Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2008:122) om ändring i förordningen (1994:895) om svenskundervisning för invandrare

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2008:122) om ändring i förordningen (1994:895) om svenskundervisning för invandrare

» Läs förordningen (1994:895) om svenskundervisning för invandrare (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2008:122.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i förordningen (1994:895) om svenskundervisning för invandrare

Förordning (1994:895) om svenskundervisning för invandrare
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Upphävd: 2011‑12‑15
Ändring, SFS 1996:1458
Rubrik: Förordning (1996:1458) om ändring i förordningen (1994:895) om svenskundervisning för invandrare
Omfattning: ny 17 a §, rubr. närmast före 17 a §
Ikraft: 1997‑02‑01
Ändring, SFS 1998:1207
Rubrik: Förordning (1998:1207) om ändring i förordningen (1994:895) om svenskundervisning för invandrare
Omfattning: ny 20 §, rubr. närmast före 18, 20 §§
Ikraft: 1998‑10‑01
Ändring, SFS 2006:529
Rubrik: Förordning (2006:529) om ändring i förordningen (1994:895) om svenskundervisning för invandrare
Omfattning: upph. 9 §; ändr. 7, 15, 16 §§
Ikraft: 2006‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:1074
Rubrik: Förordning (2006:1074) om ändring i förordningen (2006:529) om ändring i förordningen (1994:895) om svenskundervisning för invandrare
Omfattning: ändr. ikrafttr.best. till 2006:529
Ändring, SFS 2008:122
Rubrik: Förordning (2008:122) om ändring i förordningen (1994:895) om svenskundervisning för invandrare
Omfattning: ändr. 11, 16, 17 §§
Ikraft: 2008‑05‑01
Ändring, SFS 2010:256
Rubrik: Förordning (2010:256) om ändring i förordningen (1994:895) om svenskundervisning för invandrare
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2010‑06‑28
Ändring, SFS 2011:1108
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman