Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2008:126) om ändring i förordningen (1964:724) angående skyldighet för domstol att underrätta Tullverket om dom i vissa brottmål

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2008:126) om ändring i förordningen (1964:724) angående skyldighet för domstol att underrätta Tullverket om dom i vissa brottmål

» Läs förordningen (1964:724) angående skyldighet för domstol att underrätta Tullverket om dom i vissa brottmål (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2008:126.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i förordningen (1964:724) angående skyldighet för domstol att underrätta Tullverket om dom i vissa brottmål

Förordning (1964:724) angående skyldighet för domstol att underrätta Tullverket om dom i vissa brottmål
Departement: Finansdepartementet S3
Upphävd: 2022‑10‑03
Ändring, SFS 1991:1358
Rubrik: Förordning (1991:1358) om ändring i kungörelsen (1964:724) angående skyldighet för domstol att underrätta generaltullstyrelsen om dom i brottmål
Omfattning: ändr.
Ikraft: 1992‑01‑01
Ändring, SFS 1999:470
Rubrik: Förordning (1999:470) om ändring i kungörelsen (1964:724) angående skyldighet för domstol att underrätta generaltullstyrelsen om dom i vissa brottmål
Omfattning: ändr. författningsrubr., författningen
Ikraft: 1999‑07‑01
Ändring, SFS 2000:1266
Rubrik: Förordning (2000:1266) om ändring i förordningen (1964:724) angående skyldighet för domstol att underrätta Tullverket om dom i vissa brottmål
Omfattning: ändr.
Ikraft: 2001‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:126
Rubrik: Förordning (2008:126) om ändring i förordningen (1964:724) angående skyldighet för domstol att underrätta Tullverket om dom i vissa brottmål
Omfattning: ändr.
Ikraft: 2008‑06‑01
Ändring, SFS 2022:824
Rubrik: Förordning (2022:824) om upphävande av förordningen (1964:724) angående skyldighet för domstol att underrätta Tullverket om dom i vissa brottmål
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman