Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (2008:112) om ekodesign

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

» Lagen (2008:112) om ekodesign

» Läs lagen (2008:112) om ekodesign (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2008:112 :
prop. 2007/08:36 Genomförande av ekodesigndirektivet (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2007/08:NU6 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2007/08:140 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL191/2005 s29

Förarbeten till lagen (2008:112) om ekodesign och ändringar i lagen

Lag (2008:112) om ekodesign
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet RSE
Ikraft: 2008‑05‑01
CELEX-nr: 32005L0032 [ pdf ]
Ändring, SFS 2010:285
Rubrik: Lag (2010:285) om ändring i lagen (2008:112) om ekodesign
Omfattning: ändr. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 17 §§
Ikraft: 2010‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:920
Rubrik: Lag (2010:920) om ändring i lagen (2008:112) om ekodesign
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2011‑05‑02
Ändring, SFS 2011:395
Rubrik: Lag (2011:395) om ändring i lagen (2008:112) om ekodesign
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17 §§
Ikraft: 2011‑05‑01
CELEX-nr: 32009L0125 [ pdf ]
Ändring, SFS 2011:396
Rubrik: Lag (2011:396) om ändring i lagen (2010:920) om ändring i lagen (2008:112) om ekodesign
Omfattning: ändr. 4 § i 2010:920
Ändring, SFS 2011:800
Rubrik: Lag (2011:800) om ändring i lagen (2008:112) om ekodesign
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2011‑08‑01
CELEX-nr: 32008R0765 [ pdf ]
Ändring, SFS 2022:1120
Rubrik: Lag (2022:1120) om ändring i lagen (2008:112) om ekodesign
Omfattning: nuvarande 18 § betecknas 25 §; ändr. 8 §, den nya 25 §, rubr. närmast före 18 § sätts närmast före 25 §; nya 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 §§, rubr. närmast före 18 §
Ikraft: 2022‑07‑25
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman