Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2007:1475) om vissa särskilda uppgifter för Stockholms universitet som rör svenska som andraspråk och utbildning i svenska för invandrare

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2007:1475) om vissa särskilda uppgifter för Stockholms universitet som rör svenska som andraspråk och utbildning i svenska för invandrare

» Läs förordningen (2007:1475) om vissa särskilda uppgifter för Stockholms universitet som rör svenska som andraspråk och utbildning i svenska för invandrare (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2007:1475.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i förordningen (2007:1475) om vissa särskilda uppgifter för Stockholms universitet som rör svenska som andraspråk och utbildning i svenska för invandrare

Förordning (2007:1475) om vissa särskilda uppgifter för Stockholms universitet som rör svenska som andraspråk och utbildning i svenska för invandrare
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2008‑02‑15
Ändring, SFS 2010:275
Rubrik: Förordning (2010:275) om ändring i förordningen (2007:1475) om vissa särskilda uppgifter för Stockholms universitet rörande svenska som andraspråk och svenskundervisning för invandrare
Omfattning: ändr. 1, 3 §§
Ikraft: 2010‑06‑28
Ändring, SFS 2012:104
Rubrik: Förordning (2012:104) om ändring i förordningen (2007:1475) om vissa särskilda uppgifter för Stockholms universitet rörande svenska som andraspråk och svenskundervisning för invandrare
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 3 §§
Ikraft: 2012‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:455
Rubrik: Förordning (2016:455) om ändring i förordningen (2007:1475) om vissa särskilda uppgifter för Stockholms universitet som rör svenska som andraspråk och utbildning i svenska för invandrare
Omfattning: ändr. 1, 3 §§
Ikraft: 2016‑07‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman