Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2008:128) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2008:128) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

» Läs förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2008:128 :
EUTL223/2006 s1, EUTL120/2007 s1 CELEX-nr: 32006R1198 [ pdf ], 32007R0498 [ pdf ]

Ändringar i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Förordning (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
CELEX-nr: 392R3759 [ pdf ] m.fl.
Ändring, SFS 1995:1237
Rubrik: Förordning (1995:1237) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
Omfattning: nuvarande 4 kap 11, 12, 13 §§ betecknas 4 kap 14, 15, 16 §§; ändr. 4 kap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15 §§, rubr. närmast före 4 kap 4, 7, 8 §§; nya 4 kap 11, 12, 13 §§
Ikraft: 1995‑12‑18 överg.best.
Ändring, SFS 1995:1390
Rubrik: Förordning (1995:1390) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
Omfattning: ändr. 2 kap 7, 12, 14 §§, 5 kap 1 §
Ikraft: 1996‑01‑01
Ändring, SFS 1996:1048
Rubrik: Förordning (1996:1048) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
Omfattning: ändr. 4 kap 3 §
Ikraft: 1996‑12‑01
Ändring, SFS 1997:636
Rubrik: Förordning (1997:636) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §
Ikraft: 1997‑08‑01
Ändring, SFS 1997:924
Rubrik: Förordning (1997:924) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
Omfattning: ändr. 3 kap 2 §, 4 kap 3 §, 6 kap 6 §; nya 3 kap 2 a §, 4 kap 3 a §
Ikraft: 1998‑01‑01
Ändring, SFS 1997:1014
Rubrik: Förordning (1997:1014) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
Omfattning: ändr. 4 kap 15, 16 §§
Ikraft: 1998‑01‑01
Ändring, SFS 1997:1015
Rubrik: Förordning (1997:1015) om ändring i förordningen (1997:924) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
Omfattning: ändr. 4 kap 3 § i 1997:924
Ändring, SFS 1998:45
Rubrik: Förordning (1998:45) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
Omfattning: ändr. 4 kap 5, 7 §§
Ikraft: 1998‑03‑01
Ändring, SFS 1998:344
Rubrik: Förordning (1998:344) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
Omfattning: ändr. 2 kap 19 §, 5 kap 1 §
Ikraft: 1998‑07‑01
Ändring, SFS 1998:800
Rubrik: Förordning (1998:800) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
Omfattning: ändr. 2 kap 12, 16 §§, 4 kap 3, 3 a §§, 6 kap 6 §
Ikraft: 1998‑08‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:1197
Rubrik: Förordning (1998:1197) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
Omfattning: upph. 4 kap 9, 10 §§; ändr. 6 kap 6 §
Ikraft: 1998‑10‑01
Ändring, SFS 1999:1426
Rubrik: Förordning (1999:1426) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
Omfattning: ny 4 kap 3 b §
Ikraft: 2000‑01‑01
Ändring, SFS 2000:25
Rubrik: Förordning (2000:25) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
Omfattning: ändr. 5 kap 4, 5, 7 §§
Ikraft: 2000‑03‑01
Ändring, SFS 2000:190
Rubrik: Förordning (2000:190) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
Omfattning: ändr. övergångsbest. till 1994:1716
Ikraft: 2000‑07‑01
Ändring, SFS 2000:1136
Rubrik: Förordning (2000:1136) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
Omfattning: ändr. 4 kap 3 a §
Ikraft: 2001‑01‑01
Ändring, SFS 2000:1454
Rubrik: Förordning (2000:1454) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
Omfattning: ny 5 kap 1 a §
Ikraft: 2001‑01‑15
Ändring, SFS 2000:1467
Rubrik: Förordning (2000:1467) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
Omfattning: upph. 4 kap; ändr. 3 kap 3 §, 5 kap 7 §, 6 kap 3, 6 §§, rubr. närmast före 6 kap 3 §; nya 4 kap, 6 kap 3 a, 3 b, 3 c §§
Ikraft: 2001‑02‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2001:53
Rubrik: Förordning (2001:53) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
Omfattning: ändr. 6 kap 3 b §
Ikraft: 2001‑04‑01
Ändring, SFS 2001:452
Rubrik: Förordning (2001:452) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
Omfattning: ändr. 2 kap 1, 5, 6, 16 §§; ny 2 kap 22 §
Ikraft: 2001‑07‑01
Ändring, SFS 2002:362
Rubrik: Förordning (2002:362) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
Omfattning: ändr. övergångsbest. till 1994:1716
Ikraft: 2002‑07‑01
Ändring, SFS 2003:253
Rubrik: Förordning (2003:253) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
Omfattning: ändr. 2 kap 7, 18 §§, 5 kap 1 §; nya 2 kap 17 a §, 6 kap 2 a §, rubr. närmast före 6 kap 2 a §
Ikraft: 2003‑07‑01
Ändring, SFS 2005:462
Rubrik: Förordning (2005:462) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
Omfattning: ändr. 2 kap 4, 10, 11 §§
Ikraft: 2005‑07‑15
Ändring, SFS 2005:1044
Rubrik: Förordning (2005:1044) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
Omfattning: ny 5 kap 1 b §
Ikraft: 2006‑01‑01
Ändring, SFS 2006:197
Rubrik: Förordning (2006:197) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
Omfattning: nuvarande 2 kap 17 a § betecknas 2 kap 17 b §; ändr. 2 kap 17 §; ny 2 kap 17 a §
Ikraft: 2006‑05‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:837
Rubrik: Förordning (2006:837) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
Omfattning: ändr. 4 kap 2 §
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2007:117
Rubrik: Förordning (2007:117) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
Omfattning: ändr. 2 kap 18 §, 5 kap 4, 5 §§
Ikraft: 2007‑04‑15
Ändring, SFS 2007:956
Rubrik: Förordning (2007:956) om ändring i förordning (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
Omfattning: ändr. 2 kap 1, 5, 6, 22 §§
Ikraft: 2008‑01‑01
Ändring, SFS 2008:128
Rubrik: Förordning (2008:128) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
Omfattning: upph. 4 kap, 6 kap 3 c §; ändr. 1 kap 1 §, 6 kap 3, 3 a, 3 b, 4, 6 §§, rubr. till 1, 2, 3, 5, 6 kap, rubr. närmast före 6 kap 3 §; ny 4 kap
Ikraft: 2008‑05‑01 överg.best.
Förarbeten: EUTL223/2006 s1, EUTL120/2007 s1
CELEX-nr: 32006R1198 [ pdf ], 32007R0498 [ pdf ]
Ändring, SFS 2008:667
Rubrik: Förordning (2008:667) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
Omfattning: nya 5 kap 1 c, 1 d, 1 e §§, 6 kap 2 b, 2 c, 2 d §§, rubr. närmast före 6 kap 2 b §, bil.
Ikraft: 2008‑08‑01
Förarbeten: EGTL276/1983 s1, EGTL261/1993 s1, EGTL351/2002 s6, EUTL70/2004 s8, EUTL150/2004 s1, EUTL248/2007 s1, EUTL337/2007 s56, EUTL19/2007 s1, EGTL121/1994 s3, EGTL176/1997 s21, EGTL93/1999 s10, EGTL337/1999 s1, EGTL125/1998 s1, EUTL333/2003 s17
CELEX-nr: 31983R2807 [ pdf ], 31993R2847 [ pdf ], 32002R2347 [ pdf ], 32004R0811 [ pdf ], 32007R1098 [ pdf ], 32007R1542 [ pdf ], 32008R0040 [ pdf ], 31994R1093 [ pdf ], 31997R1292 [ pdf ], 31999R0728 [ pdf ], 31999R2791 [ pdf ], 31998R0850 [ pdf ], 32003R2244 [ pdf ]
Ändring, SFS 2008:878
Rubrik: Förordning (2008:878) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
Omfattning: nuvarande 5 kap 1 c, 1 d, 1 e §§ betecknas 5 kap 1 d, 1 e, 1 f §§; ändr. den nya 5 kap 1 f §; ny 5 kap 1 c §
Ikraft: 2008‑12‑15
Ändring, SFS 2009:193
Rubrik: Förordning (2009:193) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2009‑04‑15
Förarbeten: EGTL276/1983 s1, EGTL261/1993 s1, EGTL351/2002 s6, EUTL150/2004 s1, EUTL248/2007 s1, EUTL337/2007 s56, EUTL286/2008 s33, EUTL22/2009 s1, EGTL121/1994 s3, EGTL176/1997 s21, EGTL93/1999 s10, EUTL348/2008 s20, EGTL337/1999 s1, EGTL125/1998 s1, EUTL333/2003 s17
CELEX-nr: 31983R2807 [ pdf ], 31993R2847 [ pdf ], 32002R2347 [ pdf ], 32004R0811 [ pdf ], 32007R1098 [ pdf ], 32007R1542 [ pdf ], 32008R1006 [ pdf ], 32009R0043 [ pdf ], 31994R1093 [ pdf ], 31997R1292 [ pdf ], 31999R0728 [ pdf ], 32008R1342 [ pdf ], 31999R2791 [ pdf ], 31998R0850 [ pdf ], 32003R2244 [ pdf ]
Ändring, SFS 2010:475
Rubrik: Förordning (2010:475) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2010‑07‑01
Förarbeten: EGTL276/1983 s1, EGTL261/1993 s1, EGTL337/1999 s1, EGTL351/2002 s6, EUTL150/2004 s1, EUTL248/2007 s1, EUTL337/2007 s56, EUTL286/2008 s1, EUTL286/2008 s33, EUTL295/2008 s3, EUTL61/2010 s10, EGTL176/1997 s21, EGTL93/1999 s10, EUTL348/2008 s20, EUTL343/2009 s1, EUTL21/2010 s1, EGTL125/1998 s1, EUTL333/2003 s17
CELEX-nr: 31983R2807 [ pdf ], 31993R2847 [ pdf ], 31999R2791 [ pdf ], 32002R2347 [ pdf ], 32004R0811 [ pdf ], 32007R1098 [ pdf ], 32007R1542 [ pdf ], 32008R1005 [ pdf ], 32008R1006 [ pdf ], 32008R1077 [ pdf ],32010R0201 [ pdf ], 31997R1292 [ pdf ], 31999R0728 [ pdf ],32008R1342 [ pdf ], 32009R1224 [ pdf ], 32010R0053 [ pdf ], 31998R0850 [ pdf ], 32003R2244 [ pdf ]
Ändring, SFS 2010:1114
Rubrik: Förordning (2010:1114) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
Omfattning: nuvarande bil. betecknas bil. 1; ändr. 2 kap 1 §; nytt 2 a kap, nya bil. 2, 3
Ikraft: 2010‑10‑01
Ändring, SFS 2011:92
Rubrik: Förordning (2011:92) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
Omfattning: upph. 4 kap. 17, 20, 21 §§; ändr. 4 kap. 14, 15, 16, 18, 22 §§, 6 kap. 6 §
Ikraft: 2011‑03‑01
Ändring, SFS 2011:187
Rubrik: Förordning (2011:187) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2011‑04‑01 överg.best.
Förarbeten: EUTL276/1983 s1, EGTL261/1993 s1, EGTL351/2022 s 6, EUTL248/2007 s1, EUTL337/2007 s56, EUTL286/2008 s1, EUTL286/2008 s33, EUTL295/2008 s3, EUTL61/2010 s10, EUTL348/2010 s17, EGTL176/1997 s21, EGTL93/1999 s10, EUTL343/2009 s1, EUTL24/2011 s1, EGTL125/1998 s1, EUTL333/2003 s17
CELEX-nr: 31983R2807 [ pdf ], 31993R2847 [ pdf ], 32002R2347 [ pdf ], 32007R1098 [ pdf ], 32007R1542 [ pdf ], 32008R1005 [ pdf ], 32008R1006 [ pdf ], 32008R1077 [ pdf ], 32010R0201 [ pdf ], 32010R1236 [ pdf ],31997R1292 [ pdf ], 31999R0728 [ pdf ], 32009R1224 [ pdf ], 32011R0057 [ pdf ], 31998R0850 [ pdf ], 32003R2244 [ pdf ]
Ändring, SFS 2011:541
Rubrik: Förordning (2011:541) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
Omfattning: ändr. 2 a kap. 5, 9 §§, bil. 3
Ikraft: 2011‑06‑10
Ändring, SFS 2011:646
Rubrik: Förordning (2011:646) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
Omfattning: upph. 3 kap. 2 a §; ändr. 2 kap. 3, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 21 §§, 2 a kap. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 §§, 3 kap. 2, 3, 4 §§, 4 kap. 3, 10, 13, 14, 16, 18, 19, 22, 32, 33 §§, 5 kap. 1 a, 1 b, 1 c, 1 d, 1 e, 1 f, 3, 4, 6, 7 §§, 6 kap. 1, 2, 2 a, 2 c, 3 b, 4, 5, 6, 7, 8 §§; nya 2 kap. 15 a §, 18 a §§, 5 kap. 1 g, 1 h, 1 i, 4 a, 8 §§
Ikraft: 2011‑07‑01
Ändring, SFS 2011:925
Rubrik: Förordning (2011:925) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2011‑08‑01
Förarbeten: EGTL351/2002 s6, EUTL248/2007 s1, EUTL286/2008 s1, EUTL286/2008 s33, EUTL343/2009 s1, EUTL61/2010 s10, EUTL348/2010 s17, EUTL112/2011 s1, EGTL176/1997 s21, EGTL93/1999 s10, EUTL24/2011 s1, EGTL125/1998 s1
CELEX-nr: 32002R2347 [ pdf ], 32007R1098 [ pdf ], 32008R1005 [ pdf ], 32008R1006 [ pdf ], 32009R1224 [ pdf ], 32010R0201 [ pdf ], 32010R1236 [ pdf ], 32011R0404 [ pdf ], 31997R1292 [ pdf ], 31999R0728 [ pdf ], 32011R0057 [ pdf ], 31998R0850 [ pdf ]
Ändring, SFS 2011:1222
Rubrik: Förordning (2011:1222) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
Omfattning: ändr. 4 kap. 26 §
Ikraft: 2012‑01‑01
Ändring, SFS 2011:1495
Rubrik: Förordning (2011:1495) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
Omfattning: ändr. 5 kap. 1 b §
Ikraft: 2012‑01‑01
Ändring, SFS 2012:110
Rubrik: Förordning (2012:110) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
Omfattning: ändr. 2 kap. 10 §
Ikraft: 2012‑04‑01
Ändring, SFS 2012:341
Rubrik: Förordning (2012:341) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
Omfattning: ändr. 2 a kap. 9 §, bil. 3; ny 2 a kap. 8 a §
Ikraft: 2012‑06‑15
Ändring, SFS 2012:525
Rubrik: Förordning (2012:525) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
Omfattning: ändr. 2 kap. 21 §, 5 kap. 1 d, 1 e, 1 f §§; ny 2 kap. 19 a §
Ikraft: 2012‑08‑01
Ändring, SFS 2012:541
Rubrik: Förordning (2012:541) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
Omfattning: ändr. 4 kap. 14, 23, 24, 28 §§
Ikraft: 2012‑09‑01
Ändring, SFS 2012:635
Rubrik: Förordning (2012:635) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
Omfattning: ändr. 6 kap. 6 §; ny 6 kap. 5 a §, rubr. närmast före 6 kap. 5 a §
Ikraft: 2012‑12‑01
Förarbeten: EUTL112/2011 s1
CELEX-nr: 32011R0404 [ pdf ]
Ändring, SFS 2013:13
Rubrik: Förordning (2013:13) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
Omfattning: ny 4 kap. 34 §
Ikraft: 2013‑02‑20
Ändring, SFS 2013:300
Rubrik: Förordning (2013:300) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
Omfattning: ändr. 2 a kap. 8 a §, bil. 3; ny 2 a kap. 4 a §
Ikraft: 2013‑06‑01
Ändring, SFS 2014:372
Rubrik: Förordning (2014:372) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
Omfattning: ändr. 2 a kap. 4 a, 8 a §§; nya 2 a kap. 8 b, 9 a §§
Ikraft: 2014‑06‑15
Ändring, SFS 2014:1061
Rubrik: Förordning (2014:1061) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
Omfattning: upph. 2 kap. 13 §, 3 kap. 4 §, 4 kap., 6 kap. 3, 3 a, 3 b, 4 §§, rubr. närmast före 2 kap. 13 §; nuvarande 6 kap. 5 a § betecknas 5 c; ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 3, 4, 7, 19, 20, 21 §§, 3 kap. 1, 2, 3 §§, 5 kap. 1, 1 a, 1 e, 4 a §§, 6 kap. 2, 6 §§, bil. 1, rubr. till 3 kap., rubr. närmast före 6 kap. 5 a § sätts närmast före den nya 6 kap. 5 c §; nya 4, 4 a kap., 6 kap. 5 a, 5 b, 5 d §§, rubr. närmast före 2 kap. 19 §, nya 6 kap. 5 a, 5 b, 5 d §§
Ikraft: 2014‑10‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:1234
Rubrik: Förordning (2014:1234) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
Omfattning: ändr. 2 a kap. 3 §, 5 kap. 1 d, 1 e §§
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2014:1427
Rubrik: Förordning (2014:1427) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
Omfattning: nya 2 kap. 8 a, 8 b, 8 c §§, rubr. närmast före 2 kap. 8 a §
Ikraft: 2015‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:308
Rubrik: Förordning (2015:308) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
Omfattning: upph. 2 a kap. 4 a §; ändr. 2 a kap. 8 a, 9 a §§
Ikraft: 2015‑06‑10
Ändring, SFS 2015:408
Rubrik: Förordning (2015:408) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
Omfattning: upph. 4 kap. 8, 9, 36, 37, 38, 39 §§, rubr. närmast före 4 kap. 8, 36 §§; ändr. 2 kap. 8 c §, 4 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 20, 25, 27, 31, 33, 34, 35, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 51, 52, 53, 54 §§, 6 kap. 6 §, rubr. närmast före 4 kap. 51 §; nya 4 kap. 46 a, 54 a §§, 5 kap. 4 b §, rubr. närmast före 4 kap. 46 a §
Ikraft: 2015‑07‑15
Ändring, SFS 2015:629
Rubrik: Förordning (2015:629) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
Omfattning: ändr. 4 kap. 48 §
Ikraft: 2015‑12‑01
Ändring, SFS 2015:840
Rubrik: Förordning (2015:840) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
Omfattning: ändr. 4 kap. 27 §
Ikraft: 2016‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:250
Rubrik: Förordning (2016:250) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
Omfattning: ändr. 2 kap. 7 §
Ikraft: 2016‑04‑15
Ändring, SFS 2016:360
Rubrik: Förordning (2016:360) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
Omfattning: ändr. 4 kap. 2 §
Ikraft: 2016‑05‑15
Ändring, SFS 2016:388
Rubrik: Förordning (2016:388) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
Omfattning: ändr. 2 a kap. 8 a, 9 a §§, ny 2 a kap. 11 a §
Ikraft: 2016‑05‑26
Ändring, SFS 2016:826
Rubrik: Förordning (2016:826) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
Omfattning: nuvarande bil. 2 betecknas bil. 3, nuvarande bil. 3 betecknas bil. 4; ändr. 2 a kap. 1, 2, 3, 8 a §§, 5 kap. 4, 4 a §§, 6 kap. 2 b, 2 c, 2 d, 6 §§, bil. 1; ny bil. 2
Ikraft: 2016‑08‑01
Ändring, SFS 2017:368
Rubrik: Förordning (2017:368) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
Omfattning: ändr. 2 a kap. 8 a, 8 b, 9 a, 11 a; nya 2 a kap. 3 a, 5 a, 7 a §§
Ikraft: 2017‑06‑01
Ändring, SFS 2017:867
Rubrik: Förordning (2017:867) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
Omfattning: ändr. 4 kap. 15 §, bil. 1
Ikraft: 2017‑10‑17
Ändring, SFS 2017:946
Rubrik: Förordning (2017:946) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
Omfattning: ändr. 2 kap. 20 §, 5 kap. 1 §, bil. 1, 2; ny 5 kap. 7 a
Ikraft: 2017‑12‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:348
Rubrik: Förordning (2018:348) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
Omfattning: ändr. 2 a kap. 3 a, 5 a, 7 a, 8 a, 8 b, 9 a, 11 a §§
Ikraft: 2018‑06‑01
Ändring, SFS 2018:964
Rubrik: Förordning (2018:964) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
Omfattning: ändr. 6 kap. 6 §
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2019:91
Rubrik: Förordning (2019:91) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
Omfattning: ändr. 5 kap. 5 §
Ikraft: 2019‑04‑01
Ändring, SFS 2019:229
Rubrik: Förordning (2019:229) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
Omfattning: ändr. 2 a kap. 3 a, 5 a, 7 a, 8, 8 a, 8 b, 9 a, 11 a §§
Ikraft: 2019‑06‑01
Ändring, SFS 2020:259
Rubrik: Förordning (2020:259) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
Omfattning: upph. 2 a kap. 9 a §; ändr. 2 a kap. 3 a, 5 a, 7 a, 8 a, 8 b, 9, 11 a §§
Ikraft: 2020‑06‑01
Ändring, SFS 2020:501
Rubrik: Förordning (2020:501) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
Omfattning: ändr. 2 kap. 17, 17 a §§; ny 2 kap. 16 a §
Ikraft: 2020‑06‑15
Ändring, SFS 2020:502
Rubrik: Förordning (2020:502) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
Omfattning: upph. 2 kap. 16 a §; ändr. 2 kap. 17, 17 a §§
Ikraft: 2021‑01‑01
Ändring, SFS 2021:155
Rubrik: Förordning (2021:155) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
Omfattning: ändr. 2 kap. 20 §, 5 kap. 1 g §, bil. 1
Ikraft: 2021‑04‑01
Ändring, SFS 2021:255
Rubrik: Förordning (2021:255) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
Omfattning: ändr. 2 kap. 16, 17 a, 18, 18 a §§, 6 kap. 2 §
Ikraft: 2021‑04‑21
Ändring, SFS 2021:314
Rubrik: Förordning (2021:314) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
Omfattning: ändr. 2 a kap. 3 a, 5 a, 7 a, 8 a, 8 b, 11 a §§
Ikraft: 2021‑06‑01
Ändring, SFS 2021:440
Rubrik: Förordning (2021:440) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
Omfattning: ändr. 4 kap. 2, 4 §§; nya 4 kap. 19 a, 19 b, 19 c, 19 d, 19 e, 19 f, 19 g
Ikraft: 2021‑06‑28
Ändring, SFS 2022:37
Rubrik: Förordning (2022:37) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
Omfattning: ändr. 4 kap. 19 d §
Ikraft: 2022‑02‑24
Ändring, SFS 2022:384
Rubrik: Förordning (2022:384) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
Omfattning: ändr. 2 a kap. 3 a, 5 a, 7 a, 8, 8 a, 8 b, 9, 11 a §§
Ikraft: 2022‑06‑01
Ändring, SFS 2023:169
Rubrik: Förordning (2023:169) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
Omfattning: upph. 4 kap., 5 kap. 4 b, 8 §§, 6 kap. 5 d §, rubr. närmast före 6 kap. 5 d §; ändr. 1 kap. 1 §, 6 kap. 6 §
Ikraft: 2023‑05‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2023:252
Rubrik: Förordning (2023:252) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
Omfattning: nuvarande 2 a kap. 8 b § betecknas 2 a kap. 8 m §; ändr. 2 a kap. 3 a, 5 a, 7 a, 8, 8 a §§, den nya 8 m §, 9, 11 a §§; nya 2 a kap. 3 b, 3 c, 4 a, 5 b, 5 c, 8 b, 8 c, 8 d, 8 e, 8 f, 8 g, 8 h, 8 i, 8 j, 8 k, 8 l §§
Ikraft: 2023‑06‑01
Ändring, SFS 2024:154
Rubrik: Förordning (2024:154) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
Omfattning: nya 2 kap. 13, 13 a §§
Ikraft: 2024‑04‑07
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman