Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2007:1461) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2007:1461) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

» Läs lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2007:1461 :
prop. 2007/08:35 Elektronisk ingivning för vissa finansiella företag, m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2007/08:FiU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2007/08:120 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EGTL065/1968 s8, EUTL221/2003 s13 CELEX-nr: 31968L0151 [ pdf ], 32003L0058 [ pdf ]

Förarbeten till lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag och ändringar i lagen

Lag (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Departement: Finansdepartementet FPM
Ikraft: 1996‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1995/96:10, bet. 1995/96:LU4 Års- och koncernredovisning, rskr. 1995/96:91, EGTL372/86 s1
CELEX-nr: 386L0635 [ pdf ]
Ändring, SFS 1995:1591
Rubrik: Lag (1995:1591) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 1 kap 1, 3 §§, 2 kap 1 §, 5 kap 4 §, 6 kap 2 §, 8 kap 5 §, 9 kap 1, 3 §§
Ändring, SFS 1996:1145
Rubrik: Lag (1996:1145) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §
Ikraft: 1997‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:454
Rubrik: Lag (1997:454) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 1 §, 5 kap 4 §, 6 kap 2 §, 7 kap 1 §, 8 kap 1 §, 9 kap 1, 3 §§, rubr. närmast före 6 kap 2 §
Ikraft: 1997‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:10
Rubrik: Lag (1998:10) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 6 kap 1 §
Ikraft: 1999‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:772
Rubrik: Lag (1998:772) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §, 7 kap 1 §, 9 kap 1 §
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 1998:1508
Rubrik: Lag (1998:1508) om ändring i lagen (1998:772) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §, 7 kap 1 §, 9 kap 1 § i 1998:772
Förarbeten: bet. 1998/99:LU4 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:23
Ändring, SFS 1998:1550
Rubrik: Lag (1998:1550) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 8 kap 2 §, 9 kap 2, 3 §§
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 1999:913
Rubrik: Lag (1999:913) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 8 kap 4 §
Ikraft: 2000‑01‑01
Ändring, SFS 1999:1113
Rubrik: Lag (1999:1113) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 1 kap 2, 4, 7 §§, 2 kap 1, 2 §§, 3 kap 2 §, 4 kap 1 §, 5 kap 1, 2 §§, 6 kap 1, 2 §§, 7 kap 1, 2, 3, 4 §§, 8 kap 1, 2 §§, 9 kap 1, 2, 3 §§, rubr. närmast före 6 kap 2 §
Ikraft: 2000‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1998/99:130 Ny bokföringslag m.m. (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:LU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:50
Ändring, SFS 2000:43
Rubrik: Lag (2000:43) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 4 kap 1, 8 §§, 5 kap 4 §, 7 kap 2 §, rubr. närmast före 4 kap 8 §
Ikraft: 2000‑03‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1999/2000:23 Redovisning och aktiekapital i euro (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:LU8 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:127
Ändring, SFS 2000:74
Rubrik: Lag (2000:74) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 5 kap 3 §, bil. 1
Ikraft: 2000‑03‑10 överg.best.
Förarbeten: prop. 1999/2000:34 Förvärv av egna aktier (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:LU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:135, EGTL372/86 s1
CELEX-nr: 386L0635 [ pdf ]
Ändring, SFS 2000:823
Rubrik: Lag (2000:823) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 8 kap 1, 7 §§, 10 kap 1 §
Ikraft: 2002‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2002:151
Rubrik: Lag (2002:151) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 1 kap 1, 2 §§, 2 kap 1 §, 5 kap 4 §, 7 kap 1 §, 8 kap 1 §, 9 kap 1, 3 §§
Ikraft: 2002‑04‑27 överg.best.
Förarbeten: prop. 2000/02:85, bet. 2001/02:FiU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2001/02:182
Ändring, SFS 2002:1063
Rubrik: Lag (2002:1063) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 5 kap 1 §, 7 kap 4 §
Ikraft: 2003‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2002/02:6, bet. 2002/03:LU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2002/03:43
Ändring, SFS 2003:489
Rubrik: Lag (2003:489) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: utgår genom 2003:1141
Ikraft: 2004‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2003:772
Rubrik: Lag (2003:772) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: upph. 4 kap 6, 7 §§, rubr. närmast före 4 kap 6 §; nuvarande 4 kap 8 § betecknas 4 kap 6 §, rubr. närmast före 4 kap 8 § sätts närmast före nya 4 kap 6 §; ändr. 4 kap 1, 2, 5, nya 6 §§, 5 kap 1, 3, 4, §§, 6 kap 1, 2 §§, rubr. närmast före 4 kap 2 §, 6 kap 2 §, bil. 1
Ikraft: 2004‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2002/03:121 Redovisning och värdering av finansiella instrument (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:LU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:26, EGTL283/2001 s28
CELEX-nr: 32001L0065 [ pdf ]
Ändring, SFS 2003:842
Rubrik: Lag (2003:842) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §
Ikraft: 2004‑01‑01
Ändring, SFS 2003:1140
Rubrik: Lag (2003:1140) om ändring i lagen (2003:772) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 5 kap 1 § i 2003:772
Förarbeten: bet. 2003/04:LU14 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:99
Ändring, SFS 2003:1141
Rubrik: Lag (2003:1141) om ändring i lagen (2003:489) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 2003:489 utgår
Förarbeten: bet. 2003/04:LU14 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:99
Ändring, SFS 2004:253
Rubrik: Lag (2004:253) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 8 kap 1 §
Ikraft: 2004‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:317
Rubrik: Lag (2004:317) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 8 kap 3 §, rubr. närmast före 8 kap 3 §
Ikraft: 2004‑07‑01
Förarbeten: prop. 2002/03:139 Reformerade regler för bank- och finansieringsrörelse (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:FiU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:217, EGTL372/1986 s1, EGTL283/2001 s28
CELEX-nr: 31986L0635 [ pdf ], 32001L0065 [ pdf ]
Ändring, SFS 2004:434
Rubrik: Lag (2004:434) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §
Ikraft: 2004‑07‑01
Ändring, SFS 2004:584
Rubrik: Lag (2004:584) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 5 kap 1 §
Ikraft: 2004‑10‑08
Förarbeten: prop. 2003/04:112 Europabolag (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:LU26 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:225
Ändring, SFS 2004:1174
Rubrik: Lag (2004:1174) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2003:772
Ikraft: 2005‑01‑01
Förarbeten: bet. 2004/05:LU3 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2004/05:89, EGTL283/2001 s28
CELEX-nr: 32001L0065 [ pdf ]
Ändring, SFS 2004:1175
Rubrik: Lag (2004:1175) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 3 kap 1 §, 4 kap 1, 2 §§, 5 kap 4 §, 7 kap 2, 3 §§, rubr. närmast före 4 kap 2 §, bil. 1; nya 7 kap 7, 8 §§, rubr. närmast före 7 kap 7 §
Ikraft: 2005‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2004/05:24 Internationell redovisning i svenska företag (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2004/05:LU3 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2004/05:89, EGTL178/2003 s16, EGTL243/2002 s1
CELEX-nr: 32003L0051 [ pdf ], 32002R1606 [ pdf ]
Ändring, SFS 2004:1176
Rubrik: Lag (2004:1176) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 4 kap 1, 2 §§
Ikraft: 2006‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2004/05:24 Internationell redovisning i svenska företag (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2004/05:LU3 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2004/05:89, EGTL178/2003 s16
CELEX-nr: 32003L0051 [ pdf ]
Ändring, SFS 2005:557
Rubrik: Lag (2005:557) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 3 kap 2 §, 5 kap 4 §
Ikraft: 2006‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2004/05:85 Ny aktiebolagslag (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2004/05:LU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2004/05:291
Ändring, SFS 2005:936
Rubrik: Lag (2005:936) om ändring i lagen (2004:1176) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 4 kap 2 §, ikrafttr.- och övergångsbest i 2004:1176
Ikraft: 2006‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:488
Rubrik: Lag (2006:488) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 8 kap 1 §
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2006:566
Rubrik: Lag (2006:566) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 5 kap 1 §, 6 kap 1 §, 7 kap 4, 7 §§
Ikraft: 2006‑07‑01
CELEX-nr: 32004L0025 [ pdf ]
Ändring, SFS 2006:571
Rubrik: Lag (2006:571) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 5 kap 1 §
Ikraft: 2006‑08‑18
Ändring, SFS 2006:872
Rubrik: Lag (2006:872) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 1 kap 2, 4 §§, 2 kap 1, 2 §§, 3 kap 2 §, 4 kap 1 §, 5 kap 1 §, 7 kap 1, 2 §§, 9 kap 1, 3 §§
Ikraft: 2007‑01‑01
Ändring, SFS 2006:1378
Rubrik: Lag (2006:1378) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §, 6 kap 3 §, 7 kap 1 §; ny 5 kap 7 §, rubr. närmast före 5 kap 7 §
Ikraft: 2007‑02‑01
Förarbeten: prop. 2006/07:5 Nya kapitaltäckningsregler (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2006/07:FiU7 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2006/07:10 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL177/2006 s1, EUTL177/2006 s201
CELEX-nr: 32006L0048 [ pdf ], 32006L0049 [ pdf ]
Ändring, SFS 2007:368
Rubrik: Lag (2007:368) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 9 kap 2, 3 §§
Ikraft: 2007‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2006/07:65 Informationskrav i noterade företag, m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2006/07:FiU17 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2006/07:187 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL390/2004 s38, EUTL69/2007 s27
CELEX-nr: 32004L0109 [ pdf ], 32007L0014 [ pdf ]
Ändring, SFS 2007:542
Rubrik: Lag (2007:542) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §, 3 kap 1 §, 6 kap 1 §, p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2007:368
Ikraft: 2007‑11‑01
Förarbeten: prop. 2006/07:115 Ny lag om värdepappersmarknaden (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2006/07:FiU25 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2006/07:211 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EGTL243/2002 s1
CELEX-nr: 32002R1606 [ pdf ]
Ändring, SFS 2007:873
Rubrik: Lag (2007:873) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 7 kap 7 §
Ikraft: 2008‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2006/07:112 Registrering av förlagsandelar (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2007/08:CU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2007/08:28 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL142/2004 s12
CELEX-nr: 32004L0025 [ pdf ]
Ändring, SFS 2007:1461
Rubrik: Lag (2007:1461) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 1 kap 3 §, 7 kap 5 §, 8 kap 5, 6 §§, 9 kap 2, 3 §§; nya 8 kap 5 a, 5 b, 5 c §§; rubr. närmast före 8 kap 5 c §
Ikraft: 2008‑03‑01
Förarbeten: prop. 2007/08:35 Elektronisk ingivning för vissa finansiella företag, m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2007/08:FiU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2007/08:120 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EGTL065/1968 s8, EUTL221/2003 s13
CELEX-nr: 31968L0151 [ pdf ], 32003L0058 [ pdf ]
Ändring, SFS 2008:94
Rubrik: Lag (2008:94) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 2 kap 2 §
Ikraft: 2008‑04‑01
Ändring, SFS 2008:1235
Rubrik: Lag (2008:1235) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. till 2004:1176
Ikraft: 2009‑01‑01
Ändring, SFS 2009:35
Rubrik: Lag (2009:35) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 4 kap. 2 §, 5 kap. 1 §, 6 kap. 1 §, 7 kap. 2, 7 §§, 8 kap. 2, 5 §§, 9 kap. 3 §, rubr. närmast före 4 kap. 2 §, rubr. till 6 kap.
Ikraft: 2009‑03‑01 överg.best.
CELEX-nr: 32006L0046 [ pdf ]
Ändring, SFS 2010:687
Rubrik: Lag (2010:687) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 7 kap. 1, 7 §§; ny 7 kap. 6 a §
Ikraft: 2010‑08‑01 överg.best.
CELEX-nr: 32009L0049 [ pdf ]
Ändring, SFS 2010:691
Rubrik: Lag (2010:691) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. till 2004:1176
Ikraft: 2010‑08‑01
Ändring, SFS 2010:756
Rubrik: Lag (2010:756) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §
Ikraft: 2010‑08‑01
Ändring, SFS 2010:847
Rubrik: Lag (2010:847) om ändring i lagen (2010:687) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 7 kap. 1 § i 2010:687
Ändring, SFS 2010:1525
Rubrik: Lag (2010:1525) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 5 kap. 1 §, 7 kap. 4, 7 §§
Ikraft: 2011‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:458
Rubrik: Lag (2011:458) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 3 §§
Ikraft: 2011‑11‑01
Ändring, SFS 2011:764
Rubrik: Lag (2011:764 ) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 2 §§, 5 kap. 4 §, 7 kap. 1 §, 8 kap. 1 §
Ikraft: 2011‑07‑01
Ändring, SFS 2011:1067
Rubrik: Lag (2011:1067) om ändring i lagen (2011:458) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 § i 2011:458
Förarbeten: bet. 2011/12:FiU18 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2011/12:10 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2011:1555
Rubrik: Lag (2011:1555) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 4 kap. 1, 2 §§
Ikraft: 2012‑01‑01
Förarbeten: prop. 2011/12:26 Värdering till verkligt värde (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2011/12:CU10 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2011/12:72 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL178/2003 s 16
CELEX-nr: 32003L0051 [ pdf ]
Ändring, SFS 2013:437
Rubrik: Lag (2013:437) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: upph. 8 kap. 5 b §
Ikraft: 2013‑07‑01
Ändring, SFS 2014:563
Rubrik: Lag (2014:563) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 6 kap. 1 §, 7 kap. 4 §
Ikraft: 2014‑08‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:975
Rubrik: Lag (2014:975) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §, 5 kap. 7 §, 6 kap. 3 §, 7 kap. 1 §
Ikraft: 2014‑08‑02
CELEX-nr: 32013R0575 [ pdf ]
Ändring, SFS 2015:817
Rubrik: Lag (2015:817) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §, 2 kap. 2 §, 3 kap. 1, 2, 3 §§, 4 kap. 1, 3 §§, 5 kap. 1, 2, 3, 4, 6 §§, 6 kap. 1 §, 7 kap. 2, 3, 4, 6 a, 7 §§, bil. 1, 2, rubr. till 5 kap. rubr. närmast före 3 kap. 3 §, 5 kap. 2, 4, 6 §§; nya 5 kap. 2 a §, rubr. närmast före 5 kap. 2 a §
Ikraft: 2016‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:566
Rubrik: Lag (2016:566) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 8 kap. 5 a §
Ikraft: 2016‑07‑01
Ändring, SFS 2016:948
Rubrik: Lag (2016:948) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 6 kap. 1 §, 7 kap. 2, 7 §§, 8 kap. 2 §
Ikraft: 2016‑12‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:683
Rubrik: Lag (2017:683) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §
Ikraft: 2018‑01‑03
Ändring, SFS 2020:667
Rubrik: Lag (2020:667) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 6 kap. 2 §, 8 kap. 3 §
Ikraft: 2021‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2020:988
Rubrik: Lag (2020:988) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 3 kap. 2, 3 §§, bil. 1
Ikraft: 2021‑01‑01
Ändring, SFS 2020:1208
Rubrik: Lag (2020:1208) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 5 kap. 7 §
Ikraft: 2021‑06‑28
Ändring, SFS 2021:488
Rubrik: Lag (2021:488) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 5 kap. 7 §, 6 kap. 3 §
Ikraft: 2021‑06‑26
Ändring, SFS 2021:501
Rubrik: Lag (2021:501) om ändring i lagen (2020:1208) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 5 kap. 7 § i 2020:1208
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman