Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2008:101) om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2008:101) om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige

» Läs lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2008:101 :
prop. 2007/08:40 Återförsäkring (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2007/08:FiU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2007/08:136 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EGTL323/2005 s1 CELEX-nr: 32005L0068 [ pdf ]

Förarbeten till lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige och ändringar i lagen

Lag (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige
Departement: Finansdepartementet FPM
Ikraft: 1998‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1999:226
Rubrik: Lag (1999:226) om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares verksamhet i Sverige
Omfattning: upph. 4 kap 7 §; ändr. 1 kap 15 §, 4 kap 1, 2, 3, 4, 5, 6 §§, 6 kap 2, 10, 13 §§, 7 kap 1 §, 10 kap 1, 4 §§; ny 10 kap 4 a §
Ikraft: 1999‑05‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1997/98:186, bet. 1998/99:FiU14 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:130
Ändring, SFS 1999:602
Rubrik: Lag (1999:602) om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares verksamhet i Sverige
Omfattning: upph. 1 kap 15 §, 5 kap 15 §; ändr. 1 kap 1, 6 §§, 3 kap 2, 3 §§, 4 kap 4, 5, 10 §§, 5 kap 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 19 §§, 6 kap 1, 3, 4, 8, 9 §§, 7 kap 7 §, 8 kap 1, 2, 4, 5 §§, 10 kap 1 §, rubr. närmast före 5 kap 5 §; nya 5 kap 4 a, 8 a §§, 8 kap 1 a §, rubr närmast före 5 kap 4 a §
Ikraft: 2000‑01‑01
Förarbeten: prop. 1998/99:87 Ändrade försäkringsrörelseregler (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1998/99:FiU28 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:227
Ändring, SFS 2001:1188
Rubrik: Lag (2001:1188) om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares verksamhet i Sverige
Omfattning: ändr. 1 kap 9, 12 §§
Ikraft: 2002‑01‑01
Ändring, SFS 2003:511
Rubrik: Lag (2003:511) om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares verksamhet i Sverige
Omfattning: ändr. 5 kap 13, 14 §§, 6 kap 9, 13 §§
Ikraft: 2004‑01‑01 överg.best.
CELEX-nr: 32002L0012 [ pdf ], 32002L0013 [ pdf ]
Ändring, SFS 2004:436
Rubrik: Lag (2004:436) om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares verksamhet i Sverige
Omfattning: ändr. 5 kap 1, 12 §§, 6 kap 8 §
Ikraft: 2004‑07‑01
Ändring, SFS 2005:1054
Rubrik: Lag (2005:1054) om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige
Omfattning: ändr. 5 kap 11 §, 6 kap 13 §
Ikraft: 2006‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2005:1123
Rubrik: Lag (2005:1123) om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares verksamhet i Sverige
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1 kap 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 §§, 2 kap 1, 2, 3 §§, 3 kap 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 §§, 8 kap 1 a §, 10 kap 1, 3, 4 a, 5 §§, rubr. närmast före rubr. till 2, 8 kap, rubr. till 3 kap, rubr. närmast före 10 kap 3 §; nya 2 kap 1 a §, 8 kap 1 b §
Ikraft: 2006‑01‑01 överg.best.
CELEX-nr: 32003L0041 [ pdf ]
Ändring, SFS 2006:538
Rubrik: Lag (2006:538) om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige
Omfattning: ändr. 5 kap 13, 14 §§
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2007:144
Rubrik: Lag (2007:144) om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige
Omfattning: ny 5 kap 15 §, rubr. närmast före 5 kap 15 §
Ikraft: 2007‑05‑01
Ändring, SFS 2007:337
Rubrik: Lag (2007:337) om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige
Omfattning: ändr. 1 kap 7 §
Ikraft: 2007‑07‑01
Ändring, SFS 2008:101
Rubrik: Lag (2008:101) om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige
Omfattning: ändr. 1 kap 2, 6 §§, 2 kap 1 §, 3 kap 2, 6 §§, 5 kap 1, 4, 5, 8, 12, 13, 14 §§, 6 kap 1 §, 7 kap 7 §, 9 kap 8 §; nya 4 kap 2 a, 5 a §§
Ikraft: 2008‑04‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2007/08:40 Återförsäkring (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2007/08:FiU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2007/08:136 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EGTL323/2005 s1
CELEX-nr: 32005L0068 [ pdf ]
Ändring, SFS 2009:355
Rubrik: Lag (2009:355) om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige
Omfattning: ändr. 4 kap. 5 §
Ikraft: 2009‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:469
Rubrik: Lag (2009:469) om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige
Omfattning: ändr. 5 kap. 15 §
Ikraft: 2009‑06‑30
Ändring, SFS 2009:828
Rubrik: Lag (2009:828) om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige
Omfattning: ändr. 10 kap. 4 §
Ikraft: 2010‑02‑15
Ändring, SFS 2010:1270
Rubrik: Lag (2010:1270) om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige
Omfattning: ändr. 5 kap. 1, 2 §§
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2010:2060
Rubrik: Lag (2010:2060) om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige
Omfattning: ändr. 1 kap. 2, 3, 6, 14 §§, 2 kap. 2, 3 §§, 3 kap. 9 §, 4 kap. 5 §, 5 kap. 5, 8, 9, 13, 14, 19 §§, 6 kap. 9 §, 7 kap. 5 §, 9 kap. 3, 4, 5, 8 §§
Ikraft: 2011‑04‑01
Ändring, SFS 2011:723
Rubrik: Lag (2011:723) om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige
Omfattning: ändr. 1 kap. 10 §
Ikraft: 2011‑07‑01
Ändring, SFS 2011:832
Rubrik: Lag (2011:832) om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige
Omfattning: ändr. 3 kap. 2 §, 6 kap. 1 §
Ikraft: 2011‑07‑01
Ändring, SFS 2013:98
Rubrik: Lag (2013:98) om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige
Omfattning: ändr. 10 kap. 4 §
Ikraft: 2013‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:454
Rubrik: Lag (2013:454) om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige
Omfattning: upph. 6 kap. 10 §; ändr. 4 kap. 2, 4 §§, 6 kap. 2, 13 §§, 7 kap. 1 §, 10 kap. 4 §
Ikraft: 2013‑07‑15 överg.best.
Ändring, SFS 2015:714
Rubrik: Lag (2015:714) om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige
Omfattning: upph. 5 kap. 6, 8, 8 a, 9, 13, 14, 19 §§, rubr. närmast före 5 kap. 19 §; ändr. 1 kap. 3, 6 §§, 5 kap. 5, 10, 12, 16 §§, 6 kap. 8, 9, 11 §§, 7 kap. 11 §, 9 kap. 3, 5, 8 §§; nya 5 kap. 4 b §, 6 kap. 2 a §
Ikraft: 2016‑01‑01
Ändring, SFS 2017:438
Rubrik: Lag (2017:438) om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige
Omfattning: ändr. 1 kap. 9, 10, 12 §§
Ikraft: 2017‑07‑01
Ändring, SFS 2017:640
Rubrik: Lag (2017:640) om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige
Omfattning: ändr. 4 kap. 5 §
Ikraft: 2017‑08‑01
Ändring, SFS 2018:806
Rubrik: Lag (2018:806) om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige
Omfattning: ändr. 10 kap. 4 §
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2018:1673
Rubrik: Lag (2018:1673) om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige
Omfattning: ändr. 6 kap. 3 §, 10 kap. 1 §
Ikraft: 2019‑01‑01
Ändring, SFS 2019:751
Rubrik: Lag (2019:751) om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige
Omfattning: ändr. 1 kap. 5, 6, 7 §§, 2 kap. 1 a, 2, 3 §§, 3 kap. 2, 6 §§, 8 kap. 1 b §, 9 kap. 1, 4 §§; nya 8 kap. 6 §, 9 kap. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 §§, 10 kap. 4 b §, rubr. närmast före 9 kap. 9 §, 10 kap. 4 a, 4 b §§
Ikraft: 2019‑12‑15
Ändring, SFS 2020:396
Rubrik: Lag (2020:396) om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige
Omfattning: 1 kap. 6, 7 §§, 2 kap. 1, 1 a, 2, 3 §§, 3 kap. 2, 6 §§, 8 kap. 1 a §; ny 3 kap. 6 a §
Ikraft: 2020‑07‑01
Ändring, SFS 2020:407
Rubrik: Lag (2020:407) om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 4 kap. 5 §
Ikraft: 2020‑07‑01
Ändring, SFS 2021:268
Rubrik: Lag (2021:268) om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige
Omfattning: ändr. 1 kap. 6 §
Ikraft: 2021‑05‑01
Ändring, SFS 2021:460
Rubrik: Lag (2021:460) om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige
Omfattning: nuvarande 6 kap. 2 a § betecknas 3 kap. 2 b §; ändr. den nya 3 kap. 2 b §, 9 kap. 17 §, 10 kap. 4 a §; nya 3 kap. 2 a, 2 c, 2 d, 2 e §§
Ikraft: 2021‑06‑30
Ändring, SFS 2022:671
Rubrik: Lag (2022:671) om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige
Omfattning: ändr. 4 kap. 5 §
Ikraft: 2022‑07‑01
Ändring, SFS 2023:670
Rubrik: Lag (2023:670) om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige
Omfattning: ändr. 1 kap. 7 §
Ikraft: 2023‑12‑23
Förarbeten: prop. 2022/23:142, bet. 2023/24:CU6 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2023/24:23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], direktiv 2009/103/EG [ pdf ]
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman