SFS 1978:149
Rubrik: Lag (1978:149) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: upph. nuvarande 7, 28–38 §§; utgår rubr. närmast före 28 §; nuvarande 8, 9 §§ betecknas 7, 8 §§, nuvarande 72–76 §§ betecknas 75–79 §§; ändr. 1–3, 6 §§, nya 7, 8 §§, 13, 15, 19–22, 24, 40, 41, 51–53, 55, 60, 65 §§, nya 75, 77 §§, 1 p ikrafttr.- och övergångsbest.; rubr. närmast före nuvarande 8 § sätts närmast före nya 7 §; nya 9, 28–38, 72–74, 80–93 §§, rubr. närmast före nya 28 §, 80 §; omtryck
Förarbeten: prop. 1977/78:1 om ändring i patentlagen (1967:837), m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1977/78:LU10 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1977/78:126
Ändring, SFS 1978:150
Rubrik: Förordning (1978:150) om ikraftträdande av lagen (1978:149) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1978:149
Ändring, SFS 1980:105
Rubrik: Lag (1980:105) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ändr. 88, 91 §§
Ändring, SFS 1981:816
Rubrik: Lag (1981:816) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ändr. 54 §
Ändring, SFS 1983:433
Rubrik: Lag (1983:433) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ändr. 8, 14, 15, 22, 24, 31–34, 38, 40–42, 51, 52, 56, 72, 73, 75, 76, 86 §§, rubr. närmast före 41 §; ny 8 a §; omtryck
Ikraft: 1983‑10‑01
Förarbeten: prop. 1982/83:67 om ändring i patentlagen (1967:837) m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1982/83:LU33 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1982/83:250
Ändring, SFS 1983:434
Rubrik: Förordning (1983:434) om ikraftträdande av lagen (1983:433) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1983:433
Ikraft: 1983‑10‑01
Ändring, SFS 1984:937
Rubrik: Lag (1984:937) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ändr. 31, 72 §§
Ikraft: 1985‑01‑01
Förarbeten: prop. 1984/85:34 om ändring i patentlagen (1967:837) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:LU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:38
Ändring, SFS 1986:233
Rubrik: Lag (1986:233) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ändr. 25, 57, 58, 61, 66, 67, 75 §§; ny 57 a §
Ikraft: 1986‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1985/86:86 om ändring i patentlagen (1967:837) m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1985/86:LU29 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1985/86:177
Ändring, SFS 1986:1156
Rubrik: Lag (1986:1156) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ändr. 25, 75 §§
Ikraft: 1987‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1986/87:39 om följdlagstiftning till den nya förvaltningslagen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:KU11 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:59
Ändring, SFS 1987:1330
Rubrik: Lag (1987:1330) om ändring i patentlagen
Omfattning: ändr. 64 §; nytt 12 kap
Ikraft: 1988‑04‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:4 om pantsättning av patent [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1987/88:LU11 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1987/88:39
Ändring, SFS 1991:296
Rubrik: Lag (1991:296) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ändr. 57, 62 §§
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:68 om ändring i brottsbalken m.m. (böter) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:JuU10, rskr 1990/91:155
Ändring, SFS 1992:1688
Rubrik: Lag (1992:1688) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:1406
Rubrik: Lag (1993:1406) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: upph. 84 §; ändr. 2 kap 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 34, 35, 36, 40, 52, 60, 61, 72, 75 §§, rubr. till 2 kap; nytt 13 kap
Ikraft: 1994‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:105
Rubrik: Förordning (1994:105) om ikraftträdande av lagen (1992:1688) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1992:1688
Ändring, SFS 1994:234
Rubrik: Lag (1994:234) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ändr. 57, 57 a, 59 §§
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1994:1511
Rubrik: Lag (1994:1511) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: upph. 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 §§; ändr. 105, 106 §§
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:847
Rubrik: Lag (1996:847) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ändr. 57 a §
Ikraft: 1996‑12‑01
Förarbeten: prop. 1995/96:160, bet. 1995/96:KU29 Radio- och TV-lag, rskr. 1995/96:296
Ändring, SFS 1996:889
Rubrik: Lag (1996:889) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ändr. 40, 105 §§, rubr. till 13 kap
Ikraft: 1997‑02‑08
Förarbeten: prop. 1995/96:179, bet. 1995/96:LU24 Tilläggsskydd för växtskyddsmedel, m.m., rskr. 1995/96:252 EGTL182/92 s22, EGTL198/96 s30
CELEX-nr: 392R1768 [ pdf ] 396R1610 [ pdf ]
Ändring, SFS 1996:890
Rubrik: Förordning (1996:890) om ikraftträdande av lagen (1996:889) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1996:889
Ändring, SFS 1998:1456
Rubrik: Lag (1998:1456) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ändr. 61 §; nya 59 a, 59 b, 59 c, 59 d, 59 e, 59 f, 59 g, 59 h §§
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 2000:1158
Rubrik: Lag (2000:1158) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ändr. 6, 8, 12, 24, 33 §§; nya 6 a, 6 b, 6 c, 6 d, 6 e, 6 f, 6 g §§
Ikraft: 2001‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2000/01:13 Ändringar i patentlagen m.m. (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2000/01:LU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:83
Ändring, SFS 2004:159
Rubrik: Lag (2004:159) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ändr. 1, 3, 8, 8 a, 22, 25, 45, 46, 49, 52, 56 §§; nya 1 a, 1 b, 1 c, 3 a, 3 b, 46 a §
Ikraft: 2004‑05‑01 överg.best.
CELEX-nr: 31998L0044 [ pdf ]
Ändring, SFS 2004:161
Rubrik: Lag (2004:161) om ändring i lagen (2000:1158) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ändr. 8 § i 2000:1158
Förarbeten: bet. 2003/04:LU18 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:181, EGTL213/1998 s13
CELEX-nr: 31998L0044 [ pdf ]
Ändring, SFS 2005:289
Rubrik: Lag (2005:289) om ändring i patenlagen (1967:837)
Omfattning: nuvarande 57 a § betecknas 57 b §; ändr. 57, 59, 60, 61 §§; ny 57 a §
Ikraft: 2005‑07‑01
Ändring, SFS 2005:692
Rubrik: Lag (2005:692) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ändr. 9 kap 67 §
Ikraft: 2008‑11‑01
Ändring, SFS 2006:254
Rubrik: Lag (2006:254) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2006‑05‑01
Förarbeten: prop. 2005/06:70 Ändringar i läkemedelslagstiftningen m.m. (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2005/06:SoU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2005/06:198 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EGTL311/2001 s67, EUTL136/2004 s34, EGTL311/2001 s1, EUTL136/2004 s58
CELEX-nr: 32001L0083 [ pdf ], 32004L0027 [ pdf ], 32001L0082 [ pdf ], 32004L0028 [ pdf ]
Ändring, SFS 2006:625
Rubrik: Lag (2006:625) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ändr. 82, 83, 91 §§; ny 68 a §
Ikraft: 2008‑05‑01
Ändring, SFS 2006:682
Rubrik: Lag (2006:682) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ändr. 59 g, 59 f §§
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2007:242
Rubrik: Lag (2007:242) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ändr. 105 §
Ikraft: 2007‑07‑01
Ändring, SFS 2007:516
Rubrik: Lag (2007:516) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: upph. 14, 32 §§; ändr. 1, 2, 6, 6 a, 6 b, 6 c, 6 d, 8, 13, 15, 24, 26, 29, 31, 33, 46 a, 52, 53, 54, 72, 77, 82, 85, 87, 91, 92 §§; nya 1 d, 8 b, 8 c, 40 a, 40 b, 40 c, 40 d §§, rubr. närmast före den nya 40 a §
Ikraft: 2007‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2006/07:56 Harmoniserad patenträtt (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2006/07:NU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2006/07:194 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL162/2004 s38
CELEX-nr: 32004R0873 [ pdf ]
Ändring, SFS 2007:517
Rubrik: Lag (2007:517) om ändring i lagen (2004:161) om ändring i lagen (2000:1158) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ändr. 8 § i 2004:161
Ändring, SFS 2007:518
Rubrik: Lag (2007:518) om ändring i lagen (2006:625) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ändr. 82, 91 §§ i 2006:625
Ändring, SFS 2007:636
Rubrik: Förordning (2007:636) om ikraftträdande av lagen (2005:692) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2005:692
Ändring, SFS 2007:751
Rubrik: Förordning (2007:751) om ikraftträdande av lagen (2007:516) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1, 1 d, 2, 6, 82, 85, 87, 92 §§ i 2007:516
Ändring, SFS 2008:131
Rubrik: Förordning (2008:131) om ikraftträdande av lagen (2006:625) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2006:625
Ändring, SFS 2008:367
Rubrik: Förordning (2008:367) om ikraftträdande av lagen (2000:1158) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ikrafttr. av SFS 8 § i 2000:1158
Ikraft: 2008‑08‑01
Ändring, SFS 2009:111
Rubrik: Lag (2009:111) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ändr. 57 b, 58, 59, 59 a, 59 b, 61 §§; nya 57 c, 57 d, 57 e, 57 f, 57 g, 57 h §§
Ikraft: 2009‑04‑01 överg.best.
CELEX-nr: 32004L0048 [ pdf ]
Ändring, SFS 2010:1395
Rubrik: Lag (2010:1395) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ändr. 27, 75 §§
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2011:580
Rubrik: Lag (2011:580) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ändr. 2, 6 §§
Ikraft: 2011‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:84
Rubrik: Lag (2013:84) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ändr. 68 §
Ikraft: 2013‑07‑01
Ändring, SFS 2014:289
Rubrik: Lag (2014:289) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: nuvarande 8 a, 8 b, 8 c §§ betecknas 8 b, 8 c, 8 d §§; ändr. 6, 6 a, 8 §§, de nya 8 c, 8 d §§, 15, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 31, 33, 40 a, 40 c, 52, 53, 55, 56, 60, 68 a, 93 §§; ny 8 a §
Ikraft: 2014‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:434
Rubrik: Lag (2014:434) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: upph. 91 §; ändr. 6 b, 40 a, 54, 57 e, 59 b, 64, 65, 71, 80, 81, 82, 86, 90, 94, 105 §§; nya 5 a, 65 a, 70 a, 82 a, 93 a, 93 b, 94 a §§
Ikraft: 2014‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2013/14:89 Ett enhetligt patentskydd i EU (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:NU21 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:268 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTC175/2013 s1, EUTL361/2012 s1, EUTL152/2009 s1, EUTL198/1996 s30
CELEX-nr: 42013A0620[01], 32012R1257 [ pdf ], 32009R0469 [ pdf ], 31996R1610 [ pdf ]
Ändring, SFS 2015:317
Rubrik: Lag (2015:317) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ändr 3 §
Ikraft: 2016‑01‑01
Ändring, SFS 2016:192
Rubrik: Lag (2016:192) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: upph. 27, 67, 68, 69, 75 §§; ändr. 26, 36, 57 b, 57 e, 59 b, 65, 66 §§
Ikraft: 2016‑09‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:229
Rubrik: Lag (2016:229) om ändring i lagen (2014:434) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ändr. 57 e, 59 b, 65 §§ i 2014:434
Ändring, SFS 2016:726
Rubrik: Lag (2016:726) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ändr. 44, 61 §§; ny 82 b §
Ikraft: 2023‑06‑01
Ändring, SFS 2016:727
Rubrik: Lag (2016:727) om ändring i lagen (2014:434) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ändr. 86 §
Ändring, SFS 2018:273
Rubrik: Lag (2018:273) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ändr. 57 d, 57 g §§
Ikraft: 2018‑05‑25
Ändring, SFS 2020:541
Rubrik: Lag (2020:541) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ändr. 57 §
Ikraft: 2020‑09‑01
Ändring, SFS 2022:486
Rubrik: Lag (2022:486) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ändr. 57 f §
Ikraft: 2022‑06‑03
Förarbeten: prop. 2021/22:136, bet. 2021/22:TU17 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2021/22:302 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2023:215
Rubrik: Förordning (2023:215) om ikraftträdande av lagen (2014:434) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ikrafttr. av SFS 5 a, 40 a, 54, 57 e, 59 b, 64, 64 a, 65, 65 a, 70 a, 71, 80, 81, 82, 82 a, 86, 93 a, 93 b, 94, 94 a, 105 §§ i 2014:434
Ändring, SFS 2023:216
Rubrik: Förordning (2023:216) om ikraftträdande av lagen (2016:726) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2016:726
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman