Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2007:1459) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2007:1459) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)

» Läs försäkringsrörelselagen (1982:713) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2007:1459 :
prop. 2007/08:35 Elektronisk ingivning för vissa finansiella företag, m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2007/08:FiU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2007/08:120 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EGTL065/1968 s8, EUTL221/2003 s13 CELEX-nr: 31968L0151 [ pdf ], 32003L0058 [ pdf ]

Förarbeten till försäkringsrörelselagen (1982:713) och ändringar i lagen

Försäkringsrörelselag (1982:713)
Departement: Finansdepartementet FÖ
Förarbeten: prop. 1981/82:180 om försäkringsrörelselag, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:NU45 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:385
Upphävd: 2011‑04‑01
Ändring, SFS 1982:1086
Rubrik: Lag (1982:1086) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
Omfattning: ändr. 7 kap 9, 10 §§
Ändring, SFS 1982:1142
Rubrik: Lag (1982:1142) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
Omfattning: upph. 19 kap 12 §
Ändring, SFS 1984:343
Rubrik: Lag (1984:343) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
Omfattning: ändr. 15 kap 8, 10 §§
Ikraft: 1984‑07‑01
Förarbeten: prop. 1983/84:184 om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385) m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1983/84:LU34 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:344
Ändring, SFS 1984:1115
Rubrik: Lag (1984:1115) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 3, 4 §§, 21 kap 1, 2 §§; ny 19 kap 12 §
Ikraft: 1985‑01‑01
Förarbeten: prop. 1984/85:77 om koncession för försäkringsrörelse [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:NU11 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:111
Ändring, SFS 1986:406
Rubrik: Lag (1986:406) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
Omfattning: ändr. 7 kap 11 §
Ikraft: 1986‑07‑01
Förarbeten: prop. 1985/86:162 om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713), m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], NU 1985/86:31, rskr 1985/86:322
Ändring, SFS 1987:466
Rubrik: Lag (1987:466) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
Omfattning: ändr. 4 kap 1, 7, 11, 16, 17 §§
Ikraft: 1987‑07‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:76 om riktade emissioner m.m. [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:LU27 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:272
Ändring, SFS 1987:643
Rubrik: Lag (1987:643) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
Omfattning: ändr. 3 kap 8, 10 §§, 6 kap 6 §, 7 kap 9 §, 9 kap 2, 3, 10 §§
Ikraft: 1987‑07‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:12 om ny banklagstiftning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:NU36 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:356
Ändring, SFS 1987:689
Rubrik: Lag (1987:689) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
Omfattning: ändr. 13 kap 6 §, 14 kap 20, 21 §§, 15 kap 7 §, 16 kap 6 §
Ikraft: 1988‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1986/87:90 om ny konkurslag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:LU32 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:320
Ändring, SFS 1987:1251
Rubrik: Lag (1987:1251) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
Omfattning: ändr. 8 kap 1, 2, 11 17 §§, 14 kap 2 §
Ikraft: 1988‑01‑01
Ändring, SFS 1988:1281
Rubrik: Lag (1988:1281) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §, 3 kap 12, 15 §§, 4 kap 6 §, 8 kap 4 §, 10 kap 3 §
Ikraft: 1989‑01‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:124 om god man och förvaltare [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:LU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:10
Ändring, SFS 1989:509
Rubrik: Lag (1989:509) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
Omfattning: ändr. 20 kap 2, 3 §§
Ikraft: 1989‑07‑01
Förarbeten: prop. 1988/89:136 om försäkringsmäklare [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1988/89:NU29, rskr 1988/89:318
Ändring, SFS 1989:832
Rubrik: Lag (1989:832) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
Omfattning: upph. 3 kap 9 §; ändr. 3 kap 7, 8, 10–14 §§, 4 kap 6, 15, 19 §§, 11 kap 11 §, 15 kap 10–12 §§, 18 kap 5 §, 21 kap 1 §
Ikraft: 1989‑12‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1988/89:152 om kontobaserat aktiesystem [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1989/90:LU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:22
Ändring, SFS 1989:844
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1989:832 utom 11 kap 11 §
Ändring, SFS 1989:1081
Rubrik: Lag (1989:1081) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
Omfattning: upph. 7 kap 12, 13 §§, 14 kap 25 §, rubr. närmast före 14 kap 25 §; ändr. 1 kap 5 §, 7 kap 4, 9, 10, 11 §§, 14 kap 6, 7, 13, 21, 24–28 §§; nya 7 kap 9 a, 10 a §§
Ikraft: 1990‑02‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1989/90:34 om ändringar i försäkringsrörelselagen, m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1989/90:NU14, rskr 1989/90:93
Ändring, SFS 1990:829
Rubrik: Lag (1990:829) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
Omfattning: ändr. 3 kap 2 §, 21 kap 1 §
Ikraft: 1990‑08‑01
Förarbeten: prop. 1989/90:116 om ägande i banker och andra kreditinstitut m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1989/90:NU38, rskr 1989/90:351
Ändring, SFS 1990:1121
Rubrik: Lag (1990:1121) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
Omfattning: ändr. 3 kap 16 §
Ikraft: 1991‑01‑01
Förarbeten: prop. 1989/90:153 om värdepappersfonder [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:NU4, rskr 1990/91:47
Ändring, SFS 1990:1296
Rubrik: Lag (1990:1296) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §, 3 kap 11 §, 4 kap 8, 10, 18 §§, 8 kap 4, 13 §§, 10 kap 3 §; ny 4 kap 6 a §
Ikraft: 1991‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1990:1305
Rubrik: Lag (1990:1305) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
Omfattning: ändr. 7 kap 9 a §
Ikraft: 1991‑01‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:7 om ändring i försäkringsrörelselagen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:NU8, rskr 1990/91:59
Ändring, SFS 1990:1350
Rubrik: Lag (1990:1350) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
Omfattning: ändr. 8 kap 6 §
Ikraft: 1991‑02‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:42 om insiderhandel [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:NU15, rskr 1990/91:84
Ändring, SFS 1991:204
Rubrik: Lag (1991:204) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
Omfattning: ändr. 7 kap 9, 10 §§
Förarbeten: prop. 1990/91:106 om kontobaserat penningmarknadssystem [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:LU33, rskr 1990/91:241
Ändring, SFS 1991:990
Rubrik: Lag (1991:990) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
Omfattning: ändr. 3 kap 10, 11 §§, 4 kap 1, 6 a, 19 §§
Ikraft: 1991‑08‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:1023
Rubrik: Lag (1991:1023) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
Omfattning: ändr. 4 kap 2 §, 7 kap 17 §; ny 7 kap 17 a §
Ikraft: 1991‑08‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1990/91:154 om rörelseregler för bank m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:NU41, rskr 1990/91:367
Ändring, SFS 1991:1767
Rubrik: Lag (1991:1767) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
Omfattning: ändr. 1 kap 1, 9, 10 §§, 2 kap 4, 8, 13, 18 §§, 3 kap 2 §, 4 kap 4, 7, 10, 14, 15 §§, 6 kap 4, 6, 7, 9 §§, 7 kap 9, 9 a, 10 a, 14, 17, 17 a, 18, 21 §§, 8 kap 5, 18 §§, 9 kap 8, 20 §§, 10 kap 1, 2, 3, 6, 7, 8 §§, 11 kap 1, 4, 5, 13 §§, 12 kap 4, 6, 13 §§, 14 kap 2–7, 12, 20, 21, 26, 27 §§, 15 kap 2–6 §§, 18 kap 4, 6 §§, 19 kap 1–9, 11–17 §§, 20 kap 1, 2, 4, 7 §§, 21 kap 1, 2 §§
Ikraft: 1992‑01‑01
Ändring, SFS 1991:1859
Rubrik: Lag (1991:1859) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
Omfattning: ändr. 9 kap 2 §
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1991/92:36 om avveckling av löntagarfonderna [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:FiU9, rskr 1991/92:91
Ändring, SFS 1992:549
Rubrik: Lag (1992:549) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
Omfattning: ändr. 4 kap 24 §, 14 kap 12 §
Ikraft: 1993‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1991/92:113 om börslagstiftning m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:NU26, rskr 1991/92:321
Ändring, SFS 1992:1241
Rubrik: Lag (1992:1241) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
Omfattning: upph. 18 kap; ändr. 2 kap 1 §, 3 kap 2 §, 4 kap 8 §, 8 kap 4, 13, 17 §§, 10 kap 3 §, 14 kap 3 §, 20 kap 4 §, 21 kap 1 §
Ikraft: 1993‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1992/93:68 om ändring i aktiebolagslagen m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1992/93:LU14, rskr 1992/93:62
Ändring, SFS 1992:1254
Rubrik: Lag (1992:1254) om ändring i lagen (1989:832) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
Omfattning: upph. 3 p övergångsbest. till 1989:832
Ikraft: 1993‑01‑01
Förarbeten: prop. 1992/93:68 om ändring i aktiebolagslagen m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1992/93:LU14, rskr 1992/93:62
Ändring, SFS 1992:1311
Omfattning: upph. 1991:204
Ändring, SFS 1992:1626
Rubrik: Lag (1992:1626) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
Omfattning: ändr. 7 kap 9 §, 19 kap 15 §
Ikraft: 1993‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1992:1640
Rubrik: Förordning (1992:1640) om ikraftträdande av lagen (1992:1626) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
Omfattning: ikrafttr. av SFS 19 kap 15 § i 1992:1626
Ändring, SFS 1993:1304
Rubrik: Lag (1993:1304) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
Omfattning: upph. 19 kap 4 §; ändr. 1 kap 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 §§, 2 kap 3, 4, 5, 6, 13, 14, 16, 18 §§, 7 kap 1, 9, 10, 10 a, 11, 16, 17, 19 §§, 11 kap 1 §, 13 kap 1, 3 §§, 14 kap 22 §, 15 kap 1, 3 §§, 19 kap 1, 3, 5, 11, 13 §§, 21 kap 2 §, rubr. närmast före 12 kap 9 §; nytt 2 a kap, nya 1 kap 8 a §, 2 kap 3 a, 3 b, 3 c §§, 7 kap 12, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 §§, 12 kap 9 a §, 19 kap 13 a §
Ikraft: 1994‑01‑01 överg.best.
CELEX-nr: 373L0239 [ pdf ] 384L0641 [ pdf ] 387L0343 [ pdf ] 387L0344 [ pdf ] 388L0357 [ pdf ] 390L0618 [ pdf ] 379L0267 [ pdf ] 390L0619 [ pdf ] 377L0092 [ pdf ]
Ändring, SFS 1993:1646
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2 kap 1 §, 8 kap 4, 13, 17 §§, 10 kap 3 § i 1992:1241, vissa delar i 1992:1626 och ikrafttr. av SFS 1993:1304
Ändring, SFS 1994:1941
Rubrik: Lag (1994:1941) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
Omfattning: ändr. 1 kap 6 §, 2 kap 2, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 18 §§, 3 kap 1, 13 §§, 4 kap 2, 5, 7, 14, 16, 17, 20 §§, 6 kap 1, 2, 6, 8, 9 §§, 8 kap 12, 16 §§, 9 kap 13 §, 12 kap 10, 12, 13 §§, 17 kap 1, 2, 3 §§, 20 kap 3, 4, 7 §§, 21 kap 1, 2 §§; nya 1 kap 11 §, 2 kap 13 a, 13 b, 13 c §§, 6 kap 2 a, 8 a, 8 b, 10 §§, 17 kap 5 §, 20 kap 3 a, 4 a §§, 15 a, 18 kap
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:54
Rubrik: Lag (1995:54) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
Omfattning: ändr. 19 kap 13 §, 20 kap 7 §
Ikraft: 1995‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:534
Rubrik: Lag (1995:534) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
Omfattning: ändr. 10 kap 3, 4 §§
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1995:779
Rubrik: Lag (1995:779) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
Omfattning: upph. 7 kap 5, 6, 7 §§; nuvarande 2 kap 6 §, 7 kap 2, 3, 4, 9 a, 10 a, 11 §§ betecknas 7 kap 3, 4, 5, 6, 10 f, 11, 11 a §§; ändr. 1 kap 2, 5, 10 §§, 2 kap 3, 4, 5, 8, 18 §§, 2 a kap 1, 2 §§, 3 kap 2 §, 7 kap de nya 3, 4, 5, 6 §§, 8, 9, 10 §§, de nya 10 f, 11, 11 a §§, 12, 15, 17, 19 §§, 8 kap 7, 8 §§, 10 kap 5 §, 11 kap 7 §, 12 kap 8, 13 §§, 14 kap 26 §, 15 kap 1, 3, 4, 5, 6 §§, 19 kap 1, 2, 3, 10, 11, 13, 13 a §§, 21 kap 2 §, rubr. till 2 a kap; nya 1 kap 9 a §, 2 a kap 3, 4, 5, 6 §§, 3 kap 2 a, 2 b, 2 c §§, 7 kap 2, 8 a, 9 a, 10 a, 10 b, 10 c, 10 d, 10 e, 10 g, 17 b §§, 14 kap 26 a, 26 b §§, 19 kap 11 a §, rubr. närmast före 2 a kap 1, 4 §§
Ikraft: 1995‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1994/95:184 Genomförande av EG:s tredje skade- respektive livförsäkringsdirektiv (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1994/95:NU24, rskr. 1994/95:392, EGTL205/91 s48, s2, EGTL228/92 s1, EGTL360/92 s1
CELEX-nr: 391L0371 [ pdf ] 391D0370 392L0049 [ pdf ] 392L0096 [ pdf ]
Ändring, SFS 1995:1566
Rubrik: Lag (1995:1566) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
Omfattning: ändr. 14 kap 8 §
Ikraft: 1996‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:1567
Rubrik: Lag (1995:1567) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
Omfattning: upph. 11 kap; ändr. 1 kap 8 a, 9 §§, 4 kap 18, 22 §§, 7 kap 1, 2, 9, 10 f, 17 a, 22, 24, 25 §§, 8 kap 7, 15 §§, 9 kap 16, 20 §§, 10 kap 4, 11 §§, 12 kap 1, 2, 5, 9, 9 a §§, 13 kap 1 §, 14 kap 2, 13, 18 §§, 16 kap 1, 3 §§, 19 kap 11 §, 21 kap 2 §, 7 p övergångsbest. till 1995:779; ny 1 kap 9 b §; omtryck
Ikraft: 1996‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1995/96:10, bet. 1995/96:LU4, rskr. 1995/96:91
Ändring, SFS 1996:39
Rubrik: Lag (1996:39) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
Omfattning: ändr. 7 kap 17 a §
Ikraft: 1996‑07‑01
Förarbeten: prop. 1995/96:74 Ökad bankkonkurrens (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1995/96:NU9, rskr. 1995/96:112
Ändring, SFS 1996:186
Rubrik: Lag (1996:186) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
Omfattning: ändr. 3 kap 10 §
Ikraft: 1996‑04‑01
Ändring, SFS 1996:753
Rubrik: Lag (1996:753) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
Omfattning: nuvarande 3 kap 2 c § betecknas 3 kap 2 d §; ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 3 §, 3 kap 2, 2 b, den nya 2 d §§, 10 kap 3, 14 §§, 19 kap 11 §; nya 1 kap 9 c §, 2 kap 3 d §, 3 kap 2 c, 2 e, 2 f §§, 10 kap 8 a §
Ikraft: 1996‑07‑01
CELEX-nr: 395L0026 [ pdf ]
Ändring, SFS 1997:464
Rubrik: Lag (1997:464) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
Omfattning: ändr. 7 kap 10 §, 2 p övergångsbest. till 1992:1626
Ikraft: 1997‑07‑01
Förarbeten: prop. 1996/97:114, bet. 1996/97:FiU26, rskr. 1996/97:214
Ändring, SFS 1998:113
Rubrik: Lag (1998:113) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
Omfattning: ändr. 2 a kap 4 §, 7 kap 9, 10, 10 b, 10 g, 11 §§, 8 kap 7 §, 9 kap 15 §, 14 kap 26 b §, 19 kap 2 §; ny 15 kap 6 a §
Ikraft: 1998‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:294
Rubrik: Lag (1998:294) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §, 2 a kap 4 §, 14 kap 26 b §, 15 kap 3 §
Ikraft: 1998‑07‑01
Förarbeten: prop. 1997/98:141, bet. 1997/98:FiU22, rskr. 1997/98:215
Ändring, SFS 1998:722
Rubrik: Lag (1998:722) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
Omfattning: ändr. 7 kap 20 §
Ikraft: 1998‑10‑24 överg.best.
Ändring, SFS 1998:1488
Rubrik: Lag (1998:1488) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
Omfattning: ändr. 3 kap 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 §§, 4 kap 6, 10, 14, 15 §§, 15 kap 10, 12 §§; ny 3 kap 10 a §
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 1999:122
Rubrik: Lag (1999:122) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
Omfattning: ändr. 15 kap 8 §
Ikraft: 1999‑04‑01
Förarbeten: bet. 1998/99:JuU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:142
Ändring, SFS 1999:225
Rubrik: Lag (1999:225) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
Omfattning: upph. 2 kap 4 §; ändr. 1 kap 1, 10 §§, 2 kap 3 §, 7 kap 17 a, 21 §§, 8 kap 1, 4, 5, 13 §§, 9 kap 15 §, 10 kap 3, 4 §§, 14 kap 3 §, 15 a kap 13, 15, 17, 22 §§, 19 kap 2, 11, 13, 13 a §§, 20 kap 4 §
Ikraft: 1999‑05‑01 överg. best.
Förarbeten: prop. 1997/98:186, bet. 1998/99:FiU14 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:130
Ändring, SFS 1999:600
Rubrik: Lag (1999:600) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
Omfattning: upph. 7 kap 5, 6, 12, 14, 15 §§, 12 kap 7, 8 §§, 13 kap, 19 kap 5, 6 §§, rubr. närmast före 7 kap 1, 14, 15, 16, 17 §§; nuvarande 5 kap 1 § betecknas 5 kap 17 §, 5 kap 2 § betecknas 5 kap 19 §; ändr. 1 kap 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 §§, 2 kap 3, 3 a, 3 b, 3 c, 5, 13, 17 §§, 2 a kap 1, 4 §§, 3 kap 2, 2 d, 3, 4, 6 §§, 4 kap 1, 5, 8 §§, de nya 5 kap 17, 19 §§, 7 kap 1, 2, 3, 4, 8, 8 a, 9, 10, 10 c, 10 d, 10 e, 10 f, 10 g, 11 a, 16, 17 a, 17 b, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 §§, 8 kap 7, 8, 15, 18 §§, 9 kap 18, 19, 20 §§, 10 kap 1, 3, 4, 7 §§, 12 kap 2, 3, 5, 6, 9, 9 a §§, 14 kap 14 §, 15 a kap 3 §, 16 kap 1, 2, 3, 6 §§, 19 kap 1, 3, 11 §§, 20 kap 4 §, rubr. till 5 kap, rubr. närmast före 12 kap 5 §; nya 1 kap 1 a §, 5 kap 1–16, 18 §§, 7 kap 13, 29 §§, 10 kap 15 §, 12 kap 14, 15, 16 §§, nytt 11 kap, rubr. närmast före 5 kap kap 1, 2, 4, 9, 11, 12, 17, 19 §§, 12 kap 14 §
Ikraft: 2000‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1998/99:87 Ändrade försäkringsrörelseregler (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1998/99:FiU28 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:227, EGTL126/84 s20
CELEX-nr: 389L0048 [ pdf ]
Ändring, SFS 1999:601
Rubrik: Lag (1999:601) om ändring i lagen (1995:779) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
Omfattning: ändr. 1 p ikrafttr.- och övergångsbest. till 1995:779
Ikraft: 2000‑01‑01
Förarbeten: prop. 1998/99:87 Ändrade försäkringsrörelseregler (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1998/99:FiU28 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:227
Ändring, SFS 1999:1090
Rubrik: Lag (1999:1090) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
Omfattning: upph. 8 kap 9 §; ändr. 14 kap 13 §
Ikraft: 2000‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1998/99:130 Ny bokföringslag m.m. (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:LU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:50
Ändring, SFS 1999:1123
Rubrik: Lag (1999:1123) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
Omfattning: upph. 7 kap 17 §; ändr. 7 kap 10 a §, 19 kap 10, 13 §§
Ikraft: 2000‑01‑01
Ändring, SFS 1999:1124
Rubrik: Lag (1999:1124) om ändring i lagen (1999:600) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
Omfattning: upph. 7 kap 17 a §, 6 p övergångsbest. i 1999:600; nuvarande 7, 8, 9 p betecknas 6, 7, 8 p övergångsbest. i 1999:600; ändr. 1 kap 3 §, 7 kap 10 §, 2, 4 p övergångsbest. i 1999:600
Ändring, SFS 2000:37
Rubrik: Lag (2000:37) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
Omfattning: ändr. 1 kap 6 §, 2 kap 5 §, 3 kap 4 §, 9 kap 17 §, 15 a kap 1 §; nya 9 kap 22 §, 20 kap 6 a §
Ikraft: 2000‑03‑01
Förarbeten: prop. 1999/2000:23 Redovisning och aktiekapital i euro (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:LU8 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:127
Ändring, SFS 2000:67
Rubrik: Lag (2000:67) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
Omfattning: upph. 6 kap 9, 10 §§, rubr. närmast före 6 kap 1, 9 §§; ändr. 6 kap 1 §, 9 kap 1, 13 §§, 12 kap 1, 16 §§, rubr. till 6 kap; nya 1 kap 9 d §, 4 kap 5 a §, 6 a kap
Ikraft: 2000‑03‑10 överg.best.
Förarbeten: prop. 1999/2000:34 Förvärv av egna aktier (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:LU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:135, EGTL026/77 s1–13, EGTL347/92 s64
CELEX-nr: 377L0091 [ pdf ] 392L0101 [ pdf ]
Ändring, SFS 2000:202
Rubrik: Lag (2000:202) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
Omfattning: ändr. 9 kap 2, 3 §§
Ikraft: 2001‑01‑01
Ändring, SFS 2000:623
Rubrik: Lag (2000:623) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
Omfattning: nuvarande 1 kap 9 b § betecknas 1 kap 9 f §; ändr. den nya 1 kap 9 f, 19 kap 11 §; nya 1 kap 9 b, 9 e §§, 7 a kap, 19 kap 4 §
Ikraft: 2001‑01‑01
Förarbeten: prop. 1999/2000:99 Gruppbaserade försäkringsrörelseregler (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet, 1999/2000 FiU:25, rskr. 1999/2000:205, EGTL330/1998
CELEX-nr: 31998L0078 [ pdf ]
Ändring, SFS 2000:822
Rubrik: Lag (2000:822) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 13, 18 §§, 4 kap 14, 15 §§, 6 kap 4, 7 §§, 9 kap 20 §, 12 kap 4 §, 14 kap 6, 7, 20, 26 b §§, 15 kap 2, 3, 5 §§, 15 a kap 9, 13, 16, 17, 20, 23, 24 §§, 20 kap 1, 2, 4, 4 a, 7 §§, 21 kap 2 §
Ikraft: 2002‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2000:1089
Rubrik: Lag (2000:1089) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
Omfattning: ändr. 4 kap 1 §, 5 kap 2 §, 8 kap 6 §
Ikraft: 2001‑01‑01
Förarbeten: prop. 1999/2000:109 Ny insiderlagstiftning, m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2000/01:JuU4 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:48
Ändring, SFS 2001:238
Rubrik: Lag (2001:238) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
Omfattning: ändr. 4 kap 4, 7 §§, 15 a kap 7, 8, 19 §§
Ikraft: 2001‑07‑01
Ändring, SFS 2001:347
Rubrik: Lag (2001:347) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
Omfattning: ändr. 7 kap 2, 10 b §§
Ikraft: 2001‑07‑01
Ändring, SFS 2001:928
Rubrik: Lag (2001:928) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
Omfattning: ändr. 10 kap 3 §
Ikraft: 2002‑01‑01
Förarbeten: bet. 2001/02:LU3 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2001/02:47
Ändring, SFS 2003:510
Rubrik: Lag (2003:510) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
Omfattning: ändr. 1 kap 7, 8 a, 10 §§, 7 kap 22, 23, 24, 25, 26, 27 §§, 19 kap 11 §
Ikraft: 2004‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2002/03:94 Ändrade solvensregler för försäkringsbolag (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2002/03:FiU26, rskr. 2002/03:202, EGTL077/2002 s11, EGTL077/2002 s17
CELEX-nr: 32002L0012 [ pdf ], 32002L0013 [ pdf ]
Ändring, SFS 2003:838
Rubrik: Lag (2003:838) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
Omfattning: ändr. 7 kap 10 §
Ikraft: 2004‑01‑01
Ändring, SFS 2004:53
Rubrik: Lag (2004:53) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
Omfattning: ändr. 2 kap 3 b §, 3 kap 16 §, 7 kap 10, 10 b, 10 c §§
Ikraft: 2004‑04‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2002/03:150 En ny lag om investeringsfonder (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/40:FiU14, rskr. 2003/04:139
Ändring, SFS 2004:251
Rubrik: Lag (2004:251) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §
Ikraft: 2004‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:430
Rubrik: Lag (2004:430) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
Omfattning: ändr. 2 kap 16 §, 3 kap 4 §, 7 kap 10 §
Ikraft: 2004‑07‑01
Ändring, SFS 2004:570
Rubrik: Lag (2004:570) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
Omfattning: ändr. 7 kap 10 g §, 8 kap 1, 8, 11, 12, 15 §§, 9 kap 19 §, 19 kap 2, 11, 13 §§; nya 7 kap 30 §, 19 kap 11 b, 11 c, 11 d, 11 e, 11 f, 11 g §§
Ikraft: 2004‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:578
Rubrik: Lag (2004:578) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §, 8 kap 4 §; nytt 1 a kap
Ikraft: 2004‑10‑08
Förarbeten: prop. 2003/04:112 Europabolag (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:LU26 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:225, EGTL294/2001 s1
CELEX-nr: 32001R2157 [ pdf ]
Ändring, SFS 2004:973
Rubrik: Lag (2004:973) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
Omfattning: ändr. 10 kap 11 §; nya 10 kap 11 a, 11 b, 11 c, 11 d, 11 e §§
Ikraft: 2005‑01‑01
Ändring, SFS 2004:1179
Rubrik: Lag (2004:1179) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
Omfattning: ändr. 1 kap 8 a §, 7 kap 22, 24 §§, 7 a kap 4 §
Ikraft: 2005‑01‑01
Ändring, SFS 2005:406
Rubrik: Lag (2005:406) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
Omfattning: upph. 7 kap 16 §
Ikraft: 2005‑07‑01
Förarbeten: prop. 2004/05:133 Försäkringsförmedling (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2004/05:FiU26 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2004/05:255, EGTL9/2003 s3
CELEX-nr: 32002L0092 [ pdf ]
Ändring, SFS 2005:832
Rubrik: Lag (2005:832) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
Omfattning: upph. 4 kap 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 §§, 5 kap 19 §, rubr. närmast före 4 kap 20 §, 5 kap 19 §; ändr. 6 a kap 21 §, 16 kap 1 §
Ikraft: 2006‑01‑01
Förarbeten: prop. 2004/05:158 Prospekt (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2005/06:FiU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2005/06:44 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL345/2003 s64, EUTL186/2005 s3
CELEX-nr: 32003L0071 [ pdf ], 32004R0809 [ pdf ]
Ändring, SFS 2005:905
Rubrik: Lag (2005:905) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
Omfattning: ändr. 1 a kap 1 §
Ikraft: 2006‑01‑01
Ändring, SFS 2005:1051
Rubrik: Lag (2005:1051) om ändring iförsäkringsrörelselagen (1982:713)
Omfattning: ändr. 7 kap 11 a §, 19 kap 11 §
Ikraft: 2006‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2005:1121
Rubrik: Lag (2005:1121) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
Omfattning: ändr. 1 kap 1 a, 2 §§, 2 a kap 1, 2, 3, 4, 5, 6 §§, 5 kap 1 §, 7 kap 2, 4, 9, 10 g, 11, 13 §§, 12 kap 12 §, 19 kap 13 §; nya 1 kap 3 a §, 2 a kap 2 a, 5 a §§, 7 kap 12, 14 §§
Ikraft: 2006‑01‑01
CELEX-nr: 32003L0041 [ pdf ]
Ändring, SFS 2006:407
Rubrik: Lag (2006:407) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
Omfattning: ändr. 10 kap 5 §, 11 kap 11 §
Ikraft: 2007‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:427
Rubrik: Lag (2006:427) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
Omfattning: upph. 15 kap 8, 9, 10, 11, 12 §§, rubr. närmast före 15 kap 1, 8 §§; ändr. rubr. till 15 kap; nytt 14 a kap
Ikraft: 2006‑07‑01 överg.best.
CELEX-nr: 32004L0025 [ pdf ]
Ändring, SFS 2006:453
Rubrik: Lag (2006:453) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
Omfattning: ändr. 16 kap 1 §
Ikraft: 2006‑07‑01
Förarbeten: prop. 2005/06:140 Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2005/06:LU29 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2005/06:276 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL142/2004 s12, EUTL186/2005 s3
CELEX-nr: 32004L0025 [ pdf ], 32004R0809 [ pdf ]
Ändring, SFS 2006:533
Rubrik: Lag (2006:533) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
Omfattning: ändr. 1 kap 8 a, 9 c, 9 e §§, 1 a kap 2 §, 2 kap 3 §, 3 kap 2, 2 d §§, 7 a kap 1, 2, 4 §§, 19 kap 4 §; nya 2 kap 4 §, 3 kap 2 g §, 7 kap 24 a §, 7 a kap 9 a, 10 a, 10 b, 10 c §§, 19 kap 11 h §, rubr. närmast före 7 a kap 9 a, 10 a, 10 b, 10 c §§
Ikraft: 2006‑07‑01
Förarbeten: prop. 2005/06:45 Finansiella konglomerat (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2005/06:FiU22 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2005/06:317 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL035/2003 s1, EUTL079/2005 s9
CELEX-nr: 32002L0087 [ pdf ], 32005L0001 [ pdf ]
Ändring, SFS 2006:563
Rubrik: Lag (2006:563) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
Omfattning: ändr. 9 kap 5, 9 §§; nya 8 kap 1 a, 9, 9 a, 9 b, 9 c §§
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2006:601
Rubrik: Lag (2006:601) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §, 1 a kap 1, 3 §§
Ikraft: 2006‑08‑18 överg.best.
Förarbeten: prop. 2005/06:150 Europakooperativ (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2005/06:LU30 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2005/06:277 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL294/2001 s1
CELEX-nr: 32001R2157 [ pdf ]
Ändring, SFS 2006:1374
Rubrik: Lag (2006:1374) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
Omfattning: ändr. 7 kap 24 a §
Ikraft: 2007‑02‑01
Ändring, SFS 2007:122
Rubrik: Lag (2007:122) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
Omfattning: ändr. 12 kap 6 §; nya 7 kap 19 a, 19 b §
Ikraft: 2007‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:142
Rubrik: Lag (2007:142) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
Omfattning: ny 7 kap 20 a §
Ikraft: 2007‑05‑01
Ändring, SFS 2007:334
Rubrik: Lag (2007:334) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
Omfattning: ändr. 1 kap 9 a §
Ikraft: 2007‑07‑01
Ändring, SFS 2007:364
Rubrik: Lag (2007:364) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
Omfattning: ändr. 1 a kap, 1 §, 9 kap 9 §; nya 9 kap 2 a, 23, 24, 25, 26 §§
Ikraft: 2007‑07‑01
CELEX-nr: 32004L0109 [ pdf ]
Ändring, SFS 2007:532
Rubrik: Lag (2007:532) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
Omfattning: ändr. 1 kap 11 §, 2 kap 5, 13 a §§, 5 kap 5 §, 6 a kap 3, 7, 18 §§, 7 kap 10, 10 b, 12 §§, 8 kap 9 §, 9 kap 2 a, 5, 9, 23 §§, 14 kap 12 §, 14 a kap 2 §, rubr. närmast före 6 a kap 18, 21 §§
Ikraft: 2007‑11‑01
Ändring, SFS 2007:1459
Rubrik: Lag (2007:1459) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
Omfattning: ändr. 17 kap 5 §, 19 kap 7 §, 20 kap 1, 2, 7 §§, 21 kap 2 §; nya 1 kap 12 §, 20 kap 1 a, 3 b, 8 §§, 21 kap 1 a §
Ikraft: 2008‑03‑01
Förarbeten: prop. 2007/08:35 Elektronisk ingivning för vissa finansiella företag, m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2007/08:FiU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2007/08:120 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EGTL065/1968 s8, EUTL221/2003 s13
CELEX-nr: 31968L0151 [ pdf ], 32003L0058 [ pdf ]
Ändring, SFS 2008:102
Rubrik: Lag (2008:102) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
Omfattning: ändr. 1 kap 3, 8 a, 10 §§, 1 a kap 7 §, 2 a kap 1, 4 §§, 7 kap 1, 2, 3, 9, 9 a, 10, 10 c, 10 f, 10 g, 11, 23, 24, 25, 26, 27 §§, 7 a kap 1 §, 12 kap 9 a §, 19 kap 1 §; nya 1 kap 3 b, 9 g, 9 h §§, 7 kap 15 §
Ikraft: 2008‑04‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2007/08:40 Återförsäkring (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2007/08:FiU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2007/08:136 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EGTL323/2005 s1
CELEX-nr: 32005L0068 [ pdf ]
Ändring, SFS 2008:594
Rubrik: Lag (2008:594) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
Omfattning: ändr. 15 a kap 13 §
Ikraft: 2008‑11‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:1237
Rubrik: Lag (2008:1237) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
Omfattning: ändr. 15 a kap 7 §
Ikraft: 2008‑12‑31 överg.best.
CELEX-nr: 32007L0063 [ pdf ]
Ändring, SFS 2009:33
Rubrik: Lag (2009:33) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
Omfattning: ändr. 10 kap. 11 b, 11 e §§
Ikraft: 2009‑03‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2008/09:71 Ändringar i EG:s redovisningsdirektiv, m.m. (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2008/09:CU11 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2007/09:161, EUTL224/2006 s1
CELEX-nr: 32006L0046 [ pdf ]
Ändring, SFS 2009:351
Rubrik: Lag (2009:351 ) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
Omfattning: ändr. 1 kap. 9 a, 9 d §§, 1 a kap. 2 §, 2 kap. 3, 3 d §§, 3 kap. 2, 2 a, 2 d, 2 g §§, 19 kap. 1 §; nya 1 kap. 9 i §, 3 kap. 2 h §
Ikraft: 2009‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2008/09:155 Förvärv av kvalificerade innehav i finansiella företag, m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2008/09:FiU32 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2008/09:225 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EGTL228/1992 s1, EUTL81/2008 s69, EGTL345/2002 s1, EUTL76/2008 s44, EUTL323/2005 s1, EUTL81/2008 s71, EGTL375/1985 s3, EUTL76/2008 s42
CELEX-nr: 31992L0049 [ pdf ], 32008L0036 [ pdf ], 32002L0083 [ pdf ], 32008L0019 [ pdf ], 32005L0068 [ pdf ], 32008L0037 [ pdf ], 31985L0611 [ pdf ], 32008L0018 [ pdf ]
Ändring, SFS 2009:429
Rubrik: Lag (2009:429) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
Omfattning: ändr. 7 kap. 20 a §
Ikraft: 2009‑06‑30
Ändring, SFS 2009:569
Rubrik: Lag (2009:569 ) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
Omfattning: nuvarande 10 kap. 8 a § betecknas 10 kap. 8 c §; ändr. 10 kap. 3, 6, 14 §§; nya 8 kap. 4 a, 8 a, 8 b §§, 10 kap. 6 a, 8 a, 8 b §§
Ikraft: 2009‑07‑01 överg.best.
CELEX-nr: 32006L0043 [ pdf ]
Ändring, SFS 2009:708
Rubrik: Lag (2009:708) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
Omfattning: nuvarande 15 a kap. 25 § betecknas 15 a kap. 41 §; ändr. 1 a kap. 1, 3, 4 §§, 8 kap. 1, 2, 17 §§, 9 kap. 20 §, 15 a kap. 10, 13, 15 §§, den nya 15 a kap. 41 §, 20 kap. 7 §, rubr. närmast före 15 a kap. 25 § sätts närmast före 15 a kap 41 §; nya 1 a kap. 4 a §, 15 a kap. 13 a, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 §§, 20 kap. 7 a §, rubr. närmast före 15 a kap. 25 §
Ikraft: 2009‑07‑15 överg.best.
CELEX-nr: 32005L0056 [ pdf ], 32004R0139 [ pdf ]
Ändring, SFS 2009:795
Rubrik: Lag (2009:795) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
Omfattning: ändr. 19 kap. 13 §
Ikraft: 2010‑02‑15
Ändring, SFS 2010:838
Rubrik: Lag (2010:838) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
Omfattning: ändr. 4 kap. 4 §, 10 kap. 14 §, 11 kap. 19 §, 16 kap. 2 §
Ikraft: 2010‑11‑01
Ändring, SFS 2010:1232
Rubrik: Lag (2010:1232) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
Omfattning: ändr. 10 kap. 4 §, 12 kap. 12 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2010:1499
Rubrik: Lag (2010:1499) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
Omfattning: ändr. 19 kap. 13, 15 §§; ny 7 kap. 28 a §
Ikraft: 2011‑01‑01
CELEX-nr: 32009L0138 [ pdf ]
Ändring, SFS 2010:1524
Rubrik: Lag (2010:1524) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
Omfattning: ändr. 15 a kap. 39 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2010:1945
Rubrik: Lag (2010:1945) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
Omfattning: ändr. 14 kap. 4 §
Ikraft: 2011‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:2044
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman