Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2008:108) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2008:108) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

» Läs handelsregisterförordningen (1974:188) (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2008:108.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i handelsregisterförordning (1974:188)

Handelsregisterförordning (1974:188)
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet RSN
Ändring, SFS 1974:671
Omfattning: ändr. 8 §
Ändring, SFS 1975:988
Omfattning: ändr. författningsrubr., 7 §
Ändring, SFS 1977:735
Rubrik: Förordning (1977:735) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)
Omfattning: ändr. 2 §
Ändring, SFS 1981:248
Rubrik: Förordning (1981:248) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)
Omfattning: ändr. 12 §
Ändring, SFS 1982:848
Rubrik: Förordning (1982:848) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)
Omfattning: ändr. 7 §
Ändring, SFS 1988:1346
Rubrik: Förordning (1988:1346) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)
Omfattning: ändr. 6, 7 §§
Ikraft: 1989‑01‑01
Ändring, SFS 1991:1888
Rubrik: Förordning (1991:1888) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1992‑01‑01
Ändring, SFS 1992:222
Rubrik: Förordning (1992:222) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)
Omfattning: ny 12 a §
Ikraft: 1992‑07‑01
Ändring, SFS 1992:429
Rubrik: Förordning (1992:429) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 1992‑07‑01
Ändring, SFS 1992:467
Rubrik: Förordning (1992:467) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 1992‑07‑01
Ändring, SFS 1992:1455
Rubrik: Förordning (1992:1455) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)
Omfattning: upph. 7, 12 a §§; ändr. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 §§
Ikraft: 1993‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1271
Rubrik: Förordning (1994:1271) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 1994‑11‑01
Ändring, SFS 1996:362
Rubrik: Förordning (1996:362) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 1996‑07‑01
Ändring, SFS 1999:276
Rubrik: Förordning (1999:276) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)
Omfattning: ändr. 1, 8 §§; ny 13 §, rubr. närmast före 13 §
Ikraft: 1999‑07‑01
Ändring, SFS 2000:870
Rubrik: Förordning (2000:870) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)
Omfattning: ändr. 1 §; ny 3 a §
Ikraft: 2002‑01‑01
Ändring, SFS 2000:1081
Rubrik: Förordning (2000:1081) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2001‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2001:930
Rubrik: Förordning (2001:930) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)
Omfattning: ändr. 2 §; nya 1 a, 1 b, 1 c, 1 d, 1 e, 1 f, 1 g §§
Ikraft: 2002‑01‑01
Ändring, SFS 2002:13
Rubrik: Förordning (2002:13) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2002‑03‑01
Ändring, SFS 2002:745
Rubrik: Förordning (2002:745) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)
Omfattning: upph. 6 §; ändr. 4, 9 §§
Ikraft: 2002‑12‑01
Ändring, SFS 2004:32
Rubrik: Förordning (2004:32) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2004‑03‑15 överg.best.
Ändring, SFS 2004:372
Rubrik: Förordning (2004:372) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2004‑07‑01
Ändring, SFS 2004:611
Rubrik: Förordning (2004:611) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)
Omfattning: ändr. rubr. närmast före 13 §; nya 7, 14 §§
Ikraft: 2004‑08‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:108
Rubrik: Förordning (2008:108) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)
Omfattning: upph. 9 §; nuvarande 1 g § betecknas 1 h §; ändr. 3, 4, 7, 8, 10, 12, 14 §§, rubr. närmast före 4, 13 a §§; nya 1 g, 1 i, 4 a, 4 b, 4 c, 13 a, 15, 16 §§
Ikraft: 2008‑04‑01
Ändring, SFS 2008:737
Rubrik: Förordning (2008:737) om ändring handelsregisterförordningen (1974:188)
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2008‑10‑01
Ändring, SFS 2009:1150
Rubrik: Förordning (2009:1150) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)
Omfattning: ny 2 a §
Ikraft: 2009‑12‑27 överg.best.
Förarbeten: EUTL376/2006 s36
CELEX-nr: 32006L0123 [ pdf ]
Ändring, SFS 2012:58
Rubrik: Förordning (2012:58) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)
Omfattning: ny 3 b §
Ikraft: 2012‑04‑01
Ändring, SFS 2015:131
Rubrik: Förordning (2015:131) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2015‑07‑01
Ändring, SFS 2016:581
Rubrik: Förordning (2016:581) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)
Omfattning: ändr. 4 a, 4 b, 8, 12 §§
Ikraft: 2016‑07‑01
Ändring, SFS 2016:916
Rubrik: Förordning (2016:916) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2017‑01‑01
Ändring, SFS 2018:377
Rubrik: Förordning (2018:377) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)
Omfattning: upph. 1 e, 1 g, 1 h §§; ändr. 1 a, 1 b, 1 f §§; ny 1 g §
Ikraft: 2018‑05‑25
Ändring, SFS 2018:1805
Rubrik: Förordning (2018:1805) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)
Omfattning: ändr. 1 i, 3, 10, 12, 13, 13 a
Ikraft: 2019‑01‑01
Ändring, SFS 2018:2061
Rubrik: Förordning (2018:2061) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2019‑02‑01
Ändring, SFS 2021:980
Rubrik: Förordning (2021:980) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2021‑12‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman