Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2007:1457) om ändring i lagen (1996:1152) om handel med läkemedel m.m.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2007:1457) om ändring i lagen (1996:1152) om handel med läkemedel m.m.

» Läs lagen (1996:1152) om handel med läkemedel m.m. (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2007:1457 :
prop. 2007/08:17 Nikotinläkemedel i handeln (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2007/08:SoU7 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2007/08:107 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (1996:1152) om handel med läkemedel m.m. och ändringar i lagen

Lag (1996:1152) om handel med läkemedel m.m.
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1997‑01‑01
Upphävd: 2009‑07‑01
Ändring, SFS 1999:45
Rubrik: Lag (1999:45) om ändring i lagen (1996:1152) om handel med läkemedel m.m.
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 1999‑04‑01
Förarbeten: prop. 1998/99:3 Åtgärder mot dopning (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1998/99:SoU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:139
Ändring, SFS 1999:1356
Rubrik: Lag (1999:1356) om ändring i lagen (1996:1152) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2000‑01‑01
Förarbeten: prop. 1999/2000:1 Budgetpropositionen för 2000 (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], utg.omr. 9, bet. 1999/2000:SoU1 [ pdf ], rskr. 1999/2000:93
Ändring, SFS 2005:313
Rubrik: Lag (2005:313) om ändring i lagen (1996:1152) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2005‑07‑01
Ändring, SFS 2006:256
Rubrik: Lag (2006:256) om ändring i lagen (1996:1152) om handel med läkemedel m.m.
Omfattning: ändr. 4, 7 §§
Ikraft: 2006‑05‑01 överg.best.
CELEX-nr: 32004R0726 [ pdf ]
Ändring, SFS 2007:249
Rubrik: Lag (2007:249) om ändring i lagen (1996:1152) om handel med läkemedel m.m.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2007‑07‑01
Ändring, SFS 2007:1457
Rubrik: Lag (2007:1457) om ändring i lagen (1996:1152) om handel med läkemedel m.m.
Omfattning: ny 5 a §
Ikraft: 2008‑03‑01
Ändring, SFS 2008:657
Rubrik: Lag (2008:657) om ändring i lagen (1996:1152) om handel med läkemedel m.m.
Omfattning: nya 6 a, 6 b, 6 c, 6 d §§, rubr. närmast före 6 b §
Ikraft: 2008‑09‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:81
Rubrik: Lag (2009:81) om ändring i lagen (1996:1152) om handel med läkemedel m.m.
Omfattning: ändr. p 2 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2009‑05‑01
Ändring, SFS 2009:366
Omfattning: upph.
Ändring, SFS 2009:823
Rubrik: Lag (2009:823) om ändring i lagen (1996:1152) om handel med läkemedel m.m.
Omfattning: upph. genom 2010:271
Ändring, SFS 2010:271
Rubrik: Lag (2010:271) om upphävande av lagen (2009:823) om ändring i lagen (1996:1152) om handel med läkemedel m.m.
Omfattning: upph. 2009:823
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman