Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2008:123) om ändring i förordningen (2007:1155) med instruktion för Verket för näringslivsutveckling

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2008:123) om ändring i förordningen (2007:1155) med instruktion för Verket för näringslivsutveckling

» Läs förordningen (2007:1155) med instruktion för Verket för näringslivsutveckling (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2008:123.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i

Förordning (2007:1155) med instruktion för Verket för näringslivsutveckling
Departement: Näringsdepartementet
Ikraft: 2008‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: EUTL210/2006 s1, EUTL210/2006 s25
CELEX-nr: 32006R1080 [ pdf ], 32006R1083 [ pdf ]
Upphävd: 2009‑04‑01
Ändring, SFS 2008:123
Rubrik: Förordning (2008:123) om ändring i förordningen (2007:1155) med instruktion för Verket för näringslivsutveckling
Omfattning: upph. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32 §§, rubr. närmast före 24 §; ändr. 9, 19 §§, rubr. närmast före 9 §
Ikraft: 2008‑05‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:145
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman